Онищук Ігор Ігорович

 

Онищук Ігор Ігорович

Доктор юридичних наук, PhD (богослов’я), професор,

академік (дійсний член) Міжнародної академії інформатизації,

професор кафедри теорії та історії держави і права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 • 2021 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри права;
 • 2019 р. – міжнародне стажування в галузі юридичних наук в країні, яка входить до ЄС, в Академії Суспільних Наук, факультет прикладних наук м. Краків (Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie);
 • 2019 р. – підвищив кваліфікацію за спеціальною короткостроковою програмою: «Регламент Кабінету Міністрів України, Регламент Верховної Ради України, Реєстрація нормативно-правових актів. Проблемні питання при розробленні нормативно-правових актів. Статус нормативних актів державних органів та їх місце в системі нормативно-правових актів. Систематизація законодавства» в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;
 • 2018 р. – захистив дисертацію доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 (Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) на тему: «Правовий моніторинг: теоретичні та прикладні засади»;
 • 2017 р. – Інститут післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права;
 • 2012 р. – захистив дисертацію кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 (Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) на тему: «Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах»;
 • 2010 р. – закінчив юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за спеціальністю «Правознавство»;
 • 2007 р. – закінчив аспірантуру Івано-Франківської теологічної академії за напрямком «Канонічне право» і захистив дисертацію кандидата наук з богослов’я на тему: «Замойський синод 1720 р. Історично-юридичний аналіз рішень і постанов»;
 • 2006 р. – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, диплом спеціаліста за кваліфікацією «Практичний психолог»;
 • 2002 р. – стажування в США (New – Orleans, Louisiana).
 • 1998-2003 рр. – навчання у Львівській духовній семінарії Св. Духа.

Місця роботи, професійний досвід

 • 2023 р. – директор Центру досліджень конституційної юстиції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • 2023 р. і досі – професор кафедри теорії та історії держави і права ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • 2022 р. – по тепер – член спеціалізованої вченої ради Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ МВС України;
 • 2021-2023 рр. – науковий консультант судді Конституційного Суду України;
 • 2020 р. – квітень 2021 р. – завідувач кафедри права та гарант 3-х освітніх програм за спеціальністю 081 – «Право» ЗВО «Університет Короля Данила»;
 • 2020-2022 рр. – член спеціалізованої вченої ради Д 20.149.01 ЗВО «Університет Короля Данила»;
 • 2020 р. і досі – член редакційної колегії Науково-інформаційного вісника Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Журнал включений до переліку наукових фахових видань (Наказ МОН України №1328 від 12.12.2015 р.);
 • 2019-2020 рр. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права ПВНЗ «Університет Короля Данила»;
 • 2019 р. – обраний академіком (дійсним членом) Міжнародної академії інформатизації (International Academy of Informatization);
 • 2018-2019 рр. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ;
 • 2018-2019 рр. – голова Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України;
 • 2016-2017 рр. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ;
 • 2013 р. і досі – референт у справах державно-церковних відносин і законотворчості департаменту зовнішніх відносин Патріаршої курії, УГКЦ;
 • 2012-2016 рр. – старший викладач, а згодом доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2010-2012 рр. – викладач кафедри теорії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, а згодом кафедри загальної теорії держави і права навчально-наукового інституту права, психології та економіки цього ж навчального закладу;
 • 2009-2018 рр. – директор Івано-Франківського обласного благодійного фонду «Духовне Відродження»;

