Сворак Степан Дмитрович

Сворак Степан Дмитрович

доктор юридичних наук,

доктор історичних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1976-1981 р. р. – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (спеціальність – «Історія і педагогіка», кваліфікація – «вчитель історії і суспільствознавства»).

1983-1985 р.р. – Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, аспірантура (з відривом від виробництва)

1986 р. – кандидат істориичних наук, спеціальність 07.00.01 –  історія України

1991 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри  історії України Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника

1999 р. – доктор історичних наук, спеціальність 07.00.01 –  історія України

1999 р. –  доктор філософії Українського Вільного Університету в Мюнхені

2008 р. – академік Української академії політичних наук

2011 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2011 р. – член-кореспондент інженерної академії України

2016 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Місця роботи, професійний досвід

З 1981року по 1985 роки працював у Тисменицькій середній школі вчителем історії.

З 1986 року по 1996 рік – асистент та доцент кафедри історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 1997 року по 1999 рік – докторант кафедри історії України Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2000 року по 2002 рік – завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2002 року по 2005 рік – заступник начальника Прикарпатської філії Національної академії внутрішніх справ України.

З 2005 року по 2009 рік – начальник Прикарпатського юридичного інституту – проректор Львівського державного університету внутрішніх справ.

08.10.2010 року – призначений начальником Інституту заочного та дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ України, 17.01.2011 року – призначений начальником навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції, а з 16.07.2011 року – начальником факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ України.

03.11.2014 року – обраний за конкурсом професором кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 08.11.2015 року до 2020 року – міський голова міста Тисмениця.

у Scopus і Web of Science:

 1. Komnatnyi S., O. Sheremet, V. Suslykov, K. Lisova, S. Svorak. The role of the factors determining national character in building civil society. Cuestiones Politicas. Vol. 39 Num. 69 (2021). P. 774-795.
 2. Tkachuk I., Shynkarenko R., Tokovenko O., Svorak S., Lavoryk A. Hybrid threats and the transformation of the state political institute: a neo-institutional approach. Journal of Interdisciplinary Research, 2021. 11/01-XVI. P. 29-33.
 3. 3. Lutska H., Vivcharuk D., Babetska I., Shutak I., Shevchuk L., Svorak S. Comparative legal analysis of the legal aspects of property contracts between spouses. Vol. 38, Issue 4, 2021. P. 18-25.
 4. Tetiana Madryha, Oleksandr Kornievskyy, Yevgen Pereguda, Irina Bodrova, Stepan Svorak. Transformation of Civil Society in the Context of Political Radicalism in Eastern Europe. Cuestiones Políticas, Volumen 40, Número 74, с. 268-292. 2022.

