ОП Право

Історія держави і права зарубіжних країн

Юридична деонтологія та професійна етика

Теорія держави і права (ч. 1)

Теорія держави і права (ч. 2)

Ораторське мистецтво

Історія держави і права України

Права, свободи та обовязки людини та громянина (гендерний ракурс)

Історія вчень про державу і право