Анотація навчальної дисципліни (бакалаври)

Історія держави і права зарубіжних країн Адамович С.В.

Історія держави і права України Присташ Л.Т.

Ораторське мистецтво Питльована В.П.

Права, свободи людини і громадянина(гендерний ракурс) Саветчук Н.М.

Юридична деонтологія та професійна етика Саветчук Н.М.

Юридична деонтологія Саветчук Н.М.

 Історія вчень про державу і право Севетчук Н.М.

Теорія держави і права Андріюк В.В.

Загальні навчальні правничі компетентності Андріюк В.В.

Правова статистика Шиманська Н.С.