Адамович Сергій Васильович

Адамович Сергій Васильович

доктор історичних наук,

професор,  завідувач кафедри

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта,науковий ступінь, вчене звання

1984-1994: Рожнятівська ЗОШ, смт. Рожнятів, Рожнятівського району Івано-Франківської області (з відзнакою)

1994-1999: Історичний факультет. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Спеціальність: магістр, історик, викладач

1999-2003: навчання в аспірантурі. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Лютий 2003 р.– Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича

Лютий 2006 р.: Українсько-канадський проект Демократична освіта”  (м. Київ)

2007: Присвоєння вченого звання доцент кафедри теорії та історії держави

2011: Навчання відновних практик в українсько-швейцарському проекті Інституту миру і порозуміння (м. Київ)

Вересень 2012: Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

2015: Присвоєння вченого звання професор кафедри теорії та історії держави

2015-2016: Семінари з вивчення українсько-єврейської історії 20-го століття від Transhistory by Centropa (Львів, Рівне, Краків).

2017: Діалогові зустрічі  по створенню сприятливих умов соціальної та економічної інтеграції демобілізованих військових (громадська організація «Інститут миру і порозуміння» та Шведське товариств миру та арбітражу при сприянні Академії імені Фольке Бернадота

Місця роботи, професійний досвід

Вересень 1994 — липень 1999 — студент історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Червень — вересень 1996 — експедитор ПП «МІД», смт Рожнятів Івано-Франківської області

Жовтень 1998 — травень 1999 — вчитель історії по сумісництву

Вересень 1999 — червень 2000 — вчитель правознавства Івано-Франківського природничого ліцею

Вересень 2000 — вересень 2003 — викладач кафедри гуманітарних дисциплін Прикарпатської філії Національної академії внутрішніх справ України

Вересень 2003 — жовтень 2005 — старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Жовтень 2005 — лютий 2011 — доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Грудень 2012 — квітень 2013 — професор кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника

Квітень 2013 — квітень 2014 — професор кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Квітень-грудень 2014  — заступник голови — керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

З грудня 2014  – професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника

З вересня 2020- виконував обовязки завідувача кафедри Теорії та історії держави і права.

З січня 2021 – завідувач кафедри Теорії та історії держави і права.

Депутат Івано-Франківської обласної ради VI (2010-2015 рр.)-VII (2015- 2020 рр.) скликання. Один з укладачів регіональних обласних комплексних програм – «Відродження Галича як давньої столиці України», «Відзначення в області 100-річчя створення Західноукраїнської Народної Республіки і 100-річчя Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки”, “Вшанування в області Року пам’яті депортацій українців у ХХ столітті”. Голова регіональної комісії з реабілітації при Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Голова експертної ради конкурсу проєктів та програм місцевого самоврядування Івано-Франківської обласної ради.

 

1997

 1. Адамович С. Діяльність товариства “Бойківщина” на Рожнятівщині // Матеріали II Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. – Коломия: Вік, 1997. – С.54-55.

1998

 1. Адамович С., Великочий В. Марки ЗУНР як джерело до вивчення її історії // Нова політика. – 1998. – №5. – С.13-17.

1999

 1. Адамович С.В. Співпраця Союзу визволення України з українськими громадсько-політичними організаціями і партіями Галичини // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1999. – Вип. ІІ. –С.46-50.

2000

 1. Адамович С. Ідея соборності України в діяльності Союзу визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип.6. – Львів, 2000. – С.120-123.
 2. Адамович С., Дерев’янко С. Союз визволення України і Д.Донцов // Українознавчі студії. – 2000. – №2. – С.241-247.

2001

 1. Адамович С. Інформаційно-дипломатична діяльність Союзу визволення України серед слов’янських народів // Галичина. – 2001. – №5-6. – С.174-179.
 2. Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України зі слов’янськими народами // Людина і політика. – 2001. – №4. – С.49-57.
 3. Адамович С.В. Митрополит А.Шептицький і Союз визволення України // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2001 – Вип. ІV-V. – С.38-43.

2002

 1. Адамович С.В. Діяльність Союзу визволення України у справі захисту населення Галичини і Буковини в умовах Першої світової війни // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2002. – Вип.1(2). – Ч.1. – С.9-14.
 2. Адамович С. Періодичні видання Союзу визволення України на західноукраїнських землях (1914 – 1918 рр.) // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – С.271-274.
 3. Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць / За ред. П.М.Чернеги. – Київ-Краків: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – С.28-31.
 4. Адамович С. Українсько-турецьке військове співробітництво в роки Першої світової війни // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 2002. – Вип.2. – С.114-118.
 5. Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Історія в школі. – 2002. – №5-6. – С.10-12.
 6. Адамович С.В. Зовнішньополітична орієнтація українців Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Україна між минулим і майбутнім: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Вид-во Національної академії внутрішніх справ України, 2002. – С.47-51.
 7. Адамович С.В. Стосунки наддніпрянської політичної еміграції з Головною Українською Радою: спроба консолідації українського національного руху (1914 – 1915 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2002. – Вип. VІ. – С.61-70.

