Денна форма

Юридична деонтологія та професійна етика

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Ораторське мистецтво

Загальні навчальні правничі компетентності

Права, свободи та обов’язки людини та громадянина (гендерний ракурс)