Викладацький склад

Адамович Сергій Васильович

доктор історичних наук,

професор,  завідувач кафедри

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта,науковий ступінь, вчене звання

1984-1994: Рожнятівська ЗОШ, смт. Рожнятів, Рожнятівського району Івано-Франківської області (з відзнакою)

1994-1999: Історичний факультет. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Спеціальність: магістр, історик, викладач

1999-2003: навчання в аспірантурі. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Лютий 2003 р.– Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича

Лютий 2006 р.: Українсько-канадський проект Демократична освіта”  (м. Київ)

2007: Присвоєння вченого звання доцент кафедри теорії та історії держави

2011: Навчання відновних практик в українсько-швейцарському проекті Інституту миру і порозуміння (м. Київ)

Вересень 2012: Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

2015: Присвоєння вченого звання професор кафедри теорії та історії держави

2015-2016: Семінари з вивчення українсько-єврейської історії 20-го століття від Transhistory by Centropa (Львів, Рівне, Краків).

2017: Діалогові зустрічі  по створенню сприятливих умов соціальної та економічної інтеграції демобілізованих військових (громадська організація «Інститут миру і порозуміння» та Шведське товариств миру та арбітражу при сприянні Академії імені Фольке Бернадота

Місця роботи, професійний досвід

Вересень 1994 — липень 1999 — студент історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Червень — вересень 1996 — експедитор ПП «МІД», смт Рожнятів Івано-Франківської області

Жовтень 1998 — травень 1999 — вчитель історії по сумісництву

Вересень 1999 — червень 2000 — вчитель правознавства Івано-Франківського природничого ліцею

Вересень 2000 — вересень 2003 — викладач кафедри гуманітарних дисциплін Прикарпатської філії Національної академії внутрішніх справ України

Вересень 2003 — жовтень 2005 — старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Жовтень 2005 — лютий 2011 — доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Грудень 2012 — квітень 2013 — професор кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника

Квітень 2013 — квітень 2014 — професор кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Квітень-грудень 2014  — заступник голови — керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

З грудня 2014  – професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника

З вересня 2020- виконував обовязки завідувача кафедри Теорії та історії держави і права.

З січня 2021 – завідувач кафедри Теорії та історії держави і права.

Депутат Івано-Франківської обласної ради VI-VII скликання

 

1997

 1. Адамович С. Діяльність товариства “Бойківщина” на Рожнятівщині // Матеріали II Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. – Коломия: Вік, 1997. – С.54-55.

1998

 1. Адамович С., Великочий В. Марки ЗУНР як джерело до вивчення її історії // Нова політика. – 1998. – №5. – С.13-17.

1999

 1. Адамович С.В. Співпраця Союзу визволення України з українськими громадсько-політичними організаціями і партіями Галичини // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1999. – Вип. ІІ. –С.46-50.

2000

 1. Адамович С. Ідея соборності України в діяльності Союзу визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип.6. – Львів, 2000. – С.120-123.
 2. Адамович С., Дерев’янко С. Союз визволення України і Д.Донцов // Українознавчі студії. – 2000. – №2. – С.241-247.

2001

 1. Адамович С. Інформаційно-дипломатична діяльність Союзу визволення України серед слов’янських народів // Галичина. – 2001. – №5-6. – С.174-179.
 2. Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України зі слов’янськими народами // Людина і політика. – 2001. – №4. – С.49-57.
 3. Адамович С.В. Митрополит А.Шептицький і Союз визволення України // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2001 – Вип. ІV-V. – С.38-43.

2002

 1. Адамович С.В. Діяльність Союзу визволення України у справі захисту населення Галичини і Буковини в умовах Першої світової війни // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2002. – Вип.1(2). – Ч.1. – С.9-14.
 2. Адамович С. Періодичні видання Союзу визволення України на західноукраїнських землях (1914 – 1918 рр.) // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – С.271-274.
 3. Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць / За ред. П.М.Чернеги. – Київ-Краків: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – С.28-31.
 4. Адамович С. Українсько-турецьке військове співробітництво в роки Першої світової війни // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 2002. – Вип.2. – С.114-118.
 5. Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Історія в школі. – 2002. – №5-6. – С.10-12.
 6. Адамович С.В. Зовнішньополітична орієнтація українців Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Україна між минулим і майбутнім: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Вид-во Національної академії внутрішніх справ України, 2002. – С.47-51.
 7. Адамович С.В. Стосунки наддніпрянської політичної еміграції з Головною Українською Радою: спроба консолідації українського національного руху (1914 – 1915 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2002. – Вип. VІ. – С.61-70.

2003

 1. Адамович С.В. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.): Автореф. дис…канд. істор. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – 19 с.
 2. Адамович С. Українська наддніпрянська політична еміграція в Австро-Угорщині про українців Закарпаття // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С.131-133.
 3. Адамович С. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 –1918 рр.). – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003. – 148 с.
 4. Нагорняк М.М., Адамович С.В. Міжнародні зв’язки навчальних закладів МВС України з відомчими освітніми центрами країн Європи (1991 – 2002 роки) // Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во НАВСУ, 2003. – С.43-45.

2004

 1. Історія України: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів Юридичного інституту / Уклав С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 28 с.
 2. Методика і техніка політологічних досліджень: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів історичного факультету (спеціальність 6.040300 – політоло­гія). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 28 с.
 3. Адамович С.В. Проблема автономії Закарпаття в період незалежності України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Вип.XII. – С.3-14.
 4. Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України із слов’янськими народами // Українські проблеми. – 2004. – №22. – С.120-126.
 5. Адамович С. В. Еволюція ідейно-теоретичних поглядів наддніпрянської соціал-демократичної еміграції в Австро-Угорщині (1908 – 1914) // Наше гасло. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – 2004. – №3. – C.69-74.
 6. Адамович С. Проблема автономії Закарпаття та політичне русинство у незалежній Україні // Людина і політика. – 2004. – №4. – С.10-19.
 7. Адамович С., Монолатій І. Ленкавський С. Український націоналізм. Твори / За редакцією О.Сича (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – Т.1. – 600 с.; 2003. – Т.2. – 524 с.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. – Вип.10. – С.249-250.
 8. Адамович С., Жерноклеєв О. Співпраця наддніпрянської політичної еміграції в Австро-Угорщині з Українською соціал-демократією Галичини та Буковини (1914 – 1918 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск ІV. – Рівне, 2004. – С.67-70.
 9. Адамович С.В. Екологічна безпека в контексті боротьби із сепаратистськими та дестабілізаційними процесами в Україні // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” (Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року). – Івано-Франківськ, 2004. – С.21-23.
 10. Адамович С. Діяльність “Львівського комітету Союзу визволення для помочи поло­неним-українцям в Галичині” у роки Першої світової війни // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність. Наукові праці викладачів та студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету Миколая Коперника в Торуні. Серія: Історія, Міжнародні системи і глобальний розвиток. / Під ред. І.Срібняка і З.Карпуса. – Київ-Торунь, 2003-2004. – №2-3. – С.80-82.

2005

 1. Адамович С. Проблема соборності у суспільно-політичному житті Галичини (1991 – 2004 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. – 52 с.
 2. Адамович С. Проблема автономії Закарпаття в 1991 р. // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. – С.1-2.
 3. Адамович С.В. Єврейське питання в політиці російської окупаційної адміністрації в Галичині та на Буковині (1914 – 1917 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Вип. ІХ. – С.23-27.
 4. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство”// Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 208 с. (с.24-28).
 5. Адамович Сергій. Донецький регіон у суспільно-політичному житті України (1991 – 2004 рр.) // Визвольний шлях. – 2005. – №6. – С.10-25.
 6. Адамович С., Нагорняк М.М. Роль Закордонної групи Партії соціалістів-революціонерів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С.10-12.
 7. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Народного Руху України // Народний Рух України: місце в історії та політиці: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції 16-17 вересня 2005 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.13-17.
 8. Басай В., Адамович С. Проблема соборності в діяльності Галицької асамблеї // Україна соборна: Зб. Наукових статей. – Київ, 2005. – Вип.2. – Ч.3. – С.441-450.
 9. Адамович С. “Новоросійство” Півдня України в умовах становлення незалежності України (1990 – 2004 рр.) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т.ІІІ. – Чернівці: Рута, 2005. – С.180-192.
 10. Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності українських політичних партій (1991-2004 рр.) // Соборність України: історична спадщина і виклики часу. Збірник наукових статей. Випуск 3. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С.5-12.
 11. Адамович С. Соборність і децентралістські ідеї в суспільно-політичному житті західних областей України (1991 – 2004 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 1: Історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – С.336-342.
 12. Адамович С. Національно-державницька позиція галичан в період розпаду СРСР // Гуманітарний журнал.—Дніпропетровськ, 2005.—№3 (27).—С.24-30.

