Денна форма

Юридичний самозахист (для неюридичних спеціальностей)

Права, свободи та обовязки людини і громадянина (для неюридичних спеціальностей)

Основи права (для неюридичних спеціальностей)

Основи держави і права України

Правознавство (для студентів напряму підготовки Середня освіта, Соціальна робота)

Правознавство (для студентів напряму підготовки 075 Маркетинг; 073  Менеджмент 231; 171 Електроніка; 123 Комп’ютерна інженерія)