Заочна форма

Юридична деонтологія та професійна етика 

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Загальні навчальні правничі компетентності

Ораторське мистецтво

Права, свободи та обовязки людини та громадянина (гендерний ракурс)