Заочна форма

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Виборчий процес

Філософія права та методологія наукових досліджень

Професійна відповідальність правника

Народовладдя у державно-правовому будівництві України

Законотворчість і нормотворчий процес в Україні

Верховенство права та проблеми його реалізації

Порівняльне правознавство

Юридичне тлумачення

Юридична техніка