Академічна мобільність

Міжнародна і національна мобільність студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» регулюється:

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника