Денна форма

Юридична деонтологія та професійна етика:

Історія держави і права зарубіжних країн:

Історія вчень про державу і право:

Ораторське мистецтво:

Історія держави і права України:

Права, свободи та обовязки людини і громадянина (гендерний ракурс):

Теорія держави і права: