Заочна форма

Філософія права та методологія навкових досліджень

Професійна відповідальність правника

Виборчий процес

Народовладдя в державно-правовому будівництві України

Законотворчість та нормотворчий процес в Україні

Порівняльне правознавство