  1. Onyshchuk I. I., Onyshchuk S. V., Rudenko O. M. Conceptual Basis of Legal Monitoring Implementation in the System of Public Administration. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR). Special Issue-1, 2019. P. 438-445. (Web of Science Core Collection)
  2. Onyshchuk I. I., Onyshchuk S. V. The place of the category of “justice” in the legal ideology of Ukraine and methods of monitoring of its realization in legislative acts. Innovative economics and management. Vol. VI, #3, 2019. P. 40-50. (Web of Science Core Collection)
  3. Onyshchuk S., Onyshchuk I., Petroye O., Chernysh R. Financial Stability and its Impact on National Security State: Organizational and Legal Aspects. International Journal of Economics and Business Administration. Vol. VIII, Issue 1, 2020. P. 353-365. (Web of Science Core Collection)
  4. Onyshchuk S. V., Onyshchuk I. I., Siryk Z. O., Turenko V. E. Practice of administrative and territorial reform in the EU and Ukraine: regulatory and management. International Journal of Management (IJM). Vol. 11, Issue 4, April 2020. P. 557-569. (Scopus)
  5. Shutak, I.D., Onyshchuk, I.I. Comprehensive approach to perception of law in the context of doctrinal views. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Vol. 28(4), 2021. P. 42-50. DOI: 10.37635/jnalsu.28(4).2021.42-50. (Scopus)
  6. Онищук І. І.Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах. Івано-Франківськ:  Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич: «Коло», 2014. 228 с.
  7. Онищук І. І. Замойський синод 1720 р. Історично-юридичний аналіз. Івано-Франківськ:  Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич:  «Коло», 2014. 274 с.
  8. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики. Івано-Франківськ; Дрогобич: «Коло», 2017. 512 с.
  9. Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах. 2-ге вид., стер. Харків: Право, 2019. 226 с.
  10. Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки. Дрогобич: Коло, 2013. 496 с.
  11. Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка: питання доктрини: [підрозд. 3.6]. Правова доктрина України: У 5 т. / Нац. акад. прав. наук України; редкол. В. Я. Тацій та ін. Харків: Право, 2013. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція. С. 638–691.
  12. Онищук І. І., Онищук С. В. Східні церкви: державно-конфесійні відносини. Навчальний посібник. Дрогобич: «Коло», 2014. 476 с.
  13. Юридична техніка в схемах і таблицях: курс лекцій / І. Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін. Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки. Дрогобич: «Коло», 2016. 234 с.
  14. Онищук І. І. Правовий моніторинг свободи совісті та релігії в історико‑правовому контексті Східних католицьких церков візантійського обряду: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти. Харків : Право, 2019. 428 с.
  15. Onyshchuk I., Onyshchuk S. The effect of socio-psychological and linguistic factors on the quality of the legislation system of Ukraine: [§ 3.9]. Innovations in Science: The Challenges of Our Time. Monograph. Ed. by R. Iserman, M. Dei, O. Rudenko &V. Lunov. Vol. 2. Chicago: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. Pp. 184-195.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Правовий моніторинг, техніка юридичного письма, юридична техніка і технології, конституційна юстиція, конституціоналізм, верховенство права, права людини.

Є автором понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру у галузі юриспруденції, канонічного права та державно-конфесійних відносин, у тому числі 4 монографії: «Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах», «Замойський синод 1720 р. Історично-юридичний аналіз», «Тренды развития наднационального юридического языка и письма на примере евролекта как подсистемы национальных языков Европейского союза», «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики».

Співавтор навчальних посібників «Юридична техніка»; «Юридична техніка в схемах і таблицях»; Тому 1.  Правової доктрини України (у 5 томах); «Східні церкви: державно-конфесійні відносини»; навчально-методичних комплексів з юридичної техніки. Автор навчального посібника «Правовий моніторинг свободи совісті та релігії в історико‑правовому контексті Східних католицьких церков візантійського обряду».

Учасник І Міжнародної зустрічі парламентських капеланів, яка була проведена в офісі Папської Ради Справедливості та Миру (Trastevere, Piazza San Calisto, Rome) 2013 р., брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Основні рушії та перешкоди миру» (Нью-Йорк, 2019 р.), а згодом і Міжнародного саміту «Реалізація світового миру шляхом взаємозалежності, спільного процвітання та універсальних цінностей» (Сеул, Південна Корея, 2020 р.).

2018 р. – присвоєно почесне звання «Посол Миру» Федерацією всесвітнього миру (Universal Peace Federation) за миротворчі заслуги служіння людству заради спільного добробуту, пропагування загальних моральних цінностей, міжрелігійної співпраці, міжнаціональної гармонії та оновлення ООН.

Вчений бере участь у розробці та визначенні загальнонаціональної правової доктрини, у правотворчій діяльності держави. Автор багатьох пропозицій для органів державної влади з метою забезпечення постійного вдосконалення національного законодавства, захисту прав людини та миробудування. Співзасновник першої в Україні лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки.

Навчально-методична діяльність

Викладає навчальні дисципліни: “Теорія держави і права (англійською мовою)” та “Законотворчість та нормотворчий процес в Україні”

Стажування:

1. Академія Суспільних Наук, факультет прикладних наук м. Краків (Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie). Міжнародне стажування в галузі юридичних наук в країні, яка входить до ЄС, в Сертифікат від 23.03.2019. Кількість год. 108 (3,6 ЄКТС).

2. Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою: «Регламент Кабінету Міністрів України, Регламент Верховної Ради України, Реєстрація нормативно-правових актів. Проблемні питання при розробленні нормативно-правових актів. Статус нормативних актів державних органів та їх місце в системі нормативно-правових актів. Систематизація законодавства». Сертифікат від 25.02.2020 р. Кількість год. 10 (0,33 ЄКТС).