Наукова робота викладачів

   Основні напрямки наукових досліджень

Присташ Лідія Тихонівна

1.Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після Першої світової війни // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали І регіональної науково-практичної конференції (лютий 1995р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1995. –С. 52 – 54 с.

2.Присташ Л.Т. Органи правосуддя в Західній Україні (1921-1939 р.р.).//  Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:  Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції (лютий 1996р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1996. – С. 65 – 66.

3.Присташ Л.Т. Самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польської дежави (1921-1939р.р.).// Вісник Академії правових наук України .-Харків.- 1996. – Випуск 4. – С.-48-55. ,

4.Присташ Л.Т. Місцеві органи урядової адміністрації на західноукраїнських землях (1921 – 1939 р.р.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції (лютий 1997р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1997. – С. 69 – 71.

5.Присташ Л.Т.Структура центрального державного апарату Польщі за Конституцією 1921р.// Право України. – 1998. – №9. С. 79 – 85.

6.Присташ Л.Т.Центральні органи влади і управління за Конституцією Польщі 1935 року. // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 1999.- Вип.34.- С. 52-55

7.Соціально-економічне становище Західної України в складі Польщі (1921-1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – Вип. 2. – С. 18 – 51.

8.Присташ Л.Т. Виникнення і розвиток сімейного законодавства України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей.-Івано-Франківськ: Плай, 2000. – Вип 3. – С.13-19.

9.Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн (методичні рекомендації до проведення семінарських занять) // Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 38с.

10.Присташ Л.Т. Історія держави і права України (методичні рекомендації до проведення семінарських занять) // Івано-Франківськ: Плай, 2001.- 60с.

11.Присташ Л.Т.Репресивна політика органів юстиції та поліції Польщі на західноукраїнських землях (1921-1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей.-Івано-Франківськ: Плай, 2001 – Вип 7 – С.12 – 20.

12.Присташ Л.Т. Староство // Довідник з історії України. – К.: Вид-во “Генеза”, 2001. – С. 58 – 59.

13.Присташ Л.Т.Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921 – 1939 р.р.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 88 – 92.

14.Присташ Л.Т. Шовіністична політика крайової шкільної Ради в Галичині (1867 – 1918 р.р.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 116 – 120.

15..Присташ Л.Т. Особливості правової регламентації діяльності органів місцевого самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1921 – 1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – Вип. 9. – С. 3 – 9

16.Присташ Л.Т. Роль М. Грушевського в боротьбі за незалежність України:// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей .-Івано-Франківськ, 2002.-Вип. 10.-С.13-16

17.Присташ Л.Т. Галицьке намісництво // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. – С. 90 – 94.

18.Присташ Л.Т. Організація управління міста Львова за власним Статутом 1870 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції.(5-6лютого 2004р.– Львів 2004.- С.104-105

19.Присташ Л.Т. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини і Буковини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005р.). – Львів: Юрид. фак. ЛНУ.- 2005. – С. 61 – 62

20.Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник. – Івано-Франківськ 2005р. 44с.

21.Присташ Л.Т. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”.- Івано-Франківськ, 2005 – 38с.

22.Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України.- Івано-Франківськ, 2005 – 79с.

23.Присташ Л.Т. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство” // Івано-Франківськ, 2005. – С.24-28.

 24.Присташ Л.Т. Загальнодержавна Конституція Австрії 1849року та крайова Конституція Галичини 1850 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006р.). – Львів, 2006.- С.88

25.Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2006р. – 44с.

26.Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник / колектив авторів під заг. редакцією Б.Й.Тищика /Львів: Видавництво “Світ”; 2006, 695с

 27.Присташ Л.Т. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”. – Івано-Франківськ, 2006р. – 38с.

28.Присташ Л.Т. Організація державної влади та територіальний устрій в західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей – Івано-Франківськ , 2006.- Вип XVI.- С. 27-31

29.Присташ Л.Т. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “Правознавство” (Колектив авторів за редакцією проф.Басая В.В.) // Івано-Франківськ: “Плай”, 2006.- 208 с.- С.24-28

30.Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України. – Івано-Франківськ, 2006р. – 79с.