2003

 1. Адамович С.В. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.): Автореф. дис…канд. істор. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – 19 с.
 2. Адамович С. Українська наддніпрянська політична еміграція в Австро-Угорщині про українців Закарпаття // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С.131-133.
 3. Адамович С. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 –1918 рр.). – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003. – 148 с.
 4. Нагорняк М.М., Адамович С.В. Міжнародні зв’язки навчальних закладів МВС України з відомчими освітніми центрами країн Європи (1991 – 2002 роки) // Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во НАВСУ, 2003. – С.43-45.

2004

 1. Історія України: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів Юридичного інституту / Уклав С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 28 с.
 2. Методика і техніка політологічних досліджень: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів історичного факультету (спеціальність 6.040300 – політоло­гія). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 28 с.
 3. Адамович С.В. Проблема автономії Закарпаття в період незалежності України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Вип.XII. – С.3-14.
 4. Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України із слов’янськими народами // Українські проблеми. – 2004. – №22. – С.120-126.
 5. Адамович С. В. Еволюція ідейно-теоретичних поглядів наддніпрянської соціал-демократичної еміграції в Австро-Угорщині (1908 – 1914) // Наше гасло. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – 2004. – №3. – C.69-74.
 6. Адамович С. Проблема автономії Закарпаття та політичне русинство у незалежній Україні // Людина і політика. – 2004. – №4. – С.10-19.
 7. Адамович С., Монолатій І. Ленкавський С. Український націоналізм. Твори / За редакцією О.Сича (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – Т.1. – 600 с.; 2003. – Т.2. – 524 с.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. – Вип.10. – С.249-250.
 8. Адамович С., Жерноклеєв О. Співпраця наддніпрянської політичної еміграції в Австро-Угорщині з Українською соціал-демократією Галичини та Буковини (1914 – 1918 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск ІV. – Рівне, 2004. – С.67-70.
 9. Адамович С.В. Екологічна безпека в контексті боротьби із сепаратистськими та дестабілізаційними процесами в Україні // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” (Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року). – Івано-Франківськ, 2004. – С.21-23.
 10. Адамович С. Діяльність “Львівського комітету Союзу визволення для помочи поло­неним-українцям в Галичині” у роки Першої світової війни // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність. Наукові праці викладачів та студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету Миколая Коперника в Торуні. Серія: Історія, Міжнародні системи і глобальний розвиток. / Під ред. І.Срібняка і З.Карпуса. – Київ-Торунь, 2003-2004. – №2-3. – С.80-82.

2005

 1. Адамович С. Проблема соборності у суспільно-політичному житті Галичини (1991 – 2004 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. – 52 с.
 2. Адамович С. Проблема автономії Закарпаття в 1991 р. // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. – С.1-2.
 3. Адамович С.В. Єврейське питання в політиці російської окупаційної адміністрації в Галичині та на Буковині (1914 – 1917 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Вип. ІХ. – С.23-27.
 4. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство”// Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 208 с. (с.24-28).
 5. Адамович Сергій. Донецький регіон у суспільно-політичному житті України (1991 – 2004 рр.) // Визвольний шлях. – 2005. – №6. – С.10-25.
 6. Адамович С., Нагорняк М.М. Роль Закордонної групи Партії соціалістів-революціонерів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С.10-12.
 7. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Народного Руху України // Народний Рух України: місце в історії та політиці: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції 16-17 вересня 2005 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.13-17.
 8. Басай В., Адамович С. Проблема соборності в діяльності Галицької асамблеї // Україна соборна: Зб. Наукових статей. – Київ, 2005. – Вип.2. – Ч.3. – С.441-450.
 9. Адамович С. “Новоросійство” Півдня України в умовах становлення незалежності України (1990 – 2004 рр.) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т.ІІІ. – Чернівці: Рута, 2005. – С.180-192.
 10. Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності українських політичних партій (1991-2004 рр.) // Соборність України: історична спадщина і виклики часу. Збірник наукових статей. Випуск 3. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С.5-12.
 11. Адамович С. Соборність і децентралістські ідеї в суспільно-політичному житті західних областей України (1991 – 2004 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 1: Історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – С.336-342.
 12. Адамович С. Національно-державницька позиція галичан в період розпаду СРСР // Гуманітарний журнал.—Дніпропетровськ, 2005.—№3 (27).—С.24-30.

