Заочна форма

Історія вчень про державу і право

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціалізація “МЄП”)

Юридична деонтологія та професійна етика

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Історія держави і права України (спеціалізація “МЄП”)

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Ораторське мистецтво

 Правова статистика

Права, свободи та обовязки людини і громадянина (для неюридичних спеціальностей)

Юридичний самозахист (для неюридичних спеціальностей)

Основи права (для неюридичних спеціальностей)

Правознавство для неюридичних спеціальностей (Початкова освіта)

Правознавство для неюридичних спеціальностей (Дошкільна освіта)

Права, свободи та обов”язки  людини  і громадянина (гендерний ракурс)