Навчально-методичні матеріали

Денна та заочна форма навчання

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціалізація “Міжнародне та європейське право”)

Правові системи сучасності (ОПП “МЄП”)

Історія держави і права України (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Історія держави і права зарубіжних країн (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціальність “Право”)

Юридична деонтологія (спеціальність “Право”)

Права, свободи і обовязки людини і громадянина(гендерний ракурс) (спеціальність “Право”)

Історія вчень про державу і право (спеціальніть “Право”)

Ораторське мистецтво (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)

Правова статистика (спеціальність “Право”)

Теорія держави і права (спеціальність “Право”)

Загальні навчальні правничі компетентності (спеціальність “Право”, ОПП “Міжнародне та європейське право”)