2006

 1. Адамович С. Донбас в супільно-політичному житті України (1991 – 2005 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 72 с.
 2. Адамович С.В. Просвітницькі “десанти” інтелігенції наприкінці ХХ – на початку ХХІ с. у контексті єднання України // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип.6. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.8-12.
 3. Адамович С. Харківщина у суспільно-політичному житті України // Визвольний шлях. – 2006. – №1. – С.24-37.
 4. Адамович С.В. Проблеми соборності у суспільно-політичному житті Галичини у 1990 – 1991 рр. // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє: Матеріали Всеукраїнської конференції, Луганськ, 25-26 травня 2006 р. / Наук. ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ: Знання, 2006. – С.264-281.
 5. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Партії демократичного відродження України (1990-1996 рр.) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки—2006”. Том 24. — Політологія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. — С.54-56.
 6. Адамович С. Проблема соборності в процесі національно-демократичного відродження Галичини у кінці 80-х—на початку 90 х рр.. ХХ ст. // Визвольний шлях. – 2006. – №1. – С.14-33.
 7. Басай В., Адамович С. Єднання Донеччини і Галичини у боротьбі за незалежність України у 1991 році // Українознавчі студії.—2005-2006.—№6-7.—С.293-299.
 8. Адамович С. Ідея економічного регіоналізму в суспільно-політичному житті Донбасу (1991-2004) // Вісник Прикарпатського університету. Політологія.—2006.—Вип.1.—С.56-63.
 9. Адамович С., Яценюк Т. Ідея соборності в ідеології та діяльності націоналістичних українських партій (1990-2005 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави. Матеріали міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р. / Наук. ред. О.М.Сич.— Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006.—С.5-13.
 10. Адамович С.В. Погляди В’ячеслава Чорновола на державний устрій України // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсь­кого. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука.—Вінниця, 2006.—С.380-383.
 11. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство”// Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 253 с. (с.28-34).
 12. Адамович С., Яценюк Т. Загальна українська культурна рада (1915—1918 рр.): мало­відома сторінка з історії українських культурно-освітніх організацій // Питання історії України. Збірник наукових статей.—Чернівці: Зелена Буковина, 2006.—Т.9.—С.52-55.
 13. Адамович С. Чернівецька область в контексті ідеї соборності України (1990—2005 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.—Вип.323-324.—Чернівці: рута, 2006.—С.28-33.
 14. Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: використання досвіду в Україні // Ucrainica Polonica. Наукове видання. – Т. – Київ-Житомир: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С.190-196.

2007

 1. Адамович С. Соборницька позиція галичан у період помаранчевої революції // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.—Харків: Майдан, 2007.—Вип.25-26.—С.96-98.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчально-методичні рекомендації та тестові завдання для студентів Юридичного інституту—Івано-Франківськ: Плай, 2007 – 24 с.
 3. Адамович С. Крим у суспільно-політичному житті України (2004 р.) // Визвольний шлях. – 2007. – №1. – С.15-22.
 4. Адамович С. В. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І.Ф. Кононов.— Луганськ: Знання, 2007.—С.10-20.
 5. Адамович С. Участь Союзу визволення України в розбудові українського січового стрілецтва // Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті організатора січово-стрілецького руху в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу, голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського, 17 травня 2007 р. / Упор., ред. І. Монолатія.—Колимия: Вік, 2007.—С53-62.
 6. Adamowycz S. Zgromadzenie Halickie. Zagadnienie jednosci regionu i panstwa, 1990-1991 // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne.—Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, 2006.—№—S.37-53.
 7. Адамович С.В., Шавлак С.В. Формування моделі державного устрою України в конституційному процесі (1990-1996 рр.) // Держава і закон: теорія, практика, методика: Збірник наукових праць.—Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьДУВС.—Вип.ІІ.—2007.—С.70-82.
 8. Адамович С. Ціннісно-смислові виміри феномену соборності у контексті розбудови Української держави // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 2007. / Наук. ред. О.М.Сич.—Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007.—С.23-27.
 9. Адамович С. Білоруська державність у зовнішньополітичній концепції Союзу визволення України (1914-1918 рр.) // Ми—українці, ми—українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції, Чернівці, 2 листопада 2007 р.—Чернівці-Вижниця: Черемош, 2007.—С.143-145.
 10. Адамович С. Галицька асамблея 1991 р. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. Вип.13. /Гол. ред. Ю.І.Терещенко. – К.: Вид центр КНЛУ, 2007. – С.71-78.
 11. Адамович С.В. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні (1990-2005 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2007. – Вип. ХІІ—ХІІІ. – С.51-58.
 12. Адамович С.В. Демократія і концепції децентралізації в Україні (1990-2005 рр.) // Розвиток демократії і демократична освіта: Збірник матеріалів IV міжнародної наукової конференції 28-30 вересня. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.298-303.

2008

 1. Адамович С. В. Роль громадських організацій України в процесі єднання України у 2005-2007 рр. // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.—Харків: Майдан, 2008.—Вип.29-30.—С.156-158.
 2. Адамович С. Українська греко-католицька церква в маніпулятивних політтехнологіях ідеологів розколу України // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць.—Вип.1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. д. філос.н. А.Колодного (гол. ред.).—Івано-Франківськ—Київ, 2008.—С.159-161.
 3. Адамович С. Консолідаційна діяльність Загальної Української Ради // Історія України.—К.: благод. фонд “Перше вересня”, 2008.—квітень.—№14.—С.1-6.
 4. Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: використання досвіду в українських реаліях // Українознавчі студії.—2007-2008.—№8-9.—С.316-322.
 5. Адамович С. Історико-етнографічні регіони як фундамент майбутньої адміністративно-територіальної реформи в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць.—Випуск 6.—К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.—С.69-74.
 6. Адамович С. Дезінтеграційні ризики та мовна політика в Україні (1991-2007 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – Вип.1. – С.272-278.
 7. Адамович С. Помаранчева революція: розкол суспільства чи пошук національної ідеї // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004 – 2007 рр.”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Випуск 3. – 2008. – С.44-48.
 8. Адамович С. Комуністична партія України та сепаратистські тенденції в республіці (1989 – 1991 рр.) / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.376-377. – С.178-182.
 9. Адамович С.В. Формування національною інтелігенцією єдиних поглядів на історію України / С.В.Адамович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІV. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука.—Вінниця, 2008.—С.303-306.
 10. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української республіканської партії / С.В.Адамович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. –2008. – №15 (154). – С.123-130.
 11. ЗУНР, 1918 – 1923: Ілюстрована історія. / Упор. М.Кугутяк. – Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт–Львів, 2008. – 534 с.; іл. (с. 82-117).
 12. Ідея соборності в програмових документах ОУН і її репрезентація в діяльності сучасних політичних партій / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч.14. – С.420-426.
 13. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Демократичної партії України / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2008. – Вип. ХІV. – С.67-71.

