Денна форма

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія права та методологія наукових досліджень ОП 2023

Професійна відповідальність правника ОП 2021

Професійна відповідальність правника ОП 2023

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Виборчий процес ОП 2023

Законотворчість та нормотворчий процес в Україні ОП 2021

Законотворчість та нормотворчий процес в Україні ОП 2023

Порівняльне правознавство ОП 2021

Порівняльне правознавство ОП 2023

Народовладдя у державно-правовому будівництві України ОП 2023