Заочна форма

Права і свободи людини і громадянина в Україні:

Основи держави і права України:

Правознавство (спеціальність середня освіта історія, соціальна робота):

Правознавство (075 Маркетинг; 073  Менеджмент 231; 171 Електроніка; 123 Комп’ютерна інженерія):