Заочна форма

Історія вчень про державу і право

Юридична деонтологія та професійна етика

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Ораторське мистецтво

Правова статистика

Права, свободи та обовязки людини і громадянина (гендерний ракурс)