у фахових виданнях ВАК України

 1. СворакС. Д. Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2011. – № 2 (53). – С. 88–94
 2. СворакС. Д. Іван Макух – державний секретар внутрішніх справ ЗУНР / С. Д. Сворак, Д. Д. Футулуйчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2011. – № 4 (55). – С. 72–76.
 3. СворакС. Д. Проблеми демократії та народовладдя в теорії українського націоналізму (Д. Донцов) / С. Д. Сворак // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Ч. 2, кн. 1. – 2012. – № 5 (380). – С. 68–73.
 4. СворакС. Д Концепція народовладдя у політичній ідеології соціалізму М. Грушевського / С. Д. Сворак // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 272–280.
 5. СворакС. Д Народовладдя у контексті державної регіональної політики України / С. Д. Сворак // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 3. – С. 62–69.
 6. СворакС. Д. Генеза народовладних інститутів Київської Русі (ІХ–Х ст.) / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2012. – № 3 (45). – С. 66–69.
 7. СворакС. Д. Народовладдя в Україні у державно-політичних концепціях ХІХ ст.: філософсько-правовий аспект / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 26-30.
 8. СворакС. Д. Інститут народовладдя в державно-політичних концепціях В. Липинського / С. Д. Сворак // Наука і правоохорона. – Київ, 2012. – № 3 (17). – С. 259–263
 9. СворакС. Д Ідеї народовладдя у державницькій концепції Симона Петлюри / С. Д. Сворак // Право і суспільство : науковий журнал. – 2012. – № 4. – С. 8–12.
 10. СворакС. Д. Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 3(58). – С. 35–43.
 11. СворакС. Д. Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів. / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59). – С. 73–82.
 12. СворакС. Д. Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. / С. Д. Сворак // Форум права. – 2012. –  № 4. – С. 792-798 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ccdvdc/pdf.
 13. СворакС. Д. Народовладний концепт Литовсько-Руської держави у державно-правових поглядах дослідників ХІХ–ХХ ст. / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (60). – C. 25–36.
 14. СворакС. Д. Народовладний концепт у теорії та практиці марксизму-ленінізму / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 3(62). – С. 6–14.
 15. СворакС. Д Народовладдя в історіографії українських юристів ХІХ – початку ХХ ст. / С. Д. Сворак // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Ч. 2, кн. 1. – 2013. – № 1 (85). – С. 452–458.
 16. СворакС. Д. Народовладний концепт у політико-правових поглядах М. П. Драгоманова: цивілізаційно-правовий вимір / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2013. – № 31. – С. 64–76.
 17. СворакС. Д. Громадсько-федеративний принцип побудови української державності у політико-правових поглядах Івана Франка / С. Д. Сворак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : серія юридична. – Львів, 2013. – № 1. – С. 107–115.
 18. СворакС. Д. Державно-правові концепції Миколи Шлемкевича / С. Д. Сворак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – Київ, 2013. – Вип. – С. 142–149.
 19. СворакС. Д. Иосиф Покровский о народовластии и монархии у славянских народов / С. Д. Сворак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – Київ, 2013. – Вип. – С. 201–206.
 20. СворакС. Д. Проблеми демократії та народовладдя в теорії українського соціалізму Володимира Винниченка. / С. Д. Сворак // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 3–8.
 21. СворакС. Д. Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 2 (49). – С. 50–55.
 22. СворакС. Д. Праці українських правників ХІХ – початку ХХ ст. як джерела дослідження концепту народовладдя / С. Д. Сворак // Наука і правоохорона. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 327–333.
 23. СворакС. Д. Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілізаційних процесів Х–ХVІІ століть / С. Д. Сворак // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 864-869 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13ccdvdc/pdf.
 24. СворакС. Д. А. Малиновський про державно-правовий устрій України середньовіччя / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1(64). – С. 15-28.
 25. СворакС. Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір / С. Д. Сворак // Право і безпека : науковий журнал. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 14-18.
 26. СворакС. Д. Концепція народовладдя козацької держави у політико-правових поглядах М. Грушевського / С. Д. Сворак // Вісник Львівського національного  університету імені Івана Франка : серія юридична. – Львів, 2014. – Вип. 59.  – С. 114–120.
 27. Сворак С. Д. Державно-правовий устрій ЗУНР як феномен європейської історії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. – № 6 (18). 2018 – С. 31-37.
 28. Сворак С. Д. «Основи державного устрою Галицької республіки» в контексті європейського конституціоналізму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. – № 8 (20). 2019 –  С. 112-119.
 29. Сворак С. Д. Концепт державотворення у політико-правових поглядах п. Полтави – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2022.- .-Вип. 60.ст..

 

публікації в зарубіжних наукових виданнях:

 1. Сворак С.Д. И. А. Покровский о революционном переходе от монархии к народоправству / С. Д. Сворак // Вестник Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова. Серия : право. – 2013. – № 2 (70). – С. 48–52.
 2. Сворак С.Д. Трансформация концепта народовластия в государственно-правовых учениях анархизма Западной Европы, России и Украины / С. Д. Сворак // Вестник Белгородского юридического института МВД РФ. – 2013. – № 2. – С. 120–125.
 3. Сворак С.Д. Народовластие Литовско-Русского государства в государственно-правовых взглядах белорусских и украинских ученых / С. Д. Сворак // Вестник Академии МВД Республики Беларусь : Научно-практический журнал. – 2013. – № 2 (26). – С. 220–223.
 4. Сворак С.Д. Проблемы народовластия в государственно-правовых взглядах А. Радищева / С. Д. Сворак // Вестник Волгоградской Академии МВД России. – Волгоград, 2014. – № 1 (28). – С. 31–35.
 5. СворакС. Д. Концепция народовластия в либеральных государственно-правовых взглядах Богдана Кистяковского и Максима Ковалевского / С. Д. Сворак // Вестник Нижегородской Академии МВД России. – Нижний Новгород, 2014. – № 1 (25). – С. 64–68.
 6. Dr hab. Stepan Dmytrovich Svorak M.Wladimirski-Budanow  i G. Wiernadski o ewolucji demokracyi bialorusko-ukrainskiego panstwa w X-XV w. / S. D. Svorak // Prztglad polsctyjny. – ROK XXIV. Szczytno, 2014/ – № 1 (113) – S. 57-65

 

в інших наукових виданнях:

