ОП Міжнародне та європейське право

Історія держави і права зарубіжних країн

Правові системи сучасності

Теорія держави і права (англ. мовою)

Юридична деонтологія та професійна етика

Ораторське мистецтво

Історія держави і права України

Загальні навчальні правничі компетентності