Практика

Виробнича практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності «Право» та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами  за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у них професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженого Вченою Радою університету, протокол № 805 від 27.11. 2019 р.

Робоча програма виробничої практики (ОР «Магістр»)

 

Договори про проходження практики

Угода про співпрацю між головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області

Угода про проведення практики на базі ТзОВ Фірма Надія

Договір про співробітництво з Івано-Франківським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Договір про співпрацю з ТУ ДСА в Івано-Франківській області

Договір про співпрацю з юридичною компанією Лігал Груп

Договір про співпрацю з юридичною компанією Моріс Груп

Договір про співпраю з юридичною фірмою Gestors

Угода про проведення практики з Господарським судом Івано-Франківської області

Угода про практику з Службою у справах дітей ІФ ОДА

2023-2024 навчальний рік

Про організацію та проведення практичної підготовки студентів магістратури другого року навчання денної форми у 2023-2024 навчальному році

Про організацію і проведення практичної підготовки «Проєктна практика» студентів 2-го курсу заочної форми навчання ОР «магістр» у 2023-2024 навчальному році