Навчальні плани, освітні програми

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня 2021

Навчальний план магістр, ОП Право (денна форма навчання)

Навчальний план магістр,  ОП Право (заочна форма навчання)

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