Навчальні дисципліни

У 2019-2020 навчальному році кафедра забезпечує викладання:

1) профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності 081 Право в Навчально-науковому юридичному інституті, зокрема: «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Ораторське мистецтво»;

2) курсів на вибір: «Правова статистика », «Юридична деонтологія»;”Історія вчень про державу і право”

3) відповідних дисциплін на неюридичних спеціальностях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

 

 

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Ораторське мистецтво

Правова статистика

Юридична деонтологія

Історія вчень про державу і право