2006

 1. Адамович С. Донбас в супільно-політичному житті України (1991 – 2005 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 72 с.
 2. Адамович С.В. Просвітницькі “десанти” інтелігенції наприкінці ХХ – на початку ХХІ с. у контексті єднання України // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип.6. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.8-12.
 3. Адамович С. Харківщина у суспільно-політичному житті України // Визвольний шлях. – 2006. – №1. – С.24-37.
 4. Адамович С.В. Проблеми соборності у суспільно-політичному житті Галичини у 1990 – 1991 рр. // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє: Матеріали Всеукраїнської конференції, Луганськ, 25-26 травня 2006 р. / Наук. ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ: Знання, 2006. – С.264-281.
 5. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Партії демократичного відродження України (1990-1996 рр.) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки—2006”. Том 24. — Політологія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. — С.54-56.
 6. Адамович С. Проблема соборності в процесі національно-демократичного відродження Галичини у кінці 80-х—на початку 90 х рр.. ХХ ст. // Визвольний шлях. – 2006. – №1. – С.14-33.
 7. Басай В., Адамович С. Єднання Донеччини і Галичини у боротьбі за незалежність України у 1991 році // Українознавчі студії.—2005-2006.—№6-7.—С.293-299.
 8. Адамович С. Ідея економічного регіоналізму в суспільно-політичному житті Донбасу (1991-2004) // Вісник Прикарпатського університету. Політологія.—2006.—Вип.1.—С.56-63.
 9. Адамович С., Яценюк Т. Ідея соборності в ідеології та діяльності націоналістичних українських партій (1990-2005 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави. Матеріали міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р. / Наук. ред. О.М.Сич.— Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006.—С.5-13.
 10. Адамович С.В. Погляди В’ячеслава Чорновола на державний устрій України // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсь­кого. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука.—Вінниця, 2006.—С.380-383.
 11. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство”// Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 253 с. (с.28-34).
 12. Адамович С., Яценюк Т. Загальна українська культурна рада (1915—1918 рр.): мало­відома сторінка з історії українських культурно-освітніх організацій // Питання історії України. Збірник наукових статей.—Чернівці: Зелена Буковина, 2006.—Т.9.—С.52-55.
 13. Адамович С. Чернівецька область в контексті ідеї соборності України (1990—2005 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.—Вип.323-324.—Чернівці: рута, 2006.—С.28-33.
 14. Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: використання досвіду в Україні // Ucrainica Polonica. Наукове видання. – Т. – Київ-Житомир: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С.190-196.

2007

 1. Адамович С. Соборницька позиція галичан у період помаранчевої революції // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.—Харків: Майдан, 2007.—Вип.25-26.—С.96-98.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчально-методичні рекомендації та тестові завдання для студентів Юридичного інституту—Івано-Франківськ: Плай, 2007 – 24 с.
 3. Адамович С. Крим у суспільно-політичному житті України (2004 р.) // Визвольний шлях. – 2007. – №1. – С.15-22.
 4. Адамович С. В. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І.Ф. Кононов.— Луганськ: Знання, 2007.—С.10-20.
 5. Адамович С. Участь Союзу визволення України в розбудові українського січового стрілецтва // Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті організатора січово-стрілецького руху в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу, голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського, 17 травня 2007 р. / Упор., ред. І. Монолатія.—Колимия: Вік, 2007.—С53-62.
 6. Adamowycz S. Zgromadzenie Halickie. Zagadnienie jednosci regionu i panstwa, 1990-1991 // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne.—Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, 2006.—№—S.37-53.
 7. Адамович С.В., Шавлак С.В. Формування моделі державного устрою України в конституційному процесі (1990-1996 рр.) // Держава і закон: теорія, практика, методика: Збірник наукових праць.—Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьДУВС.—Вип.ІІ.—2007.—С.70-82.
 8. Адамович С. Ціннісно-смислові виміри феномену соборності у контексті розбудови Української держави // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 2007. / Наук. ред. О.М.Сич.—Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007.—С.23-27.
 9. Адамович С. Білоруська державність у зовнішньополітичній концепції Союзу визволення України (1914-1918 рр.) // Ми—українці, ми—українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції, Чернівці, 2 листопада 2007 р.—Чернівці-Вижниця: Черемош, 2007.—С.143-145.
 10. Адамович С. Галицька асамблея 1991 р. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. Вип.13. /Гол. ред. Ю.І.Терещенко. – К.: Вид центр КНЛУ, 2007. – С.71-78.
 11. Адамович С.В. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні (1990-2005 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2007. – Вип. ХІІ—ХІІІ. – С.51-58.
 12. Адамович С.В. Демократія і концепції децентралізації в Україні (1990-2005 рр.) // Розвиток демократії і демократична освіта: Збірник матеріалів IV міжнародної наукової конференції 28-30 вересня. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.298-303.

2008

 1. Адамович С. В. Роль громадських організацій України в процесі єднання України у 2005-2007 рр. // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.—Харків: Майдан, 2008.—Вип.29-30.—С.156-158.
 2. Адамович С. Українська греко-католицька церква в маніпулятивних політтехнологіях ідеологів розколу України // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць.—Вип.1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. д. філос.н. А.Колодного (гол. ред.).—Івано-Франківськ—Київ, 2008.—С.159-161.
 3. Адамович С. Консолідаційна діяльність Загальної Української Ради // Історія України.—К.: благод. фонд “Перше вересня”, 2008.—квітень.—№14.—С.1-6.
 4. Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: використання досвіду в українських реаліях // Українознавчі студії.—2007-2008.—№8-9.—С.316-322.
 5. Адамович С. Історико-етнографічні регіони як фундамент майбутньої адміністративно-територіальної реформи в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць.—Випуск 6.—К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.—С.69-74.
 6. Адамович С. Дезінтеграційні ризики та мовна політика в Україні (1991-2007 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – Вип.1. – С.272-278.
 7. Адамович С. Помаранчева революція: розкол суспільства чи пошук національної ідеї // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004 – 2007 рр.”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Випуск 3. – 2008. – С.44-48.
 8. Адамович С. Комуністична партія України та сепаратистські тенденції в республіці (1989 – 1991 рр.) / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.376-377. – С.178-182.
 9. Адамович С.В. Формування національною інтелігенцією єдиних поглядів на історію України / С.В.Адамович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІV. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука.—Вінниця, 2008.—С.303-306.
 10. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української республіканської партії / С.В.Адамович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. –2008. – №15 (154). – С.123-130.
 11. ЗУНР, 1918 – 1923: Ілюстрована історія. / Упор. М.Кугутяк. – Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт–Львів, 2008. – 534 с.; іл. (с. 82-117).
 12. Ідея соборності в програмових документах ОУН і її репрезентація в діяльності сучасних політичних партій / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч.14. – С.420-426.
 13. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Демократичної партії України / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2008. – Вип. ХІV. – С.67-71.

2009

 1. Адамович С. В. Відзначення злуки УНР і ЗУНР як засіб єднання українського народу в 1989–1990 рр. // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Планета-Прінт, 2009. – Вип.34. – С.144-146.
 2. Адамович С.В. Діяльність Народного Руху України в Донбасі в умовах здобуття Україною незалежності / С.В.Адамович // Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю НРУ, 28-29 травня 2009 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.12-16.
 3. Адамович С. Соборність України та дезінтеграційний потенціал регіонів (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 2. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2009. – С.8-10.
 4. Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України / C.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 884 с.
 5. Адамович С. Привид “галицької осібності” як реакція на суспільно-політичну нестабільність в Україні / Сергій Адамович // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю “Гуцульщина як історико-культурний феномен” / Упорядкування і загальна наукова редакція Івана Монолатія. – Коломия: Вік, 2009. – С. 6-9.
 6. Адамович С.В. Формування національної історії в незалежній Україні / С.В.Адамович // Соціологія Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу: зб. наук. праць / Наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С.222-229.
 7. Адамович С.В. Угорський пам’ятник на Верецькому перевалі – між символом дружби і знаком домінування угорців на Закарпатті / С.В.Адамович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. –2009. – №20 (183). – С.155-161.
 8. Адамович С. Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині “Руська Бесіда” (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези, / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.170-172.
 9. Адамович С. Ідея соборності у творчій спадщині С.Бандери та її репрезентація у програмах і діяльності сучасних політичних партій / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч.15-16. – С.701-708.
 10. Адамович С.В. Українська інтелігенція у виборчих кампаніях 1989–1991 рр. / С.В. Адамович // Інтелігенція і влада. Матеріали П’ятої всеукраїнської наукової конференції (24-25 грудня 2009 р., м. Одеса). Ч.3. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.6-11.
 11. Адамович С. Дезінтеграційні ризики в умовах національного відродження і здобуття Україною незалежності (1989-1991 рр.) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2009. – №10. – С.149-160.
 12. Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті / С.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Вип. ХVІ. – С.17-28.
 13. Адамович С. ЗУНР у маніпулятивних технологіях сучасних громадсько-політичних організацій і партій / С.Адамович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип.18. – Львів, 2009. – С.93-98.

 

2010

 1. Адамович С.В. Галицьке месіанство в процесі становлення сучасної Української держави / С.В.Адамович // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів / 23 квітня 2010. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С.5-8.
 2. Адамович С. Між унітаризмом та федералізмом: зарубіжний досвід регіонального розвитку / С.Адамович // Політологічні та соціологічні студії. Зб. наукових праць. – Т.IX. – Чернівці: Букрек, 2010. – С.39-54.
 3. Адамович С. Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // – Питання історії України. Збірник наукових праць. – Т.13. – Чернівці: Технодрук, 2010. – С.100-104.
 4. Адамович С. Проблема єдності країни в програмових засадах та діяльності Народного Руху України / Сергій Адамович // Україна. Нація. Державність. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Народного Руху України. Івано-Франківськ, 29 жовтня 2009 – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – С.117-130.
 5. Адамович С.В. Павло Роберт Магочій – ідеолог політичного русинства / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Вип. 18. – С.78-84.

