Питльована Вікторія Павлівна

Питльована Вікторія Павлівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2000-2005р.р.- Прикарпатський національний університет ім..В.Стефаника,

Спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист,викладач права»

2005-2008рр. –  Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника, аспірантура (з  відривом  від виробництва)

2011р-  кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01- теорія та історія держави і права,історія політичних та  правових учень.

2006 р.- асистент на кафедрі теорії та історії держави і права

2015 р. – на посаді доцента кафедрі теорії та історії держави і права

Місце роботи, професійний досвід

Працюю на кафедрі теорії та історії держави і права з 2006 року Прикарпатського  національного  університету ім.В.Стефаника.

Тема кандидатської дисертації на тему : « Правові основи організації та діяльності Галицького станового сейму (1775-1848рр.) Дисертація захищена в 2011році під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Присташ Л.Т. в Національній академії внутрішніх справ м.Київ.

Автор понад 30  наукових та науково-методичних публікацій.

 1. Питльована В.П. Галицький становий сейм в державному апараті Австрії / В.П. Питльована // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 45. – С.77-81.
 2. Питльована В.П. Становлення та особливості діяльності Галицького станового Сейму (1775–1848рр.) / В.П. Питльована // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : зб. наук. статей. – 2007. – Вип. XVIII. –С.34–39.
 3. Питльована В.П. Структура та компетенція Галицького станового Сейму (1775–1848рр.) / В.П. Питльована // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції, (Львів, 8–9 лютого 2007 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С.123-125.
 4. Питльована В.П. Адміністративно-територіальний устрій коронного краю Галичина в складі Австрії / В.П. Питльована // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, (Івано-Франківськ, 20 квітня 2007 р.). – Івано-Франківськ : Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Відділ права та адміністрації Опольського університету (Польща), 2007. – С.28-32.
 5. Питльована В.П. Характерні риси державного устрою Австрії наприкінці XVIII ст. / В.П. Питльована // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 11 квітня 2008р. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. с.23-27.
 6. Питльована В.П. Правовий статус адміністрації Галицького станового сейму (1775-1848рр.) / В.П. Питльована // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.(11-12 грудня 2009р.)- Суми: Юридичний факультет Української академії банківської справи Національного банку України.2009.-С.36-39.
 7. Питльована В.П. Повноваження Галицького станового сейму (1775-1848рр.) / В.П. Питльована //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.Серія юридична.- 2009.- Випуск 3.- С.416-421.
 8. Питльована В.П. Застосування джерел австрійського права у Галичині(1772-1848) / В.П. Питльована // Правова політика Української держави. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 19-20 лютого 2010р.- Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.2010.- С.91-95.
 9. Питльована В.П. «Регламент роботи Галицького станового сейму (1775-1848рр.) / В.П. Питльована // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів.(23 квітня 2010р.)- Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.2010.-С.21-23.
 10. Питльована В.П. «Звернення до австрійського імператора як одна з форм діяльності Галицького станового сейму (1775-1848рр.) / В.П. Питльована // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХIII. –С.47–54.
 11. 1 Питльована В.П. «Повноваження губернатора в системі місцевого управління Галичини (1775-1848рр.)// «Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 8-12 червня 2011р.Ялта,Крим. Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили,2011.- Том 9.-с.63-66.
 12. Питльована В.П. « Повноваження і діяльність місцевого управління та судочинства в Галичині у складі Австрії(1775-1848рр.)» //Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: зб.наук.статей.-2011.-Вип.ХХVІІ.-с.35-40.
 13. Питльована В.П. .Прийняття австрійського підданства жителями Галичини в складі Австрійської імперії в 1773р.// Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина. Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 20-річчю створення Юридичного інституту. 27-28 квітня 2012р.м.Івано-Франківськ : Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.2012р. с.14-16
 14. 14. Питльована В.П. Порядок формування Галицького станового сейму(1775-1848рр.)// «Ольвійський форум-2012: стратегії України в геополітичному просторі». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 6-10 червня 2012р.Севастополь ,Крим. Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили,2012.- Том 7.-с.25-27.
 15. Питльована В.П. Юридичне обгрунтування належності українських земель до Австрії(1772р.).// Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина. Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. 26 квітня 2013р. м.Івано-Франківськ : Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.2013р. с.9-12.
 16. Питльована В.П. Реформи Австрійської імперії щодо діяльності органів державного управління Галичиною в ХІХ ст. // «Ольвійський форум-2013: стратегії країн Причирноморського регіону в геополітичному просторі».Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 5-9 червня 2013р.Ялта ,Крим. Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили,2013.- Тези 7.-с.159-161.
 17. Питльована В.П. Організаційно-правові засади створення та функціонування Галицького станового сейму (1775-1848рр.) //Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.18-19 жовтня 2013р.м.Донецьк. Вид-во Східноукраїнська наукова юридична організація.2013р.с.16-20.
 18. Правові основи взаємодії центральних і місцевих органів Австрійської імперії (кінець XVIII- початок  XIXст.)//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 4.Том 1.2013.с.22-25
 19. Питльована В.П. Організація роботи Галицького станового сейму (1775-1848рр.)// Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина. Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. 16 травня 2014р. м.Івано-Франківськ : Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.2014р. с.9-11.
 20. Питльована В.П Судочинство в Галичині у складі Австрії (1775-1848рр.) // «Ольвійський форум-2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 4-7 червня 2014р., Миколаїв,Україна . Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили,2014.- Тези с.61-62.
 21. Питльована В.П «Структура та основні напрями діяльності губернського правління на Галичині в складі Австрії (кінець XVII- поч.XIXст)». // «Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 5-7 червня 2015р., Миколаїв,Україна . Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили,2015.- Тези с.61-62.

Організаційна діяльність

Член Вченої ради інституту.

Проводить профорієнтаційну роботу.

Керівник наукового гуртка  на кафедрі теорії та історії держави і права