Андріюк Володимир Володимирович

Андріюк  Володимир

Володимирович

кандидат юридичних наук,

доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1994-1999 р. р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (спеціальність – “Правознавство”, кваліфікація – «юрист»).

1999-2002 р.р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва)

2007 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2011 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (1999 р.) прийнятий на посаду юриста ВАТ «Прикарпатагробудкомплект».

З 1999 по 2002 р. навчався в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва.

2002-2003 р.р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника.

2003-2007 р.р. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2007 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні аспекти співвідношення соціального та правового прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2001.Випуск VI. с. 15-22.
 2. Андріюк В.В. Види і типи правових прогнозів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2001. Випуск VII. с.35-42.
 3. Андріюк В.В. Принципи перспективного правового прогнозування // Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. Вип. 14. с. 55-62.
 4. Андріюк В.В. Нормативне прогнозування в юридичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство: Збірник наукових праць. Чернівці: Рута, 2001. с. 17-21.
 5. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування // Право України. 2002. №10. с. 15-19.
 6. Юридичне прогнозування: поняття, ознаки, структура // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2002. Випуск ІХ. с. 19-25.
 7. Андріюк В.В. Методологічні проблеми юридичного прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2003.- Випуск Х.-С.З-12.
 8. Андріюк В.В. Проблеми методології юридичного прогнозування // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків.: Право, 2003. с. 379-381.
 9. Андріюк В.В. Проблеми застосування екстраполяції в юридичному прогнозуванні // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня   2006 р.). Івано-Франківськ, 2006. с. 3-5.
 10. Андріюк В.В. Експертні оцінки в юридичному прогнозуванні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород, 2006. Вип. 5. с. 51-55.
 11. Андріюк В.В. Юридична прогностика в системі наукового знання: деякі теоретичні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ, 2006. Вип. XVI. с. 3-9.
 12. Андріюк В.В. Проблеми застосування методів екстраполяції та моделювання в юридичному прогнозуванні  // Держава і право: 36. Наукових праць: Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. Вип. 41. с. 40-47.
 13. Андріюк В.В. Принципи юридичного прогнозування: деякі методологічні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2008. Вип. XX. с. 3-12.
 14. Андріюк В.В. Перспективний підхід в юридичному прогнозуванні: деякі методологічні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2009. Вип. XXI. с. 3-13.
 15. Андріюк В.В. Часовий фактор в юридичному прогнозуванні // Вісник прокуратури. 2009. № 8. с. 104-110.
 16. Андріюк В.В. Єдність перспективного та нормативного підходів в юридичному прогнозуванні // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 р.). Івано-Франківськ, 2009. с. 3-4.
 17. Андріюк В.В. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування // Держава і право: Зб. наукових праць: Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. Вип. 44. с. 37-44.
 18. Андріюк В.В. Правова політика як об’єкт юридичного прогнозування // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. с. 74-79
 19. Андріюк В.В. Стадії юридичного прогнозування: питання методології // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2010. Вип. ХХІV. с. 6-11.
 20. Андріюк В. В. Проблеми застосування математичних методів в юридичному прогнозуванні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. Вип. ХХVІ. с. 3-11.
 21. Андріюк В. В. Когнітивні параметри, межі та фактори юридичного прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. Вип. ХХX. с. 3-12.
 22. Андріюк В. В. Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права: постановка проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. Вип. ХХXVI. с. 3-17.
 23. Андріюк В. В. Теоретико-правові проблеми підготовки професійних суддів в Україні // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.
 24. Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання: [монографія] / [В.В. Андріюк, В.В. Книш, В.І. Розвадовський, Н.Т. Гергелюк, Р.Т. Чернега, І.Р.Пташник]. К., 2015. 176 с.
 25. Андріюк В. В. Співвідношення публічного та приватного права: динамічний аспект // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. Вип. ХХXІX. с. 3-14.
 26. Проблема співвідношення приватного та публічного права в поглядах правників Східної Галичини наприкінці XIX – початку XX століття // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVIII-XXст.): матеріали круглого столу 7-8 листопада 2017 року. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 63-67.
 27. Андріюк В. В. Проблемні питання понятійного відображення співвідношення публічного та приватного права // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 44. С. 183-196.
 28. Проблема співвідношення приватного та публічного права в поглядах правників Східної Галичини наприкінці XIX – початку XX століття // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVIII-XXст.): матеріали круглого столу 7-8 листопада 2017 року. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 63-67.

 

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування». Дисертація захищена в 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ МВС України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора М.І. Козюбри.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Виконує функції профгрупорга кафедри, є делегатом конференції трудового колективу Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника

Член Вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту.

Академнаставник

Здійснює керівництво роботою студентського наукового гуртка “Проблеми державотворення і правотворення в Україні”.

Проводить профорієнтаційну роботу.

Регулярно залучається в якості експерта до участі в роботі журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України.

Стажування

Львівський національний університет ім.І.Франка, 10.04.2018-17.05.2018 р., довідка від 17.05.2018р., тема: “Проблеми співвідношення публічного та приватного права в Україні”, 180 год, 6 кредитів ЄКТС