2011

 1. Адамович С.В. Одещина в умовах революції 2004 р. та в постпомаранчевий період // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2011. – Вип.41. – С.235-240.
 2. Адамович С. Соціально-економічна і політична криза в Україні на початку 90-х років ХХ ст. як фактор дезінтеграції держави / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2010-2011. – №11-12. – С.234-241.
 3. Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. іст. наук: спец. 07.00.01 “історія України” / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с.
 4. Адамович С.В. Політична боротьба в Україні за перерозподіл повноважень між гілками влади в 1999 – 2004 рр. / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 19. – С.43-50.
 5. Adamovych S. The Halychyna Assembly.The issue of regional and state unity (1990–1991) / Adamovych // New Ukraine. Journal of History and Politics. – Kraków-Przemyśl Rzeszów – 2011. – №11. – S.73-88.
 6. Адамович С. Програма державного устрою України у програмових засадах і діяльності Української гельсінської спілки у 1988 – 1990 рр. / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей: Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип.583-584. – С.183-186.
 7. Адамович С. Cтаниславів у часи лихоліть Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – Ч.18-19. – С.43-54.
 8. Адамович С.В. Проблема державного устрою України в програмових засадах і діяльності лівих партій (1991 – 2010 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С.119-126.

2012

 1. Адамович С.В. Революція на граніті 1990 р. та Помаранчева революція 2004 р.: у пошуках ідеї соборності / С.В. Адамович // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея –НВ, 2012. – С.9-18.
 2. Адамович С.В. Дезінтеграційні ризики як наслідок зростання міграційних процесів в Україні / С.В. Адамович // Заробітчани Івано-Франківщини: минуле і сьогодення. Матеріали науково-практичного семінару; м. Івано-Франківськ, 20 лютого 2012 р. / За ред. проф. Д.І.Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2012. – С.66-70.
 3. Адамович С., Реєнт О. У роки Першої світової війни (1914 – 1918) / C. Адамович, О.Реєнт // Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350- річчя Івано-Франківська) : монографія / Кер. авт. колективу, гол. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С.46-57.
 4. Адамович С.В. Між унітаризмом і федералізмом: досвід Російської Федерації / С.В. Адамович // Збірник наукових праць викладачів Юридичного інституту [текст]:. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С14-19.
 5. Адамович С.В. Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст / С.В. Адамович // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип.24. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2012. – С.233-235.
 6. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичний посібник для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 33 с.
 7. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичний посібник для підготовки до семінарських занять (для студентів заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 12 с.
 8. Адамович С. Співпраця В.Липинського з наддніпрянською політичною еміграцією в Австро-Угорщині напередодні Першої світової війни / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – Ч.20-21. – С.382-388.
 9. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності політичної партії «Наша Україна» / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 21. – С.78-83.
 10. Адамович С. Соборність і децентралістські ідеї в суспільно-політичному житті Галичини в умовах незалежності України / C. Адамович // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, 2012. – №1 – S. 51-61.
 11. Адамович С.В. Соборність незалежної України: дезінтеграційні ризики та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2012. – №3 (19). – С.188-195.
 12. Адамович С.В. Фактор Чорноморського флоту Російської Федерації в суспільно-політичному житті України (1991–2012 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 22. – С.66-76.

2013

 1. Адамович С. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914 – 1918 рр.) / С. Адамович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 79 с.
 2. Адамович С. Антисемітизм у діяльності російської окупаційної влади в Східній Галичині (1914 – 1917 рр.) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2012-2013. – №13-14. – С.146-153.
 3. Адамович С. В. Формування штучного етносу “новоросів” з метою дезінтеграції Півдня України (1990 – 2004 рр.) / С.В.Адамович // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 14-15 червня 2013 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С.7-19.
 4. Адамович С.В.Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 18 с.
 5. Адамович С.В.Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для підготовки для підготовки до семінарських занять (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 14 с.

Адамович С.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для підготовки для підготовки до семінарських занять (для студентів заочної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 6 с.

 1. Адамович С.В.Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 10 с.
 2. Адамович С.В. Спроби реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (1990 – 2012 рр.) / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2013. – №3 (23). – С.9-20.
 3. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода» / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23-24. – С.136-141.
 4. Адамович С. Болгари на Одещині в період українського національно-державного відродження (1988-1991 рр.) / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей: Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип.676-677. – С.158-162.
 5. Адамович С. Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – Ч.24. – С.42-44.

2014

 1. Адамович С. Значення В.Чорновола у створенні й діяльності Галицької асамблеї / С.Адамович // Другі Чорноволівські читання: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 30 березня 2013 р.) / упоряд. В.Деревінський. – Тернопіль, 2014. – С.18-33.
 2. Адамович С.В.Історія держави і права зарубіжних країн.Методичні вказівки для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 36 с.
 3. Адамович С.В. Соборність незалежної України : дезінтеграційні чинники та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі / С.В.Адамович // Соборність України : історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє : матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2014 р. [Текст]. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2014. – С.10-13.
 4. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА-УНСО) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С.3-8.
 5. Адамович С. Політична складова відзначення пам’ятних дат ЗУНР у незалежній Україні / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2014. – Ч.25-26. – С.386-390.
 6. Adamowycz S. Współczesne sąsiedztwo Ukrainy z Polską i Rosją na tle ideologii

oraz działalności ukraińskich nacjonalistów / S. Adamowycz // Polityka i Bezpieczeństwo. T.5.  – Piotrków Trybunalski: Instytut stosunkow miedzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2014. –  S.101-112.

 

2015

 1. Адамович С.В., Адамович Г.М. Значення «Історії України» для національно-патріотичного виховання сучасної молоді / C.В. Адамович, Г.М. Адамович // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С.156-159.
 2. Адамович С.В., Адамович Г.М. Роль суспільних дисциплін у національно-патріотичному вихованні студентської молоді / C.В. Адамович, Г.М. Адамович // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали науково – практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2015 . – С.31-36.
 3. Адамович С. Що робити з їжачком? / С.Адамович. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2015. – 136 с.
 4. Адамович С. Висока ціна відродження українства /С.Адамович // Горять свічки на серці України. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.4-6.
 5. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (1999-2014 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 26. – С.55-60.
 6. Адамович С.В. Небезпеки та переваги утворення об’єднаних територіальних громад / С.В.Адамович // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24-25 листопада 2015 р.). – Київ-Тернопіль: Астон, 2015. – С.85-87.
 7. Адамович С.В. Сучасні виклики і загрози для Української соборності // Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє: матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2015 року / М. Горідько, Т. Коломоєць, В. Мільчев, М. Іванов, Т. Лушагіна, Є. Цокур, С. Адамович, Б. Волошинський, Р. Сливка, В. Бойко, Т. Демченко. – Чернігів: ЦППК, 2015. – C.16-17.

2016

 1. Адамович С.В. Ревіталізація палацу Потоцьких у Івано-Франківську // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 25 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2016. – С.126-128.
 2. Адамович С. Російський слід у формуванні «новоросійства» з метою дезінтеграції Півдня і Сходу України (1990-2016 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – С.168-181.

2017

 1. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Конгресу українських націоналістів (1993-2015 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – Вип. 27. – С.39-43.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. – 40 с.
 3. Адамович С.В. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2016. – №3 (35). – С.39-45.
 4. Адамович С. Міжнаціональна ситуація в Україні напередодні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – Ч.28. – С.69-72.
 5. Адамович С. В. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. ХХ ст. / С.В.Адамович // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-ій річниці УПА. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – С.7-15.
 6. Адамович С. Cолідаризація колективної пам’яті євреїв та українців / С. Адамович // Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні меншини і колективна пам’ять титульних націй: дилеми (не) забуття» (м. Рівне, 30–31 березня 2017 р.). – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Adamovych_S.pdf (дата звернення: 31.07.1). – Назва з екрана.
 7. Adamovyč Serǧij Tendencije prema jedinstvu u društveno-političkom životu Ğalyčyne 1990–2008.g. / Serǧij Adamovyč // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer.– Zagreb: Nakladnik Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. – S.122-134.
 8. Адамович С. Освіта міста Станиславова в період Першої світової війни (1914 – 1918 рр. ) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2016-2017. – №17-18. – С.146-153.
 9. Адамович С. В. Становлення Української державності та фактор ядерної безпеки // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія: за заг. ред. В.І.Розвадовського / C.В. Адамович. – Івано-Франківськ: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2017. – С.7-48.
 10. Адамович С. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави / С.Адамович // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 1 (87). – С.64-72.
 11. Адамович С. В.Фактор ядерної зброї в процесі становленняУкраїнської державності / C.В. Адамович // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С.167-182.
 12. Адамович С.В. Злочинні наслідки зловживання алкоголем працівниками правоохоронних органів у західних областях УРСР після Другої світової війни / C.В. Адамович // Тверезість – умова збереження та розвитку народу України: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 15 грудня 2017 р.). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2017. – С.5-10.

