Заочна форма

Ораторське мистецтво

Історія вчень про державу і право

Права, свободи та обовязки людини і громадянина (гендерний ракурс)

Загальні навчальні правничі компетентності

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Правова статистика

Історія держави і парва України

Юридична деонтологія  та професійна етика