Наукова робота викладачів

Кафедра теорії та історії держави і права активно здійснює наукову діяльність . Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  навчально – методичних посібниках , збірниках та хрестоматіях.

  1. С.Д. Сворак “ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА УКРАЇНИ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ ПРО НАРОДОВЛАДДЯ”
  2. С.Д. Сворак “НАРОДОВЛАДНИЙ УСТРІЙ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  3. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/6823
  4. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/4337
  5. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/10723
  6. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7700
  7. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7978