Заочна форма

Права, свободи і обовязки людини і громадянина (для неюридичних спеціальностей)

Юридичний самозахист (для неюридичних спеціальностей)

Основи права (для неюридичних спеціальностей)

Основи держави і права України

Правознавство

Правознавство (для ДО)

Правознавство (для спеціальності Середня освіта (історія), соціальна робота)_

Правознавство (компютерна інженерія)