2009

 1. Адамович С. В. Відзначення злуки УНР і ЗУНР як засіб єднання українського народу в 1989–1990 рр. // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Планета-Прінт, 2009. – Вип.34. – С.144-146.
 2. Адамович С.В. Діяльність Народного Руху України в Донбасі в умовах здобуття Україною незалежності / С.В.Адамович // Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю НРУ, 28-29 травня 2009 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.12-16.
 3. Адамович С. Соборність України та дезінтеграційний потенціал регіонів (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 2. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2009. – С.8-10.
 4. Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України / C.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 884 с.
 5. Адамович С. Привид “галицької осібності” як реакція на суспільно-політичну нестабільність в Україні / Сергій Адамович // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю “Гуцульщина як історико-культурний феномен” / Упорядкування і загальна наукова редакція Івана Монолатія. – Коломия: Вік, 2009. – С. 6-9.
 6. Адамович С.В. Формування національної історії в незалежній Україні / С.В.Адамович // Соціологія Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу: зб. наук. праць / Наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С.222-229.
 7. Адамович С.В. Угорський пам’ятник на Верецькому перевалі – між символом дружби і знаком домінування угорців на Закарпатті / С.В.Адамович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. –2009. – №20 (183). – С.155-161.
 8. Адамович С. Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині “Руська Бесіда” (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези, / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.170-172.
 9. Адамович С. Ідея соборності у творчій спадщині С.Бандери та її репрезентація у програмах і діяльності сучасних політичних партій / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч.15-16. – С.701-708.
 10. Адамович С.В. Українська інтелігенція у виборчих кампаніях 1989–1991 рр. / С.В. Адамович // Інтелігенція і влада. Матеріали П’ятої всеукраїнської наукової конференції (24-25 грудня 2009 р., м. Одеса). Ч.3. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.6-11.
 11. Адамович С. Дезінтеграційні ризики в умовах національного відродження і здобуття Україною незалежності (1989-1991 рр.) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2009. – №10. – С.149-160.
 12. Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті / С.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Вип. ХVІ. – С.17-28.
 13. Адамович С. ЗУНР у маніпулятивних технологіях сучасних громадсько-політичних організацій і партій / С.Адамович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип.18. – Львів, 2009. – С.93-98.

 

2010

 1. Адамович С.В. Галицьке месіанство в процесі становлення сучасної Української держави / С.В.Адамович // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів / 23 квітня 2010. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С.5-8.
 2. Адамович С. Між унітаризмом та федералізмом: зарубіжний досвід регіонального розвитку / С.Адамович // Політологічні та соціологічні студії. Зб. наукових праць. – Т.IX. – Чернівці: Букрек, 2010. – С.39-54.
 3. Адамович С. Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // – Питання історії України. Збірник наукових праць. – Т.13. – Чернівці: Технодрук, 2010. – С.100-104.
 4. Адамович С. Проблема єдності країни в програмових засадах та діяльності Народного Руху України / Сергій Адамович // Україна. Нація. Державність. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Народного Руху України. Івано-Франківськ, 29 жовтня 2009 – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – С.117-130.
 5. Адамович С.В. Павло Роберт Магочій – ідеолог політичного русинства / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Вип. 18. – С.78-84.

2011

 1. Адамович С.В. Одещина в умовах революції 2004 р. та в постпомаранчевий період // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2011. – Вип.41. – С.235-240.
 2. Адамович С. Соціально-економічна і політична криза в Україні на початку 90-х років ХХ ст. як фактор дезінтеграції держави / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2010-2011. – №11-12. – С.234-241.
 3. Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. іст. наук: спец. 07.00.01 “історія України” / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с.
 4. Адамович С.В. Політична боротьба в Україні за перерозподіл повноважень між гілками влади в 1999 – 2004 рр. / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 19. – С.43-50.
 5. Adamovych S. The Halychyna Assembly.The issue of regional and state unity (1990–1991) / Adamovych // New Ukraine. Journal of History and Politics. – Kraków-Przemyśl Rzeszów – 2011. – №11. – S.73-88.
 6. Адамович С. Програма державного устрою України у програмових засадах і діяльності Української гельсінської спілки у 1988 – 1990 рр. / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей: Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип.583-584. – С.183-186.
 7. Адамович С. Cтаниславів у часи лихоліть Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – Ч.18-19. – С.43-54.
 8. Адамович С.В. Проблема державного устрою України в програмових засадах і діяльності лівих партій (1991 – 2010 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С.119-126.

