Графік індивідуальної роботи

                                                                                    Затверджено на засіданні кафедри                                                                                                       теорії та історії держави і права                                                                                                     протокол № 1 від 31. 08. 2018 р.

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

викладачів кафедри теорії та історії держави і права

зі студентами

на І семестр 2018-2019 н.р.

Дні тижня Прізвище, та ініціали викладача Навчальні дисципліни Години проведення Ауд.
Понеділок

 

      

Присташ Л.Т. ІДПУ

 

13.30 – 15.00

 

 

310
Понеділок

 

 

Адамович С. В. ІДПЗК, Виборчий процес 14.00 – 15.30

 

310
П’ятниця

 

Андріюк В. В. Філософія права та методологія наук. досл., Юридична техніка 14.50 – 16.00 310
П’ятниця

 

Саветчук Н.М. ТДП, Юридична деонтологія 13. 30 –15.00 310
Понеділок Христенко Н.Ю. ІДПЗК, ІДПУ 14.50 – 16.00 310
Середа Шиманська Н. С. Правова статистика 13.30– 15.00 310
 

 П’ятниця

 

 

Гергелюк Н.Т.

 

Ораторське             мистецтво

 

13:30-15:00

 

310

 

 

Зав. кафедри                                                                              доц. Присташ Л.Т.