 1. Сворак С. Д. Політико-правова спадщина України: кримінально-правовий вимір у період козацької держави Богдана Хмельницького / С. Д. Сворак, П. Л. Фріс // Держава і закон : теорія, практика, методика : зб. наук. праць. – Вип. ІІІ. – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – С. 3–11.
 2. СворакС. Д. Штрихи до політичного світогляду Михайла Грушевського / І. П. Макаровський, М. Ф. Москалюк, С. Д. Сворак // Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації. – Вип. VІІІ. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 5–22.
 3. СворакС. Д. Сталінська тоталітарно-репресивна система влади / С. Д. Сворак, М. Ф. Москалюк // Політична система України : проблеми становлення і розвитку : монографія / за ред. В. І Кафарського. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 197–
 4. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : монографія / В. М. Голобін, Я. І. Кісь, І. П. Макаровський, В. Г. Матвіїшин, В. П. Педич, С. Д. Сворак. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 182 с.
 5. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859–1941) : наукова монографія / І.О. Анрухів, С. Д. Сворак, В. В. Ковалик. – Надвірна : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. – 104 с.
 6. СворакС. Д. Демократія, економічна свобода та економічний порядок/ С. Д. Сворак // Національна економіка : навч. посіб. / за заг. ред. Носової О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – С. 73–82.
 7. Сворак С. Д. Політико-правова думка України ХІХ–ХХ століть про народовладдя: монографія / Івано-Франківськ, 2015. – 376 c.
 8. Сворак С. Д. Народовладний устрій Київської Русі: державно-правовий аспект: монографія / Івано-Франківськ, 2017. – 238 с.

 

публікації в матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. СворакС. Д. Застосування формаційного та цивілізаційного підходів до вивчення державно-правових інститутів Київської Русі / С. Д. Сворак // Методологічні проблеми історико-правових досліджень : матеріали ХХІІІ Міжнар. істор.-прав. конф. (24–26 вересня 2010 р., м. Алушта). – Київ–Сімферополь, 2011. – С. 218–227.
 2. Сворак С. Д. Генеза Української держави у теорії норманізму і неонорманізму / С. Д. Сворак // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 29 червня 2011р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – С. 30–31.
 3. СворакС. Д. Поняття «вольностей» у політико-правових традиціях Київської Русі / С. Д. Сворак // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність : матеріали ХХІV Міжнар. істор.-прав. конф. (28 квітня – 1 травня 2011 р., м. Львів). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 188–194.
 4. СворакС. Д. Державотворча та громадсько-політична діяльність державного секретаря внутрішніх справ ЗУНР Івана Макуха / С. Д. Сворак // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матеріали ХХVІ Міжнар. істор.-прав. конф. ( 27–29 квітня 2012 р., м. Одеса). – Одеса, 2012. – С. 367–372.
 5. СворакС. Д. Становлення державно-політичних органів влади Київської Русі / С. Д. Сворак // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 травня 2012 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2012. – Ч. І. – С. 78–82.
 6. СворакС. Д. Проблеми народовладдя в умовах трансформації державно-правової системи в Україні / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 червня 2012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 12–14.
 7. СворакС. Д. Генеза і трансформація народовладних традицій в Україні / С. Д. Сворак / Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 вересня 2012 р., м. Харків) / Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Харків, 2012. – С. 111–112.
 8. СворакС. Д. Г. В. Вернадський про зародження та формування народовладних традицій у Київській Русі / С. Д. Сворак // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах : матеріали ХХVІІ Міжнар. істор.-прав. конф. ( 21–23 вересня 2012 р., м. Євпаторія). – Київ – Сімферополь, 2012. – Ч. ІІ. – С. 24–28.
 9. Сворак С. Д. Генеза і становлення ідеології народовладдя Київської Русі в українській правовій думці / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали Всеукр. наук. конф. (7–8 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2012. –Ч. І. – С. 198–200.
 10. Сворак С. Д. Народовладний концепт місцевого самоврядування у контесті державної регіональної політики в Україні / С. Д. Сворак // Правові засади місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. семінару (20 листопада 2012 р., м. Харків). – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 9–12.
 11. СворакС. Д. Демократичні тенденції у політико-правових поглядах декабристів / С. Д. Сворак // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «VІІІ Прибузькі юридичні читання» (23–24 листопада 2012 р., м. Миколаїв). – Миколаїв, 2012. – С. 45–47.
 12. СворакС. Д. Трансформація народовладдя у процесі етногенезу української нації у державно-правових трактатах М. П. Драгоманова / С. Д. Сворак // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-прак. конф. (18–19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2013. – Ч. І. – С. 47–50.
 13. СворакС. Д. Народовладдя у науковій спадщині М. П. Драгоманова / С. Д. Сворак // Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 травня 2013 р., м. Київ). – Київ, 2013. – С. 158–160.
 14. Сворак С. Д. Народовладдя в Україні крізь призму вітчизняних досліджень ХІХ – початку ХХ століть / С. Д. Сворак // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність : матеріали ХХІХ Міжнар. істор.-прав. конф. ( 19–22 вересня 2013 р., м. Феодосія). – Київ – Сімферополь, 2013. – С. 280–287.
 15. СворакС. Д. Демократизм и монархизм в государственно-правовых взглядах Иосифа Покровского (к 145-летию со дня рождения известного черниговчанина) / С. Д. Сворак // Економіко-правові інформаційні перетворення в національній і глобалізованій економіці : матеріали ІХ міжвуз. наук.-практ. конф. (25 листопада 2013 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2013. – С. 127–128.
 16. СворакС. Д. Народовладдя у державно-правовій концепції О. Малиновського / С. Д. Сворак // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2014. – Суми, 2014. – С. 51–54.
 17. СворакС. Д. Народовладний концепт у державно-правових поглядах Г. Вернадського і М. Владимирського-Буданова / С. Д. Сворак // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації : матеріали Міжнар. наук. конф. (15–16 травня 2014 р., м. Київ). – Київ, 2014. – С. 134-137.
 18. Сворак С. Д. Демократичні устої України в контексті трансформації української національної ідеї / С. Д. Сворак // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід : матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції ( 4-6 липня 2014 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2014. – С. 139 – 145.
 19. Сворак С. Д. Народовладдя та диктатура в політико-правовій доктрині українського націоналізму / С. Д. Сворак // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів : матеріали науково-практичної конференції (7-8 листопада 2014 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 36-45.
 20. Сворак С. Д. Демократичний концепт у політико-правовій доктрині українського лібералізму ХІХ – початку ХХ століття / С. Д. Сворак // Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми : Матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правової конференції (28-31 травня 2015 р., м. Полтава). – Київ – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 271 –276.
 21. Сворак С. Д. Трансформація інституту народовладдя у Литовсько-Руській державі XIV-XVI століть // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя другого (Волинського) статуту Великого Князівства Литовського: Матеріали ХХХV Міжнародної історико-правової конференції (22 – 25 вересня 2016 р., м. Дубно), 2016. – С. 206-213
 22. СворакС. Д. Проблеми правової охорони (захисту) Конституції України //Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та практики : Матеріали круглого столу (22 грудня 2017р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 67-71.
 23. СворакС. Д. Національно-визвольна революція в Галичині як феномен європейської історії //«Покуття – колиска українського національного державотворення»: Матеріали VII науковокраєзнавчої конференції, присвяченої 100річчю утворення ЗахідноУкраїнської Народної Республіки та 570й річниці надання маґдебурзького права містові Тисмениці (14 вересня 2018 р., м Тисмениця). – Тисмениця – ІваноФранківськ «ЛілеяНВ» 2018. – С. 312-319.
 24. СворакС. Д. Співпраця інституцій громадянського суспільства і влади: на прикладі міста Тисмениця Івано-Франківської області // «Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних державах» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ). – Київ, 2019. – С. 250-254.