2012

 1. Адамович С.В. Революція на граніті 1990 р. та Помаранчева революція 2004 р.: у пошуках ідеї соборності / С.В. Адамович // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея –НВ, 2012. – С.9-18.
 2. Адамович С.В. Дезінтеграційні ризики як наслідок зростання міграційних процесів в Україні / С.В. Адамович // Заробітчани Івано-Франківщини: минуле і сьогодення. Матеріали науково-практичного семінару; м. Івано-Франківськ, 20 лютого 2012 р. / За ред. проф. Д.І.Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2012. – С.66-70.
 3. Адамович С., Реєнт О. У роки Першої світової війни (1914 – 1918) / C. Адамович, О.Реєнт // Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350- річчя Івано-Франківська) : монографія / Кер. авт. колективу, гол. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С.46-57.
 4. Адамович С.В. Між унітаризмом і федералізмом: досвід Російської Федерації / С.В. Адамович // Збірник наукових праць викладачів Юридичного інституту [текст]:. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С14-19.
 5. Адамович С.В. Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст / С.В. Адамович // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип.24. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2012. – С.233-235.
 6. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичний посібник для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 33 с.
 7. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичний посібник для підготовки до семінарських занять (для студентів заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 12 с.
 8. Адамович С. Співпраця В.Липинського з наддніпрянською політичною еміграцією в Австро-Угорщині напередодні Першої світової війни / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – Ч.20-21. – С.382-388.
 9. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності політичної партії «Наша Україна» / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 21. – С.78-83.
 10. Адамович С. Соборність і децентралістські ідеї в суспільно-політичному житті Галичини в умовах незалежності України / C. Адамович // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, 2012. – №1 – S. 51-61.
 11. Адамович С.В. Соборність незалежної України: дезінтеграційні ризики та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2012. – №3 (19). – С.188-195.
 12. Адамович С.В. Фактор Чорноморського флоту Російської Федерації в суспільно-політичному житті України (1991–2012 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 22. – С.66-76.

2013

 1. Адамович С. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914 – 1918 рр.) / С. Адамович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 79 с.
 2. Адамович С. Антисемітизм у діяльності російської окупаційної влади в Східній Галичині (1914 – 1917 рр.) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2012-2013. – №13-14. – С.146-153.
 3. Адамович С. В. Формування штучного етносу “новоросів” з метою дезінтеграції Півдня України (1990 – 2004 рр.) / С.В.Адамович // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 14-15 червня 2013 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С.7-19.
 4. Адамович С.В.Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 18 с.
 5. Адамович С.В.Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для підготовки для підготовки до семінарських занять (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 14 с.

Адамович С.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для підготовки для підготовки до семінарських занять (для студентів заочної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 6 с.

 1. Адамович С.В.Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 10 с.
 2. Адамович С.В. Спроби реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (1990 – 2012 рр.) / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2013. – №3 (23). – С.9-20.
 3. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода» / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23-24. – С.136-141.
 4. Адамович С. Болгари на Одещині в період українського національно-державного відродження (1988-1991 рр.) / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей: Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип.676-677. – С.158-162.
 5. Адамович С. Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – Ч.24. – С.42-44.

2014

 1. Адамович С. Значення В.Чорновола у створенні й діяльності Галицької асамблеї / С.Адамович // Другі Чорноволівські читання: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 30 березня 2013 р.) / упоряд. В.Деревінський. – Тернопіль, 2014. – С.18-33.
 2. Адамович С.В.Історія держави і права зарубіжних країн.Методичні вказівки для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 36 с.
 3. Адамович С.В. Соборність незалежної України : дезінтеграційні чинники та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі / С.В.Адамович // Соборність України : історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє : матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2014 р. [Текст]. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2014. – С.10-13.
 4. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА-УНСО) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С.3-8.
 5. Адамович С. Політична складова відзначення пам’ятних дат ЗУНР у незалежній Україні / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2014. – Ч.25-26. – С.386-390.
 6. Adamowycz S. Współczesne sąsiedztwo Ukrainy z Polską i Rosją na tle ideologii

oraz działalności ukraińskich nacjonalistów / S. Adamowycz // Polityka i Bezpieczeństwo. T.5.  – Piotrków Trybunalski: Instytut stosunkow miedzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2014. –  S.101-112.

 

2015

 1. Адамович С.В., Адамович Г.М. Значення «Історії України» для національно-патріотичного виховання сучасної молоді / C.В. Адамович, Г.М. Адамович // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С.156-159.
 2. Адамович С.В., Адамович Г.М. Роль суспільних дисциплін у національно-патріотичному вихованні студентської молоді / C.В. Адамович, Г.М. Адамович // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали науково – практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2015 . – С.31-36.
 3. Адамович С. Що робити з їжачком? / С.Адамович. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2015. – 136 с.
 4. Адамович С. Висока ціна відродження українства /С.Адамович // Горять свічки на серці України. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.4-6.
 5. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (1999-2014 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 26. – С.55-60.
 6. Адамович С.В. Небезпеки та переваги утворення об’єднаних територіальних громад / С.В.Адамович // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24-25 листопада 2015 р.). – Київ-Тернопіль: Астон, 2015. – С.85-87.
 7. Адамович С.В. Сучасні виклики і загрози для Української соборності // Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє: матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2015 року / М. Горідько, Т. Коломоєць, В. Мільчев, М. Іванов, Т. Лушагіна, Є. Цокур, С. Адамович, Б. Волошинський, Р. Сливка, В. Бойко, Т. Демченко. – Чернігів: ЦППК, 2015. – C.16-17.

