Денна форма

Історія держави і права України

Теорія держави і права

Історія держави і права зарубіжних країн

Загальні навчальні правничі компетентності

Юридична деонтологія

Правова статистика

Права, свободи та обовязки людини і громадянина (гендерний ракурс)

Юридична деонтологія та професійна етика

Ораторське мистецтво 

Історія вчень про державу і право