Денна форма

Юридична деонтологія та професійна етика

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Ораторське мистецтво

Загальні навчальні правничі компетентності

Теорія держави 

Правові системи сучасності (вибіркова дисципліна)

 

 

Юридична деонтологія та професійна етика

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

THEORY OF THE STATE AND LAW

Загальні навчальні правничі компетентності

Ораторське мистецтво

Правові системи сучасності