2018

 1. Адамович С. Олександр Карпенко – дослідник Західно-Української народної республіки / C.В. Адамович // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVІІІ-ХХ ст.) [текст] : Матеріали круглого столу, присвяченого 25-річчю створення навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – С.73-79.
 2. Адамович С., Кобильник Р., Щербін Л. Нереабілітована пам’ять / Відповідальний редактор Сергій Адамович. – Ч.1. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – 208 с.
 3. Адамович С. Шлях боротьби упівця Ореста-Методія Дичковського (1930 – 2009 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч.29-30. – С.112-115.
 4. Адамович С. Ідеологічно-військове протистояння між винищувальними батальйонами та підрозділами УПА на Прикарпатті в 40-х рр. ХХ ст. / С.Адамович // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”): Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 8 грудня 2016 р. / Упоряд.: Б. Б. Біляшівський, Т. Л. Шептицька. – К., 2017. – С.163-167.
 5. Адамович С. Вячеслав Чорновіл – інтелектуал, політик, творець новітньої Української державності / С.Адамович // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: Бескиди, 2018. – С.10-13.
 6. Адамович С. Соборність в ідеології та діяльності Народного руху України / С.Адамович // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: Бескиди, 2018. – С.14-30.
 7. Адамович С.В. Державний устрій та місцеве самоврядування в конституційних проектах українських політичних партій (1991 – 1996 рр.) / С.В. Адамович // Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали круглого столу (м. Івано- Франківськ, 22 грудня 2017 року) / упорядник В.І. Розвадовський /. – Івано- Франківськ, 2018. – С.12-17.
 8. Адамович С. Соціально-економічне життя Станиславова в період Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / С.Адамович // Stanisławow i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowosciowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. – Warszawa – Stanisławów, 2017. – T.2. – S.30-43.
 9. Адамович С. Повстанці з села Княжого / С. Адамович // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. – Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018 – С.158- 161.
 10. Адамович С.В. Економічний протекціонізм в Республіці Білорусь (1991 – 2017 рр.) /С.В. Адамович // Економічний націоналізм. Матеріали VIIІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2018 р. / Наук. ред. О.М.Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. – С.6-12.
 11. Адамович С., Вітенко М. Гамаль Володимир Гнатович / С.Адамович, М.Вітенко // Західно-Українська Народна Руспубліка 1918 – 1923. Енциклопедія: до 100-річчя утворення Захіно-Української Народної Руспубліки. Т.1: А-Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. C. 3 688 с.
 12. Адамович С.В. Забезпечення політичних прав і свобод людини і громадянина органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади / С.В.Адамович // Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теорія та практика: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 26 червня 2018 року) / упорядник В.І.Розвадовський. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський універ. ім. В.Стефаника», 2018. – С.62-70.
 13. Адамович С.В. Всеукраїнські з’їзди депутатів всіх рівнів у 1991, 2004, 2008, 2014 рр. як засіб збереження влади проросійських панівних верств / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2016. – Вип. 28. – С.45-53.

2019

 1. Адамович С.В. Кримське питання в ідеології та діяльності Народного Руху України / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2017. Вип. 29. С.39-50.
 2. Адамович С. Народний Рух України в боротьбі за соборність в часи Майданів та російсько-української війни // Чорноволівські читання. Матеріали V науковjої конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 201) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Івано-Франківськ; Симфонія форте, 2019. – С.8-13.
 3. Адамович С.В. Порушення норм Загальної декларації прав людини в російському окупованому Криму та ОРДЛО// Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 р. в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С.11-14.
 4. Адамович С. Калуський «Список Шиндлера» // Калуські історичні студії . Т.2. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 128-146.
 5. Адамович С. Злочини нацистської Німеччини в м. Калуші (1941-1944 рр.) // Українознавчі студії. 2018. №19. С.213-227.
 6. Адамович С. Не реабілітована пам’ять // Джерела. Науково-методичний вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти. Івано-Франківськ. 2018. №1-4. С.10-11.
 7. Адамович С.В., Тиліщак В.С. Нове поховання зі зброєю пшеворської культури з околиць м. Івано-Франківська // Cтарожитності варварських племен у першій половині І тис. н.е.: до 90-річчя В.Д.Барана. Київ: ІА НАН України, 2019. (Оium, 6)С.94-105.

 

 

Наукова діяльність

Автор понад 160 наукових праць, з них 5 – одноосібних монографій

Присташ Лідія Тихонівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1988-1993 р. р. – Львівський державний університет імені Івана Франка (спеціальність – “Правознавство”, кваліфікація – «юрист»).

1999 р.- – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

2002р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

 

 

Місце роботи, професійний досвід

Трудову діяльність розпочала у 1968 році начальником цеху Стрийського виробництва взуття.

З 1984 року по 1998 рік працювала у Стрийському міськвиконкомі завідувачем організаційного відділу.

З квітня 1998 року працювала викладачем юридичних дисциплін на спецправничому факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 1999 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З  2006 по 2020 рік – завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника.

Напрям наукової діяльності – історія держави і права на західноукраїнських землях.

 

 

 1. Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після Першої світової війни // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали І регіональної науково-практичної конференції (лютий 1995р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1995. –С. 52 – 54 с.

 

2.Присташ Л.Т. Органи правосуддя в Західній Україні (1921-1939 р.р.).//  Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:  Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції (лютий 1996р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1996. – С. 65 – 66.

 

3.Присташ Л.Т. Самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польської дежави (1921-1939р.р.).// Вісник Академії правових наук України .-Харків.- 1996. – Випуск 4. – С.-48-55. ,

 

4.Присташ Л.Т. Місцеві органи урядової адміністрації на західноукраїнських землях (1921 – 1939 р.р.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції (лютий 1997р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1997. – С. 69 – 71.

 

5.Присташ Л.Т.Структура центрального державного апарату Польщі за Конституцією 1921р.// Право України. – 1998. – №9. С. 79 – 85.

 

 1. Присташ Л.Т.Центральні органи влади і управління за Конституцією Польщі 1935 року. // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 1999.- Вип.34.- С. 52-55

 

7,Соціально-економічне становище Західної України в складі Польщі (1921-1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – Вип. 2. – С. 18 – 51.

 

 1. Присташ Л.Т. Виникнення і розвиток сімейного законодавства України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей.-Івано-Франківськ: Плай, 2000. – Вип 3. – С.13-19.

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн (методичні рекомендації до проведення семінарських занять) // Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 38с.

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права України (методичні рекомендації до проведення семінарських занять) // Івано-Франківськ: Плай, 2001.- 60с.

 

 1. Присташ Л.Т.Репресивна політика органів юстиції та поліції Польщі на західноукраїнських землях (1921-1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей.-Івано-Франківськ: Плай, 2001 – Вип 7 – С.12 – 20.

 

 1. Присташ Л.Т. Староство // Довідник з історії України. – К.: Вид-во “Генеза”, 2001. – С. 58 – 59.

 

 1. Присташ Л.Т.Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921 – 1939 р.р.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 88 – 92.

 

 1. Присташ Л.Т. Шовіністична політика крайової шкільної Ради в Галичині (1867 – 1918 р.р.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 116 – 120.

 

15.Присташ Л.Т. Особливості правової регламентації діяльності органів місцевого самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1921 – 1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – Вип. 9. – С. 3 – 9

 

16.Присташ Л.Т. Роль М. Грушевського в боротьбі за незалежність України:// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей .-Івано-Франківськ, 2002.-Вип. 10.-С.13-16

 

 1. Присташ Л.Т. Галицьке намісництво // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. – С. 90 – 94.

 

 

 1. Присташ Л.Т. Організація управління міста Львова за власним Статутом 1870 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції.(5-6лютого 2004р.– Львів 2004.- С.104-105

 

 1. Присташ Л.Т. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини і Буковини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005р.). – Львів: Юрид. фак. ЛНУ.- 2005. – С. 61 – 62

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник. – Івано-Франківськ 2005р. 44с.
 2. Присташ Л.Т. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”.- Івано-Франківськ, 2005 – 38с.

 

 1. Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України.- Івано-Франківськ, 2005 – 79с.

 

 1. Присташ Л.Т. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство” // Івано-Франківськ, 2005. – С.24-28.

 

 1. Присташ Л.Т. Загальнодержавна Конституція Австрії 1849року та крайова Конституція Галичини 1850 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006р.). – Львів, 2006.- С.88

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2006р. – 44с.

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник / колектив авторів під заг. редакцією Б.Й.Тищика /Львів: Видавництво “Світ”; 2006, 695с

 

 1. Присташ Л.Т. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”. – Івано-Франківськ, 2006р. – 38с.

 

 1. Присташ Л.Т. Організація державної влади та територіальний устрій в західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей – Івано-Франківськ , 2006.- Вип XVI.- С. 27-31

 

 1. Присташ Л.Т. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “Правознавство” (Колектив авторів за редакцією проф.Басая В.В.) // Івано-Франківськ: “Плай”, 2006.- 208 с.- С.24-28

 

 1. Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України. – Івано-Франківськ, 2006р. – 79с.

 

 1. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство” / Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. -Івано-Франківськ: Плай, 2007. – 270 с. – С.27-37.

 

 

 1. Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України для студентів Юридичного інституту. – Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника . – Івано-Франківськ, 2007 – 68с.

