Навчальні дисципліни

Освітній ступінь “Магістр”

               І семестр

      Профільні курси

Філософія права та методологія наукових досліджень

Виборчий процес

Народовладдя в державно-правовому будівництві України

      Курси на вибір

Юридична техніка/Юридичне тлумачення

   ІІ семестр

  Профільні курси

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

     Курси на вибір

Порівняльне правознавство/Верховенство права та проблеми його реалізації

      ІІІ семестр

 Профільний курс

Законотворчість та нормотворчий процес в Україні