Графік індивідуальної роботи

                       Затверджено на засіданні кафедри

                    теорії та історії держави і права

                                                              протокол №6 від 30.01.2023 р.                                                   

    ГРАФІК

     контролю самостійної роботи та індивідуальних занять студентів

                  викладачів кафедри теорії та історії держави і права

                          зі студентами на ІІ семестр 2022 – 2023 н.р.

 

Дні  тижня Прізвище, та  ініціали викладача Навчальні  дисципліни Години проведення Аудиторія
Четвер Адамович С.В. Історія держави і права  зарубіжних країн

 

15.30.-  16.30 310
Понеділок Андріюк.В.В Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

13.45.-  14.30 310       
Середа Саветчук Н.М. Теорія держави і права

Права, свободи і обов»язки людини і громадянина (гендерний ракурс)

13.30.-  14.30 310
П’ятниця Сворак С.Д. Теорія держави і права 13.45.-  14.30 310
Четвер Остапяк М.М. Теорія держави і права (англ.мовою) 16.00- 17.00 310

                                                                             

Зав. кафедри                                                              проф. Адамович С.В.