 

 1. Присташ Л.Т., Книш В.В. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник -Івано-Франківськ, 2007. – 112с. (5 друк.арк)

 

 1. Присташ Л.Т. Підготовка адміністративно-судових кадрів Козацько-гетьманьської держави // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С 110-111( 0,2 др.арк.).

 

 

 1. Присташ Л.Т. Повноваження президента за Конституцією Польщі 1935 року // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 19. – Івано-Франківськ, 2008 – С. 29-32.

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: методичний посібник для студентів з питань підготовки та контролю самостійної роботи. – Івано-Франківськ. 2008. – 44 с. (2.75 друк. арк.)

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: методичний посібник для студентів заочної форми навчання з питань підготовки та контролю самостійної роботи. – Івано-Франківськ. 2008. – 11 с. (0.7 друк. арк.)

 

 1. Присташ Л.Т. Порядок формування органів міського самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ( Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 20. – Івано-Франківськ,2008 – С.25-29, друк.арк 0,25.

 

 1. Присташ Л.Т. Регулювання воєводського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ( Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 21 – Івано-Франківськ,2009 – С.55-60, друк арк.. 0,31.

 

 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів Юридичного інституту – Івано-Франківськ. 2009. – 40 с., друк. арк.. 2,5.

 

41 Присташ Л.Т. Судова система в Галичині у складі Австро-Угорщини Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХII. – 49-54 с., 0,35 друк.арк.

 

 1. Присташ Л.Т. Політико-правовий статус Західної України в складі Польщі (1918-1939 р.р.)//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХIII. – 54-60с., 0,43 друк.арк.

 

 1. Присташ Л.Т., Журавльова О.М. Основи права: для студентів неюридичних спеціальностей навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2010. – 40с., 2,8друк.арк.

 

44.Присташ Л. Т. Роль О. Безбородька у збереженні правової системи України//Правова політика Української держави . Том 1:Матеріали міжнародної науково-правтичної конференції(19-20 лютого 2010р.)-Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника,2010.- С. 80-83

 

 1. Присташ Л.Т. Політика полонізації шкільної та вищої освіти в Галичині у складі Польщі (1867-1918рр.)// Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. XХV. – 28-31 с., 0,35 друк.арк.

 

 1. Присташ Л.Т. «Історія держави і права України» Навчально-методичний посібник для студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2011. – 80с., 5 друк.арк.

 

 1. Присташ Л.Т. «Історія держави і права України» Навчально-методичний посібник для студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2011. – 75с., 4,7 друк.арк.

 

 1. Присташ Л.Т. Розвиток митної справи на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. XХVІ. – 31-36 с., 0,31 друк. арк.

 

 1. Присташ Л.Т., Бойко Н.М., Ганкевич-Журавльова О.М. Тести для поточного контролю знань з «Основ права» для студентів неюридичних спеціальностей – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2011. – 90 с., 5,6 друк. арк.

 

 

 

 1. Присташ Л.Т. Каральна діяльність радянських органів внутрішніх справ у західних областях УРСР (1939-1941 рр.) // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2012. – Вип. XХVІІІ. – 30-36 с., 0,31 друк. арк.

 

 1. Присташ Л.Т. Органи повітового самоврядування в Буковині

(1918-1940 рр.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2012. – Вип. XХІХ. – 26-33 с.

 

 1. Присташ Л. Т. Громадська та політична участь: аналіз та тенденції впливу на суспільно-політичне житття у сучасній Українській державі.//Національна революція:загальноєвропейська традиція та український контекст: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю(2-3 березня 2012р.)- Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. С.443-449

 

 1. Присташ Л. Т. Самоврядування у міських та сільських громадах у Буковині (1918-1940рр.)// Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2013. – Вип. XХХІ. – 55-63 с.

 

 1. Присташ Л. Т. Система органів управління Буковиною після адміністративної реформи 1925 р. у Румунії //Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2013. – Вип. XХVІІІ.

 

 1. Присташ Л. Т., Адамович С. В. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів 1-го курсу денної форми навчання з питань підготовки семінарських занять. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання )

з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів неюридичних спеціальностей (заочної форми навчання )

з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

 

 1. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для самостійної роботи студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

 

 1. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для підготовки семінарських занять студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

 

 1. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для самостійної роботи студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

 

 1. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для підготовки семінарських занять студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

 

 1. Присташ Л. Т. Юридичне оформлення анексії Буковини Румунією/Присташ Л. Т. /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Актупальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Зб. наук. Статей. – 2014. – Вип. – 35 с., 0,6 друк. арк.

 

 1. Присташ Л. Т. Формування судової системи Західної Української Народної Республіки//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника :Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. Наук. Статтей. – 2014. – Вип. – 35 с, 0,6 друк.арк.

 

 1. Присташ Л. Т. Наслідки фашистсько-німецької окупації України в період Другої світової війни// Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали науково-практичної конференції(7-8 листопада 2014р.)-Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2014-с. 24-30.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять для студентів неюридичних спеціальностей денної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-95 с.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів неюридичних спеціальностей денної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-21 с.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять для студентів неюридичних спеціальностей заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-90 с.

 

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів неюридичних спеціальностей заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-26 с.

 

 

71.Присташ Л.Т. Апарат управління та судівництва за гетьманування Богдана Хмельницького//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. статтей -2015.-Вип. 39. –с. 44-55.

 

72.«Правові засади діяльності суб`єктів господарювання на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини» /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2016.- .-Вип. 40. –с. 13-16.

 

 1. “Організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ СРСР на західноукраїнських землях” /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2017.- .-Вип. 44. –с. 204-213.

 

 1. “Формування неурядової старшини Гетьманщини” /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей Зб. наук.статей -2018.- .-Вип. 46–с. 26-34.

Організаційна діяльність

Присташ Лідія Тихонівна як завідувач кафедри забезпечує роботу кафедри по організації  навчально-виховного процесу, наукової та навчально-методичної роботи; організовує і керує науково-дослідною роботою за профілем кафедри, залучає до наукових досліджень студентів; вживає необхідні заходи для координації роботи з іншими кафедрами і науковими підрозділами університету, співпраці з практичними установами, спорідненими підрозділами інших навчальних закладів,зокрема: з кафедрою історії держави, права, політичних та правових учень Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана-Франка та наукових установ; контролює розробку навчальних програм та інших навчально-методичних матеріалів з дисциплін, закріплених за кафедрою; здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри навчальних занять, підсумкового контролю.

Відповідно до функціональних обов’язків забезпечує проведення семестрових екзаменів з «Історії держави і права України».Також  виконує доручення як член науково-методичної ради інституту, Вченої Ради інституту, Вченої Ради університету.

 

Андріюк  Володимир

Володимирович 

кандидат юридичних наук,

доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1994-1999 р. р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (спеціальність – “Правознавство”, кваліфікація – «юрист»).

1999-2002 р.р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва)

2007 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2011 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (1999 р.) прийнятий на посаду юриста ВАТ «Прикарпатагробудкомплект».

З 1999 по 2002 р. навчався в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва.

2002-2003 р.р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника.

2003-2007 р.р. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2007 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні аспекти співвідношення соціального та правового прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2001.Випуск VI. с. 15-22.
 2. Андріюк В.В. Види і типи правових прогнозів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2001. Випуск VII. с.35-42.
 3. Андріюк В.В. Принципи перспективного правового прогнозування // Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. Вип. 14. с. 55-62.
 4. Андріюк В.В. Нормативне прогнозування в юридичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство: Збірник наукових праць. Чернівці: Рута, 2001. с. 17-21.
 5. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування // Право України. 2002. №10. с. 15-19.
 6. Юридичне прогнозування: поняття, ознаки, структура // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2002. Випуск ІХ. с. 19-25.
 7. Андріюк В.В. Методологічні проблеми юридичного прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2003.- Випуск Х.-С.З-12.
 8. Андріюк В.В. Проблеми методології юридичного прогнозування // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків.: Право, 2003. с. 379-381.
 9. Андріюк В.В. Проблеми застосування екстраполяції в юридичному прогнозуванні // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня   2006 р.). Івано-Франківськ, 2006. с. 3-5.
 10. Андріюк В.В. Експертні оцінки в юридичному прогнозуванні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород, 2006. Вип. 5. с. 51-55.
 11. Андріюк В.В. Юридична прогностика в системі наукового знання: деякі теоретичні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ, 2006. Вип. XVI. с. 3-9.
 12. Андріюк В.В. Проблеми застосування методів екстраполяції та моделювання в юридичному прогнозуванні  // Держава і право: 36. Наукових праць: Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. Вип. 41. с. 40-47.
 13. Андріюк В.В. Принципи юридичного прогнозування: деякі методологічні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2008. Вип. XX. с. 3-12.
 14. Андріюк В.В. Перспективний підхід в юридичному прогнозуванні: деякі методологічні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2009. Вип. XXI. с. 3-13.
 15. Андріюк В.В. Часовий фактор в юридичному прогнозуванні // Вісник прокуратури. 2009. № 8. с. 104-110.
 16. Андріюк В.В. Єдність перспективного та нормативного підходів в юридичному прогнозуванні // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 р.). Івано-Франківськ, 2009. с. 3-4.
 17. Андріюк В.В. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування // Держава і право: Зб. наукових праць: Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. Вип. 44. с. 37-44.
 18. Андріюк В.В. Правова політика як об’єкт юридичного прогнозування // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. с. 74-79
 19. Андріюк В.В. Стадії юридичного прогнозування: питання методології // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2010. Вип. ХХІV. с. 6-11.
 20. Андріюк В. В. Проблеми застосування математичних методів в юридичному прогнозуванні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. Вип. ХХVІ. с. 3-11.
 21. Андріюк В. В. Когнітивні параметри, межі та фактори юридичного прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. Вип. ХХX. с. 3-12.
 22. Андріюк В. В. Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права: постановка проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. Вип. ХХXVI. с. 3-17.
 23. Андріюк В. В. Теоретико-правові проблеми підготовки професійних суддів в Україні // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.
 24. Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання: [монографія] / [В.В. Андріюк, В.В. Книш, В.І. Розвадовський, Н.Т. Гергелюк, Р.Т. Чернега, І.Р.Пташник]. К., 2015. 176 с.
 25. Андріюк В. В. Співвідношення публічного та приватного права: динамічний аспект // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. Вип. ХХXІX. с. 3-14.
 26. Проблема співвідношення приватного та публічного права в поглядах правників Східної Галичини наприкінці XIX – початку XX століття // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVIII-XXст.): матеріали круглого столу 7-8 листопада 2017 року. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 63-67.
 27. Андріюк В. В. Проблемні питання понятійного відображення співвідношення публічного та приватного права // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 44. С. 183-196.
 28. Проблема співвідношення приватного та публічного права в поглядах правників Східної Галичини наприкінці XIX – початку XX століття // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVIII-XXст.): матеріали круглого столу 7-8 листопада 2017 року. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 63-67.

