Заочна форма

МП Юридична деонтологія та професійна етика

ПР Юридична деонтологія та професійна етика

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Ораторське мистецтво

 Юридична деонтологія

 Правова статистика

 Правознавство(початкова освіта) для неюридичних спеціальностей

Правознавство(дошкільна освіта) для неюридичних спеціальностей

 Історія вчень про державу і право

Права, свободи та обов”язки  людини  і громадянина (гендерний ракурс)