НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ   2022/2023 н.р.

Навчальний план бакалавр, право, для студентів денної форми навчання 2022-2023 н.р.

Навчальний план бакалавр, право,  для студентів заочної форми навчання 2022-2023 н.р.

Навчальний план бакалавр, ОП Міжнародне та європейське право 2022р. (денна форма навчання)

Навчальний план бакалавр, ОП Міжнародне та європейське право 2019 р. (денна форма навчання)

Навчальний план бакалавр, ОП Міжнародне та європейське право 2019 р.(заочна форма навчання)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ   2022/2023 н.р.

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня 2019 р.

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня 2022 р.

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   2022/2023 н.р.

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