 

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація –12.00.01 – теорія та історія держави і права;історія політичних та правових вчень «Ґенеза та трансформація органів державної влади Київської Русі», 8 квітня 2011 року, науковий керівник:       доктор історичних наук, професор Андрусишин Богдан Іванович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, директор Інституту політології та права,

Докторська – 07.00.01 історія України «Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону у контексті суспільно-політичного життя України 1944-1964 рр.», 26 листопада 1999 року, науковий консультант – доктор історичних наук, професор Кузьминець Олександр Васильович;

12.00.01 – теорія та історія держави і права;історія політичних та правових вчень, «Народовладдя у державно-правових ученнях України XIX – XX століть», 29 червня 2016 року, консультант – доктор юридичних наук, професор, Гавриленко Олександр Анатолійович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Автор понад 135 наукових праць, з яких – 5 монографій, 19 посібників, 75 статей тощо.

Організаційна діяльність

професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вчене звання – професор кафедри політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2001 р.

 

Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації: Климончук В. Й. (2004 р.), Прокоп Н.М. (2017 р.), Стечишин А.В. (2018 р.)

Здійснюється керівництво аспірантами та докторантами.

 

Опонування – 12

 

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» Харківський національний університет внутрішніх справ;.

Член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.01 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Членство в академіях – академік Української академії політичних наук, член-кореспондент інженерної академії України.

Нагороджений: орденом Святого Апостола Андрія Первозванного І ступеня, орденом Архистратига Михаїла Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації «За мужність та професіоналізм» І–ІІІ ступеня; знаком «Кримінально-виконавча служба»; нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ ступеня; відзнакою МВС України «Почесний знак МВС України»; відзнакою МВС України «Закон і честь»; відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня; відзнакою ГУМВС України в Полтавській області «Знак Пошани»; відзнакою МВС України «За сприяння в охороні громадського порядку»; пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю «15 років МВС України»; відомчою заохочувальною відзнакою – медаллю «10 років сумлінної служби»

Стажування

Кафедра права та публічного управління ЗВО “Університет Короля Данила”, Довідка про проходження стажування № 372 від 16.03.2023 р., Тема стажування: Застосування інноваційних технологій при викладанні нормативних навчальних дисциплін «Історія держави і права України» і «Ораторське мистецтво». Обсягом 180 годин (6,0 кредитів ЄКТС).