Навчально-методичні матеріали

Денна та заочна форма навчання

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціалізація “Міжнародне та європейське право”)

Правові системи сучасності (ОПП “МЄП”)

Історія держави і права України (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Історія держави і права зарубіжних країн (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціальність ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціальність “Право”)

Юридична деонтологія (спеціальність “Право”)

Права, свободи і обовязки людини і громадянина(гендерний ракурс) (спеціальність “Право”)

Історія вчень про державу і право (спеціальніть “Право”)

Ораторське мистецтво (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Правова статистика (спеціальність “Право”)

Теорія держави і права (спеціальність “Право”)

Загальні навчальні правничі компетентності (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)