2016

 1. Адамович С.В. Ревіталізація палацу Потоцьких у Івано-Франківську // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 25 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2016. – С.126-128.
 2. Адамович С. Російський слід у формуванні «новоросійства» з метою дезінтеграції Півдня і Сходу України (1990-2016 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – С.168-181.

2017

 1. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Конгресу українських націоналістів (1993-2015 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – Вип. 27. – С.39-43.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. – 40 с.
 3. Адамович С.В. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2016. – №3 (35). – С.39-45.
 4. Адамович С. Міжнаціональна ситуація в Україні напередодні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – Ч.28. – С.69-72.
 5. Адамович С. В. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. ХХ ст. / С.В.Адамович // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-ій річниці УПА. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – С.7-15.
 6. Адамович С. Cолідаризація колективної пам’яті євреїв та українців / С. Адамович // Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні меншини і колективна пам’ять титульних націй: дилеми (не) забуття» (м. Рівне, 30–31 березня 2017 р.). – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Adamovych_S.pdf (дата звернення: 31.07.1). – Назва з екрана.
 7. Adamovyč Serǧij Tendencije prema jedinstvu u društveno-političkom životu Ğalyčyne 1990–2008.g. / Serǧij Adamovyč // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer.– Zagreb: Nakladnik Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. – S.122-134.
 8. Адамович С. Освіта міста Станиславова в період Першої світової війни (1914 – 1918 рр. ) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2016-2017. – №17-18. – С.146-153.
 9. Адамович С. В. Становлення Української державності та фактор ядерної безпеки // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія: за заг. ред. В.І.Розвадовського / C.В. Адамович. – Івано-Франківськ: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2017. – С.7-48.
 10. Адамович С. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави / С.Адамович // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 1 (87). – С.64-72.
 11. Адамович С. В.Фактор ядерної зброї в процесі становленняУкраїнської державності / C.В. Адамович // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С.167-182.
 12. Адамович С.В. Злочинні наслідки зловживання алкоголем працівниками правоохоронних органів у західних областях УРСР після Другої світової війни / C.В. Адамович // Тверезість – умова збереження та розвитку народу України: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 15 грудня 2017 р.). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2017. – С.5-10.

2018

 1. Адамович С. Олександр Карпенко – дослідник Західно-Української народної республіки / C.В. Адамович // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVІІІ-ХХ ст.) [текст] : Матеріали круглого столу, присвяченого 25-річчю створення навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – С.73-79.
 2. Адамович С., Кобильник Р., Щербін Л. Нереабілітована пам’ять / Відповідальний редактор Сергій Адамович. – Ч.1. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – 208 с.
 3. Адамович С. Шлях боротьби упівця Ореста-Методія Дичковського (1930 – 2009 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч.29-30. – С.112-115.
 4. Адамович С. Ідеологічно-військове протистояння між винищувальними батальйонами та підрозділами УПА на Прикарпатті в 40-х рр. ХХ ст. / С.Адамович // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”): Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 8 грудня 2016 р. / Упоряд.: Б. Б. Біляшівський, Т. Л. Шептицька. – К., 2017. – С.163-167.
 5. Адамович С. Вячеслав Чорновіл – інтелектуал, політик, творець новітньої Української державності / С.Адамович // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: Бескиди, 2018. – С.10-13.
 6. Адамович С. Соборність в ідеології та діяльності Народного руху України / С.Адамович // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: Бескиди, 2018. – С.14-30.
 7. Адамович С.В. Державний устрій та місцеве самоврядування в конституційних проектах українських політичних партій (1991 – 1996 рр.) / С.В. Адамович // Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали круглого столу (м. Івано- Франківськ, 22 грудня 2017 року) / упорядник В.І. Розвадовський /. – Івано- Франківськ, 2018. – С.12-17.
 8. Адамович С. Соціально-економічне життя Станиславова в період Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / С.Адамович // Stanisławow i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowosciowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. – Warszawa – Stanisławów, 2017. – T.2. – S.30-43.
 9. Адамович С. Повстанці з села Княжого / С. Адамович // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. – Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018 – С.158- 161.
 10. Адамович С.В. Економічний протекціонізм в Республіці Білорусь (1991 – 2017 рр.) /С.В. Адамович // Економічний націоналізм. Матеріали VIIІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2018 р. / Наук. ред. О.М.Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. – С.6-12.
 11. Адамович С., Вітенко М. Гамаль Володимир Гнатович / С.Адамович, М.Вітенко // Західно-Українська Народна Руспубліка 1918 – 1923. Енциклопедія: до 100-річчя утворення Захіно-Української Народної Руспубліки. Т.1: А-Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. C. 3 688 с.
 12. Адамович С.В. Забезпечення політичних прав і свобод людини і громадянина органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади / С.В.Адамович // Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теорія та практика: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 26 червня 2018 року) / упорядник В.І.Розвадовський. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський універ. ім. В.Стефаника», 2018. – С.62-70.
 13. Адамович С.В. Всеукраїнські з’їзди депутатів всіх рівнів у 1991, 2004, 2008, 2014 рр. як засіб збереження влади проросійських панівних верств / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2016. – Вип. 28. – С.45-53.