 

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування». Дисертація захищена в 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ МВС України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора М.І. Козюбри.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Виконує функції профгрупорга кафедри, є делегатом конференції трудового колективу Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника

Член Вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту.

Академнаставник

Здійснює керівництво роботою студентського наукового гуртка “Проблеми державотворення і правотворення в Україні”.

Проводить профорієнтаційну роботу.

Регулярно залучається в якості експерта до участі в роботі журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України.

Саветчук  Наталія

Михайлівна

викладач

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

    1993 р. –  Прикарпатський університет   імені Василя Стефаника                      (філологічний факультет).

2000 р. – Прикарпатський  університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист».

2008-2009 р. – навчання в Спільній заочній докторантурі Міжнародної Кадрової Академії управління персоналом та Міжнародного Відкритого Університету за спеціальністю «право».

2009 р. – доктор філософії в галузі права.

Місця роботи, професійний досвід

З 1993 р. по 2006 р. працювала в загальноосвітній школі-ліцеї № 23 на посаді вчителя.

З 2002 р. по 2007 р. працювала за сумісництвом на кафедрі теорії та історії держави і права  Юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника на посаді викладача.

З 2006 р. по 2010 р. працювала в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ на кафедрі господарського та екологічного права, а потім на кафедрі конституційного та міжнародного права на посаді старшого викладача.

З  вересня 2010 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 

1.Саветчук Н.М. Великий мислитель утомленої праці. (Суспільно-політичні погляди Г.Сковороди). Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному  університеті ім. В. Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2002-2003 р., № 4-5. С.202–210

 1. Саветчук Н.М. Державно-правова думка І.Франка в контексті прав людини. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року).Івано-Франківськ. 2006. С.45-48
 2. Саветчук Н.М. Державно-правові погляди І.Франка. Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника.  м. Івано-Франківськ. 2005-2006, № 6-7. С. 316-328
 3. Саветчук Н.М. Еволюція поглядів І.Франка на державу і право від соціалістичної методології до національно-демократичних ідей. Верховенство права у правозастосовчій діяльності: матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2007 року).Івано-Франківськ, 2007. С.40-44
 4. Саветчук Н.М. І.Франко про національний ідеал. Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали III міжнародної наукової конференції (м. Івано-Франківськ,   17-18 листопада 2007 року).Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. С.554-561.
 5. Саветчук Н.М. І.Франко про конституціоналізм. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2008. Випуск ХIX. С.32-38.
 6. Саветчук Н.М. Ідея соборності України в еволюції державно-правових поглядів І.Франка. Інтеграційні процеси в історії права, держави, юридичної думки та правоохоронної діяльності: матеріали ХІХ Міжнародної історико-правової конференції (с. Гута, резиденція «Синьозора»,15-18 травня 2008 р.). м. Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. С.104-107.
 7. Саветчук Н.М. Філософське осмислення І.Франком державної влади.  Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (11 квітня 2008 р., м. Івано-Франківськ ). Івано-Франківськ. 2008.С.28-30.
 8. Саветчук Н.М. Правова культура: шляхи формування та розвитку. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю проголошення Загальної Декларації прав людини, (м. Івано-Франківськ, 28 листопада 2008р.) Івано-Франківськ, 2008. С.276-282
 9. Саветчук Н.М. Філософсько-правові погляди І.Франка. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей.2008. Випуск ХХ.  С. 29-36
 10. Саветчук Н.М. Ідеї свободи, рівності та справедливості в державно-правових поглядах І.Франка. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої проголошенню Загальної Декларації прав людини, (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. С.118-123.
 11. Саветчук Н.М. Основоположні засади правової політики в державно-правовій думці М.Драгоманова. Правова політика Української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. (19-20 лютого 2010 року Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 2010. С.95-98.
 12. Саветчук Н.М. Філософське осмислення права і державної влади в творчості І.Франка. Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: матеріали третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 23 квітня 2010 р.). Київ: Київський національний університет внутрішніх справ, 2010.
 13. Саветчук Н.М. Моральні засади конституціоналізму І.Франка. Моральні основи права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.).Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. С.279-282
 14. Саветчук Н.М. Оригінальні ідеї державотворення в державно-правовій думці М.Драгоманова та І.Франка. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 25. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. С.31-34
 15. Саветчук Н.М. Історія вчень про державу і право: навчально-методичний посібник для студентів ІІ- го курсу денної та заочної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. 132 с.
 16. Саветчук Н.М. Поняття поступу в творчості І.Франка. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 квітня 2011 року.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 2011. С.8-11
 17. Саветчук Н.М. Наум М.Ю. Питання суспільного поступу у науково-теоретичній спадщині М.Драгоманова та І.Франка. Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст: матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2912 р. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012.С.399-408

19.Саветчук Н.М.  І.Франко про громаду і місцеве самоврядування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. С.16-19

 1. Саветчук Н.М. Становлення І. Франка як політичного і соціального мислителя. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 30.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. С.10-20
 2. Саветчук Н.М. І.Франко про сутність держави. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С.12-16
 3. Саветчук Н.М. І.Франко про сутність права. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (16 травня 2014 року).Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С.14-17
 4. Саветчук Н.М. Проблеми формування правової культури в умовах розбудови Української держави. Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів: матеріали науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.С.107-115
 5. Саветчук Н.М. Державно-правові ідеї І.Франка в процесі сучасного державотворення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 36.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С.47-54
 6. Саветчук Н.М. Роль правосвідомості в умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: матеріали науково-практичної конференції ( м. Харків, 4-5 грудня 2015 р.). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. С.21-22
 7. Саветчук Н.М. Питання прав людини в державно-правових поглядах І.Франка. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (13 травня 2016 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 20-23

27.Саветчук Н.М. Роль правового виховання в процесі формування правової культури.   Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.213-223

 1. Саветчук Н.М. Поняття місцевого самоврядування як праоснови магдебурзького права в державно-правових поглядах І.Франка. Покуття – колиска українського національного державотворення: матеріали VII наукової краєзнавчої конференції (м.Тисмениця 14 вересня 2018 р.). Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С.307-312

 

 

Наукова діяльність

Тема дисертації: Філософсько-правові погляди Івана Франка. Дисертація захищена в 2009 р. та рішенням Спеціалізованої Вченої ради Міжнародної Кадрової академії та Міжнародного Відкритого Університету  присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі права (м. Київ).

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Академнаставник.

Проводить профорієнтацію.

Виконує обов’язки модератора з дистанційного навчання від Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Сворак Степан Дмитрович

доктор юридичних наук,

доктор історичних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1976-1981 р. р. – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (спеціальність – «Історія і педагогіка», кваліфікація – «вчитель історії і суспільствознавства»).

1983-1985 р.р. – Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, аспірантура (з відривом від виробництва)

1986 р. – кандидат істориичних наук, спеціальність 07.00.01 –  історія України

1991 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри  історії України Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника

1999 р. – доктор історичних наук, спеціальність 07.00.01 –  історія України

1999 р. –  доктор філософії Українського Вільного Університету в Мюнхені

2008 р. – академік Української академії політичних наук

2011 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2011 р. – член-кореспондент інженерної академії України

2016 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Місця роботи, професійний досвід

З 1981року по 1985 роки працював у Тисменицькій середній школі вчителем історії.

З 1986 року по 1996 рік – асистент та доцент кафедри історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 1997 року по 1999 рік – докторант кафедри історії України Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2000 року по 2002 рік – завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2002 року по 2005 рік – заступник начальника Прикарпатської філії Національної академії внутрішніх справ України.

З 2005 року по 2009 рік – начальник Прикарпатського юридичного інституту – проректор Львівського державного університету внутрішніх справ.

