Денна форма

Історія держави і права України

Теорія держави і права

Іcторія держави і права зарубіжних країн

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (гендерний ракурс)

Юридична деонтологія та професійна етика

Ораторське мистецтво

Історія вчень про державу і право