2019

 1. Адамович С.В. Кримське питання в ідеології та діяльності Народного Руху України / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2017. Вип. 29. С.39-50.
 2. Адамович С. Народний Рух України в боротьбі за соборність в часи Майданів та російсько-української війни // Чорноволівські читання. Матеріали V науковjої конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 201) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Івано-Франківськ; Симфонія форте, 2019. – С.8-13.
 3. Адамович С.В. Порушення норм Загальної декларації прав людини в російському окупованому Криму та ОРДЛО// Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 р. в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С.11-14.
 4. Адамович С. Калуський «Список Шиндлера» // Калуські історичні студії . Т.2. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 128-146.
 5. Адамович С. Злочини нацистської Німеччини в м. Калуші (1941-1944 рр.) // Українознавчі студії. 2018. №19. С.213-227.
 6. Адамович С. Не реабілітована пам’ять // Джерела. Науково-методичний вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти. Івано-Франківськ. 2018. №1-4. С.10-11.
 7. Адамович С.В., Тиліщак В.С. Нове поховання зі зброєю пшеворської культури з околиць м. Івано-Франківська // Cтарожитності варварських племен у першій половині І тис. н.е.: до 90-річчя В.Д.Барана. Київ: ІА НАН України, 2019. (Оium, 6)С.94-105.

2020

    176. VІ всеукраїнська наукова конференція «Чорноволівські читання»,Київ, 14 березня 2020 р.

    177. Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція фундаментальних та прикладних наук у парадигмі постіндустріального суспільства, 24 квітня 2020 р. Барселона, Іспанія.

 178. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті», м. Львів, 11 – 12 червня 2020 р.

     179. Онлайн-конференція з питань децентралізації місцевого самоврядування в Україні на тему «Проблеми трансформації конституційних засад фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні», м. Івано-Франківськ, 25 червня 2020 р.

     180.Міжнародна науково-практична конференція «Військові меморіали і поховання – наша спільна європейська історична спадщина», Ужгород, 15-16 жовтня 2020 р.

     181.Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репреесій у західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення», м. Дрогобич, 16 жовтня 2020 р.

     182. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість в історії, літературі та методиці навчання», м.Івано-Франківськ, 23 жовтня 2020 р.

2021

     183.Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Міжнародні і національні механізми прямої демократії: теорія і практика», м.Івано-Франківськ, 22 січня 2021 р.

    184.VІІ всеукраїнська наукова конференція «Чорноволівські читання», Київ, 27 березня 2021 р.

     185.Всеукраїнська наукова конференція «Олександр Карпенко – видатний український історик, педагог, суспільний діяч» (до 100-річчя від дня народження), онлайн, м. Івано-Франківськ, 15 квітня 2021 р.

      186.Наукова конференція «Український визвольний рух періоду Другої світової війни: пам’ять VS пропаганда», м. Тернопіль, 15 квітня 2021 р.

      187.ІХ всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму», м Івано-Франківськ, 17 квітня 2021 р.

     188.Круглий стіл «Досвід 25-ї річниці сучасного українського конституціоналізму та 30-річчя української державності: здобутки і втрати, проблеми та перспективи», м. Івано-Франківськ, 25 червня 2021 р.

    189.ІІІ Міжнародна наукова конференція ,,Українці та їхні сусіди протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і щоденне життя”, м.Перемишль, Республіка Польща, 10–12 вересня 2021 р.

    190.Міжнародна наукова конференція «Severovýchodne Slovensko – bojisko prvej svetovej vojny», м. Бардіїв, Словаччина, 28-30 вересня 2021 р.

    191.Круглий стіл на тему «Національна і регіональні ідентичності: спільне і особливе у процесі розбудови успішної України», м. Київ, 8 жовтня 2021 р.

   192.ІІ міжнародна науково-практична конференція «Особистість в історії, літературі та методиці навчання», м.Київ-Івано-Франківськ-Варшава, 28 жовтня 2021 р.

    193.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українсько-словацькі військові підрозділи австро-угорської армії у великій війні: на шляху до незалежності», м. Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2021 р.

    194.Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особливості прийняття та реалізації Міжнародних пактів з прав людини 1966 року: міжнародний та національний досвід» (присвячена 55-ій річниці прийняття Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права), м. Івано-Франківськ, 16 грудня 2021 р.

    195.Міжнародна наукова конференція «XXI centyry, new challenges and modern development tendencies of law», м. Баку, Азербайджан, 21-22 грудня 2021 р.