08.10.2010 року – призначений начальником Інституту заочного та дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ України, 17.01.2011 року – призначений начальником навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції, а з 16.07.2011 року – начальником факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ України.

03.11.2014 року – обраний за конкурсом професором кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 08.11.2015 року – міський голова міста Тисмениця.

у фахових виданнях ВАК України

 1. СворакС. Д. Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2011. – № 2 (53). – С. 88–94
 2. СворакС. Д. Іван Макух – державний секретар внутрішніх справ ЗУНР / С. Д. Сворак, Д. Д. Футулуйчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2011. – № 4 (55). – С. 72–76.
 3. СворакС. Д. Проблеми демократії та народовладдя в теорії українського націоналізму (Д. Донцов) / С. Д. Сворак // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Ч. 2, кн. 1. – 2012. – № 5 (380). – С. 68–73.
 4. СворакС. Д Концепція народовладдя у політичній ідеології соціалізму М. Грушевського / С. Д. Сворак // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 272–280.
 5. СворакС. Д Народовладдя у контексті державної регіональної політики України / С. Д. Сворак // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 3. – С. 62–69.
 6. СворакС. Д. Генеза народовладних інститутів Київської Русі (ІХ–Х ст.) / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2012. – № 3 (45). – С. 66–69.
 7. СворакС. Д. Народовладдя в Україні у державно-політичних концепціях ХІХ ст.: філософсько-правовий аспект / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 26-30.
 8. СворакС. Д. Інститут народовладдя в державно-політичних концепціях В. Липинського / С. Д. Сворак // Наука і правоохорона. – Київ, 2012. – № 3 (17). – С. 259–263
 9. СворакС. Д Ідеї народовладдя у державницькій концепції Симона Петлюри / С. Д. Сворак // Право і суспільство : науковий журнал. – 2012. – № 4. – С. 8–12.
 10. СворакС. Д. Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 3(58). – С. 35–43.
 11. СворакС. Д. Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів. / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59). – С. 73–82.
 12. СворакС. Д. Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. / С. Д. Сворак // Форум права. – 2012. –  № 4. – С. 792-798 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ccdvdc/pdf.
 13. СворакС. Д. Народовладний концепт Литовсько-Руської держави у державно-правових поглядах дослідників ХІХ–ХХ ст. / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (60). – C. 25–36.
 14. СворакС. Д. Народовладний концепт у теорії та практиці марксизму-ленінізму / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 3(62). – С. 6–14.
 15. СворакС. Д Народовладдя в історіографії українських юристів ХІХ – початку ХХ ст. / С. Д. Сворак // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Ч. 2, кн. 1. – 2013. – № 1 (85). – С. 452–458.
 16. СворакС. Д. Народовладний концепт у політико-правових поглядах М. П. Драгоманова: цивілізаційно-правовий вимір / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2013. – № 31. – С. 64–76.
 17. СворакС. Д. Громадсько-федеративний принцип побудови української державності у політико-правових поглядах Івана Франка / С. Д. Сворак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : серія юридична. – Львів, 2013. – № 1. – С. 107–115.
 18. СворакС. Д. Державно-правові концепції Миколи Шлемкевича / С. Д. Сворак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – Київ, 2013. – Вип. – С. 142–149.
 19. СворакС. Д. Иосиф Покровский о народовластии и монархии у славянских народов / С. Д. Сворак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – Київ, 2013. – Вип. – С. 201–206.
 20. СворакС. Д. Проблеми демократії та народовладдя в теорії українського соціалізму Володимира Винниченка. / С. Д. Сворак // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 3–8.
 21. СворакС. Д. Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 2 (49). – С. 50–55.
 22. СворакС. Д. Праці українських правників ХІХ – початку ХХ ст. як джерела дослідження концепту народовладдя / С. Д. Сворак // Наука і правоохорона. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 327–333.
 23. СворакС. Д. Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілізаційних процесів Х–ХVІІ століть / С. Д. Сворак // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 864-869 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13ccdvdc/pdf.
 24. СворакС. Д. А. Малиновський про державно-правовий устрій України середньовіччя / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1(64). – С. 15-28.
 25. СворакС. Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 14-18.
 26. СворакС. Д. Концепція народовладдя козацької держави у політико-правових поглядах М. Грушевського / С. Д. Сворак // Вісник Львівського національного  університету імені Івана Франка : серія юридична. – Львів, 2014. – Вип. 59.  – С. 114–120.
 27. Сворак С. Д. Державно-правовий устрій ЗУНР як феномен європейської історії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. – № 6 (18). 2018 – С. 31-37.
 28. Сворак С. Д. «Основи державного устрою Галицької республіки» в контексті європейського конституціоналізму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. – № 8 (20). 2019 –  С. 112-119.

 

публікації в зарубіжних наукових виданнях:

 1. Сворак С.Д. И. А. Покровский о революционном переходе от монархии к народоправству / С. Д. Сворак // Вестник Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова. Серия : право. – 2013. – № 2 (70). – С. 48–52.
 2. Сворак С.Д. Трансформация концепта народовластия в государственно-правовых учениях анархизма Западной Европы, России и Украины / С. Д. Сворак // Вестник Белгородского юридического института МВД РФ. – 2013. – № 2. – С. 120–125.
 3. Сворак С.Д. Народовластие Литовско-Русского государства в государственно-правовых взглядах белорусских и украинских ученых / С. Д. Сворак // Вестник Академии МВД Республики Беларусь : Научно-практический журнал. – 2013. – № 2 (26). – С. 220–223.
 4. Сворак С.Д. Проблемы народовластия в государственно-правовых взглядах А. Радищева / С. Д. Сворак // Вестник Волгоградской Академии МВД России. – Волгоград, 2014. – № 1 (28). – С. 31–35.
 5. СворакС. Д. Концепция народовластия в либеральных государственно-правовых взглядах Богдана Кистяковского и Максима Ковалевского / С. Д. Сворак // Вестник Нижегородской Академии МВД России. – Нижний Новгород, 2014. – № 1 (25). – С. 64–68.
 6. Dr hab. Stepan Dmytrovich Svorak M.Wladimirski-Budanow  i G. Wiernadski o ewolucji demokracyi bialorusko-ukrainskiego panstwa w X-XV w. / S. D. Svorak // Prztglad polsctyjny. – ROK XXIV. Szczytno, 2014/ – № 1 (113) – S. 57-65

 

в інших наукових виданнях:

 1. Сворак С. Д. Політико-правова спадщина України: кримінально-правовий вимір у період козацької держави Богдана Хмельницького / С. Д. Сворак, П. Л. Фріс // Держава і закон : теорія, практика, методика : зб. наук. праць. – Вип. ІІІ. – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – С. 3–11.
 2. СворакС. Д. Штрихи до політичного світогляду Михайла Грушевського / І. П. Макаровський, М. Ф. Москалюк, С. Д. Сворак // Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації. – Вип. VІІІ. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 5–22.
 3. СворакС. Д. Сталінська тоталітарно-репресивна система влади / С. Д. Сворак, М. Ф. Москалюк // Політична система України : проблеми становлення і розвитку : монографія / за ред. В. І Кафарського. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 197–
 4. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : монографія / В. М. Голобін, Я. І. Кісь, І. П. Макаровський, В. Г. Матвіїшин, В. П. Педич, С. Д. Сворак. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 182 с.
 5. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859–1941) : наукова монографія / І.О. Анрухів, С. Д. Сворак, В. В. Ковалик. – Надвірна : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. – 104 с.
 6. СворакС. Д. Демократія, економічна свобода та економічний порядок/ С. Д. Сворак // Національна економіка : навч. посіб. / за заг. ред. Носової О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – С. 73–82.
 7. Сворак С. Д. Політико-правова думка України ХІХ–ХХ століть про народовладдя: монографія / Івано-Франківськ, 2015. – 376 c.
 8. Сворак С. Д. Народовладний устрій Київської Русі: державно-правовий аспект: монографія / Івано-Франківськ, 2017. – 238 с.