2022

     196.Web of Science Core Collection: Adamowych, S. (2022). Information and Criminal Cases of Polish Law Enforcement Agencies against the Ukrainians during the Period of Carpathian Ukraine as a Statistical Source. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 22, 115–126)

     197.Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми реалізації норм Конституції України в умовах воєнного стану», м. Івано-Франківськ, 27 червня 2022 р.

    198.Круглий стіл «Українська повстанська армія – 80 років. Боротьба триває…». Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 06 жовтня 2022 р.

    199.Всеукраїнська наукова конференція «Українська повстанська армія у боротьбі проти нацистського і більшовицького тоталітарних режимів» (до 80-річчя створення УПА), м. Івано-Франківськ, 12 жовтня 2022 р.

    200.ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Особистість в історії, літературі та методиці навчання», м.Київ-Івано-Франківськ-Варшава, 28 жовтня 2022 р.

 

Досвід проектної діяльності:

Липень 2022 – до сьогодні – проєкт «Документування свідчень внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківській області щодо воєнних злочинів» (ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу).

04.02. 2022 – 30 червня 2022 – проєкт «Створення просвітницького відеоблогу «Глобус Галичини» за підтримки німецького культурного центру «Гете-Інститут».

Грудень 2022 – до сьогодні – керівник проєкту з відновлення словацьких військових могил на 3-х кладовищах часів Першої світової війни в Івано-Франківській області за підтримки Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

Вересень 2021 – січень 2022 – керівник проєкту «Австрійські доти в Богрівці – свідки Великої війни (1914 – 1918 рр.)» (Проєкт реалізовувався у рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує Асоціація “Єврорегіон Карпати – Україна” в межах проєкту “Карпатська мережа регіонального розвитку” спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями та фінансувався за кошти Державного бюджету України, отриманих на фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України”).

Березень – червень 2021 р. – керівник проєкту «Академічна доброчесність як елемент формування культури законності в студентському середовищі Прикарпатського національного університеті імені В.Стефаника». Проект реалізується за кошти Посольства Королівства Нідерландів в Україні і підтримки ЛМГО “Центр культурного менеджменту”.

Вересень 2020 – січень 2021 рр. – керівник проєкту «Незвисько – переправа крізь століття» (Проєкт реалізовувався у рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує Асоціація “Єврорегіон Карпати – Україна” в межах проєкту “Карпатська мережа регіонального розвитку” спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями та фінансувався за кошти Державного бюджету України, отриманих на фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України”).

2018-2019 рр.: участь у науково-пошуковому проекті Українського інституту національної пам’яті «Українські жертви українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни».

Травень-грудень 2019  рр: керівник проекту від «Велика війна: пам’ять в Карпатах» (Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна», ГО «Поступовий гурт франківців»).

2018, 2019, 2021 рр.: співорганізатор І-ІІІ фестивалів історичної реконструкції «Галицьке лицарство».

Червень 2018 – червень 2019: один з керівників  проекту «Велика війна: поховання та історична пам’ять» (ГО «Поступовий гурт франківців», Міжнародний Вишеградський фонд).

2018 – 2020 рр.: партнер в реалізації проекту з спільно з Брошнів-Осадською об’єднаною селищною громадою проекту «Музей депортацій українців» (Асоціація «Єврорегіон  Карпати – Україна»).

2017, 2019 рр.:  член команди проекту громадської організації «Інститут миру і порозуміння» та Шведського товариства миру та арбітражу при сприянні Академії імені Фольке Бернадота

2016-2021: шість разів переможець міських конкурсів бюджету участі

2016: координатор проекту «Схід-Захід» («Велика ідея. Спільнокошт»)

2015: координатор реалізації проекту «Встановлення дитячого екомайданчика» («Майстерня клімату»)

20014-2021: керівник проектів ГО «Поступовий гурт франківців»

2006-2014: керівник проектів ГО «Галицький історико-політологічний центр»

Наукові досягнення: Автор 200 наукових праць, з них 7 – одноосібних монографій

Організаційна діяльність 

Адамович Сергій Васильович як завідувач кафедри забезпечує роботу кафедри по організації  навчально-виховного процесу, наукової та навчально-методичної роботи; організовує і керує науково-дослідною роботою за профілем кафедри, залучає до наукових досліджень студентів; вживає необхідні заходи для координації роботи з іншими кафедрами і науковими підрозділами університету, співпраці з практичними установами, спорідненими підрозділами інших навчальних закладів; контролює розробку навчальних програм та інших навчально-методичних матеріалів з дисциплін, закріплених за кафедрою; здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри навчальних занять, підсумкового контролю. Виконує доручення як член науково-методичної ради інституту, Вченої Ради інституту, Вченої Ради університету.

Стажування

Міжнародне стажування у Балтійській міжнародній академії (Рига) на тему «The global development of modern science in the context of the publication sphere: historical, geopolitical and comparative aspects» (6,0 кредитів ECTS – 180 год.), протягом 13.03.2023 – 23.04.2023 р., про що засвідчує відповідний сертифікат (№ VR 1021) від 25 квітня 2023 року

Науково-педагогічне стажування у Академії Юстиції (м. Варшава, Польща), сертифікат, тема: «Правовий та організаційний вимір цивільної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру – приклад України», дата видачі 30 листопада 2023 року, 6 ECTS (180 годин).