 

публікації в матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. СворакС. Д. Застосування формаційного та цивілізаційного підходів до вивчення державно-правових інститутів Київської Русі / С. Д. Сворак // Методологічні проблеми історико-правових досліджень : матеріали ХХІІІ Міжнар. істор.-прав. конф. (24–26 вересня 2010 р., м. Алушта). – Київ–Сімферополь, 2011. – С. 218–227.
 2. Сворак С. Д. Генеза Української держави у теорії норманізму і неонорманізму / С. Д. Сворак // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 29 червня 2011р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – С. 30–31.
 3. СворакС. Д. Поняття «вольностей» у політико-правових традиціях Київської Русі / С. Д. Сворак // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність : матеріали ХХІV Міжнар. істор.-прав. конф. (28 квітня – 1 травня 2011 р., м. Львів). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 188–194.
 4. СворакС. Д. Державотворча та громадсько-політична діяльність державного секретаря внутрішніх справ ЗУНР Івана Макуха / С. Д. Сворак // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матеріали ХХVІ Міжнар. істор.-прав. конф. ( 27–29 квітня 2012 р., м. Одеса). – Одеса, 2012. – С. 367–372.
 5. СворакС. Д. Становлення державно-політичних органів влади Київської Русі / С. Д. Сворак // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 травня 2012 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2012. – Ч. І. – С. 78–82.
 6. СворакС. Д. Проблеми народовладдя в умовах трансформації державно-правової системи в Україні / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 червня 2012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 12–14.
 7. СворакС. Д. Генеза і трансформація народовладних традицій в Україні / С. Д. Сворак / Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 вересня 2012 р., м. Харків) / Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Харків, 2012. – С. 111–112.
 8. СворакС. Д. Г. В. Вернадський про зародження та формування народовладних традицій у Київській Русі / С. Д. Сворак // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах : матеріали ХХVІІ Міжнар. істор.-прав. конф. ( 21–23 вересня 2012 р., м. Євпаторія). – Київ – Сімферополь, 2012. – Ч. ІІ. – С. 24–28.
 9. Сворак С. Д. Генеза і становлення ідеології народовладдя Київської Русі в українській правовій думці / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали Всеукр. наук. конф. (7–8 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2012. –Ч. І. – С. 198–200.
 10. Сворак С. Д. Народовладний концепт місцевого самоврядування у контесті державної регіональної політики в Україні / С. Д. Сворак // Правові засади місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. семінару (20 листопада 2012 р., м. Харків). – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 9–12.
 11. СворакС. Д. Демократичні тенденції у політико-правових поглядах декабристів / С. Д. Сворак // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «VІІІ Прибузькі юридичні читання» (23–24 листопада 2012 р., м. Миколаїв). – Миколаїв, 2012. – С. 45–47.
 12. СворакС. Д. Трансформація народовладдя у процесі етногенезу української нації у державно-правових трактатах М. П. Драгоманова / С. Д. Сворак // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-прак. конф. (18–19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2013. – Ч. І. – С. 47–50.
 13. СворакС. Д. Народовладдя у науковій спадщині М. П. Драгоманова / С. Д. Сворак // Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 травня 2013 р., м. Київ). – Київ, 2013. – С. 158–160.
 14. Сворак С. Д. Народовладдя в Україні крізь призму вітчизняних досліджень ХІХ – початку ХХ століть / С. Д. Сворак // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність : матеріали ХХІХ Міжнар. істор.-прав. конф. ( 19–22 вересня 2013 р., м. Феодосія). – Київ – Сімферополь, 2013. – С. 280–287.
 15. СворакС. Д. Демократизм и монархизм в государственно-правовых взглядах Иосифа Покровского (к 145-летию со дня рождения известного черниговчанина) / С. Д. Сворак // Економіко-правові інформаційні перетворення в національній і глобалізованій економіці : матеріали ІХ міжвуз. наук.-практ. конф. (25 листопада 2013 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2013. – С. 127–128.
 16. СворакС. Д. Народовладдя у державно-правовій концепції О. Малиновського / С. Д. Сворак // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2014. – Суми, 2014. – С. 51–54.
 17. СворакС. Д. Народовладний концепт у державно-правових поглядах Г. Вернадського і М. Владимирського-Буданова / С. Д. Сворак // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації : матеріали Міжнар. наук. конф. (15–16 травня 2014 р., м. Київ). – Київ, 2014. – С. 134-137.
 18. Сворак С. Д. Демократичні устої України в контексті трансформації української національної ідеї / С. Д. Сворак // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід : матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції ( 4-6 липня 2014 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2014. – С. 139 – 145.
 19. Сворак С. Д. Народовладдя та диктатура в політико-правовій доктрині українського націоналізму / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів : матеріали науково-практичної конференції (7-8 листопада 2014 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 36-45.
 20. Сворак С. Д. Демократичний концепт у політико-правовій доктрині українського лібералізму ХІХ – початку ХХ століття / С. Д. Сворак // Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми : Матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правової конференції (28-31 травня 2015 р., м. Полтава). – Київ – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 271 –276.
 21. Сворак С. Д. Трансформація інституту народовладдя у Литовсько-Руській державі XIV-XVI століть // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя другого (Волинського) статуту Великого Князівства Литовського: Матеріали ХХХV Міжнародної історико-правової конференції (22 – 25 вересня 2016 р., м. Дубно), 2016. – С. 206-213
 22. СворакС. Д. Проблеми правової охорони (захисту) Конституції України //Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та практики : Матеріали круглого столу (22 грудня 2017р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 67-71.
 23. СворакС. Д. Національно-визвольна революція в Галичині як феномен європейської історії //«Покуття – колиска українського національного державотворення»: Матеріали VII науковокраєзнавчої конференції, присвяченої 100річчю утворення ЗахідноУкраїнської Народної Республіки та 570й річниці надання маґдебурзького права містові Тисмениці (14 вересня 2018 р., м Тисмениця). – Тисмениця – ІваноФранківськ «ЛілеяНВ» 2018. – С. 312-319.
 24. СворакС. Д. Співпраця інституцій громадянського суспільства і влади: на прикладі міста Тисмениця Івано-Франківської області // «Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних державах» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ). – Київ, 2019. – С. 250-254.

 

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація –12.00.01 – теорія та історія держави і права;історія політичних та правових вчень «Ґенеза та трансформація органів державної влади Київської Русі», 8 квітня 2011 року, науковий керівник:       доктор історичних наук, професор Андрусишин Богдан Іванович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, директор Інституту політології та права,

Докторська – 07.00.01 історія України «Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону у контексті суспільно-політичного життя України 1944-1964 рр.», 26 листопада 1999 року, науковий консультант – доктор історичних наук, професор Кузьминець Олександр Васильович;

12.00.01 – теорія та історія держави і права;історія політичних та правових вчень, «Народовладдя у державно-правових ученнях України XIX – XX століть», 29 червня 2016 року, консультант – доктор юридичних наук, професор, Гавриленко Олександр Анатолійович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Автор понад 135 наукових праць, з яких – 5 монографій, 19 посібників, 75 статей тощо.

Організаційна діяльність

професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вчене звання – професор кафедри політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2001 р.

 

Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації: Климончук В. Й. (2004 р.), Прокоп Н.М. (2017 р.), Стечишин А.В. (2018 р.)

Здійснюється керівництво аспірантами та докторантами.

 

Опонування – 12

 

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» Харківський національний університет внутрішніх справ;.

Член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.01 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Членство в академіях – академік Української академії політичних наук, член-кореспондент інженерної академії України.

Нагороджений: орденом Святого Апостола Андрія Первозванного І ступеня, орденом Архистратига Михаїла Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації «За мужність та професіоналізм» І–ІІІ ступеня; знаком «Кримінально-виконавча служба»; нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ ступеня; відзнакою МВС України «Почесний знак МВС України»; відзнакою МВС України «Закон і честь»; відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня; відзнакою ГУМВС України в Полтавській області «Знак Пошани»; відзнакою МВС України «За сприяння в охороні громадського порядку»; пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю «15 років МВС України»; відомчою заохочувальною відзнакою – медаллю «10 років сумлінної служби»

Данилюк Марина Богданівна,

кандидат юридичних наук,

викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2000-2002 р.р. – Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната, спеціальність «Бухгалтерський облік», кваліфікація «бухгалтер»

2005-2010 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2013-2017 р.р. «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», аспірантура

З 2019 р. – студент 2-го курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035 Філологія (035.041 Германські мови і література (переклад включно) (перша англійська))

Місця роботи, професійний досвід

2012-2013 р.р. – ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», юрист

З лютого 2019 р. – Старший лаборант кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

З жовтня 2019 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», сумісник

 1. Данилюк М. Б. Правова характеристика корпоративних інвестиційних фондів в якості юридичних осіб приватного права. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2015. Випуск 37. С. 73-81.
 2. Данилюк М. Б. Цивільно-правові особливості статуту як установчого документа корпоративного інвестиційного фонду. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2015. Випуск 38. С. 51-61.
 3. Данилюк М. Правові ознаки корпоративного інвестиційного фонду в системі юридичних осіб приватного права. Jurnalul juridic national: teorie si practica. S.R.L. Republika Moldova, 2015. № 2/2 (12). С. 61-64.
 4. Данилюк М. Б. Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. Одеса, 2015. Випуск 17. Том 2. С. 39-42.
 5. Данилюк М. Б. Цивільно-правова характеристика створення корпоративних інвестиційних фондів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Херсон, 2016. Випуск 1. Том 1. С. 105-109.
 6. Данилюк М. Б. Цивільно-правові особливості найменування корпоративних інвестиційних фондів за законодавством України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2016. Випуск 42. С. 58-70.
 7. Данилюк М. Б. До питання про підстави та порядок ліквідації корпоративних інвестиційних фондів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2017. С. 184-195.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин». Дисертація захищена у 2019 році.

Навчально-методична діяльність

Викладає вибіркову навчальну дисципліну: «Правознавство»

Сікора Вікторія Євгенівна 

асистент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Асистент кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Аспірантка кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2014-2019 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «право», кваліфікація «юрист»

З 01.09.2020 р. – «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», аспірантура (заочна форма навчання)

 

Місця роботи, професійний досвід

18.05.2020 – 10.08.2020 р.р. – стажування на посаду «юрист» у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Сліпенчук Партнерз»

З серпня 2020 р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сліпенчук Партнерз», юрист у сфері корпоративного права та інтелектуальної власності

З вересня 2020 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», сумісник

ТЕКСТ

ТЕКСТ

Кухар Юлія Володимирівна

старший лаборант

кафедри