31.Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство” / Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. -Івано-Франківськ: Плай, 2007. – 270 с. – С.27-37.

32.Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України для студентів Юридичного інституту. – Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника . – Івано-Франківськ, 2007 – 68с.

33.Присташ Л.Т., Книш В.В. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник -Івано-Франківськ, 2007. – 112с. (5 друк.арк)

34.Присташ Л.Т. Підготовка адміністративно-судових кадрів Козацько-гетьманьської держави // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С 110-111( 0,2 др.арк.).

35.Присташ Л.Т. Повноваження президента за Конституцією Польщі 1935 року // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 19. – Івано-Франківськ, 2008 – С. 29-32.

36.Присташ Л.Т. Історія держави і права України: методичний посібник для студентів з питань підготовки та контролю самостійної роботи. – Івано-Франківськ. 2008. – 44 с. (2.75 друк. арк.)

37.Присташ Л.Т. Історія держави і права України: методичний посібник для студентів заочної форми навчання з питань підготовки та контролю самостійної роботи. – Івано-Франківськ. 2008. – 11 с. (0.7 друк. арк.)

38.Присташ Л.Т. Порядок формування органів міського самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ( Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 20. – Івано-Франківськ,2008 – С.25-29, друк.арк 0,25.

39.Присташ Л.Т. Регулювання воєводського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ( Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 21 – Івано-Франківськ,2009 – С.55-60, друк арк.. 0,31.

40. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів Юридичного інституту – Івано-Франківськ. 2009. – 40 с., друк. арк.. 2,5.

41. Присташ Л.Т. Судова система в Галичині у складі Австро-Угорщини Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХII. – 49-54 с., 0,35 друк.арк.

42.Присташ Л.Т. Політико-правовий статус Західної України в складі Польщі (1918-1939 р.р.)//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХIII. – 54-60с., 0,43 друк.арк.

43. Присташ Л.Т., Журавльова О.М. Основи права: для студентів неюридичних спеціальностей навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2010. – 40с., 2,8друк.арк.

44.Присташ Л. Т. Роль О. Безбородька у збереженні правової системи України//Правова політика Української держави . Том 1:Матеріали міжнародної науково-правтичної конференції(19-20 лютого 2010р.)-Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника,2010.- С. 80-83

45.Присташ Л.Т. Політика полонізації шкільної та вищої освіти в Галичині у складі Польщі (1867-1918рр.)// Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. XХV. – 28-31 с., 0,35 друк.арк.

46.Присташ Л.Т. «Історія держави і права України» Навчально-методичний посібник для студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2011. – 80с., 5 друк.арк.

47.Присташ Л.Т. «Історія держави і права України» Навчально-методичний посібник для студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2011. – 75с., 4,7 друк.арк.

48.Присташ Л.Т. Розвиток митної справи на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. XХVІ. – 31-36 с., 0,31 друк. арк.

49.Присташ Л.Т., Бойко Н.М., Ганкевич-Журавльова О.М. Тести для поточного контролю знань з «Основ права» для студентів неюридичних спеціальностей – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2011. – 90 с., 5,6 друк. арк.

50.Присташ Л.Т. Каральна діяльність радянських органів внутрішніх справ у західних областях УРСР (1939-1941 рр.) // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2012. – Вип. XХVІІІ. – 30-36 с., 0,31 друк. арк.

51.Присташ Л.Т. Органи повітового самоврядування в Буковині

(1918-1940 рр.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2012. – Вип. XХІХ. – 26-33 с.

52.Присташ Л. Т. Громадська та політична участь: аналіз та тенденції впливу на суспільно-політичне житття у сучасній Українській державі.//Національна революція:загальноєвропейська традиція та український контекст: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю(2-3 березня 2012р.)- Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. С.443-449

53.Присташ Л. Т. Самоврядування у міських та сільських громадах у Буковині (1918-1940рр.)// Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2013. – Вип. XХХІ. – 55-63 с.

54.Присташ Л. Т. Система органів управління Буковиною після адміністративної реформи 1925 р. у Румунії //Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2013. – Вип. XХVІІІ.

55.Присташ Л. Т., Адамович С. В. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів 1-го курсу денної форми навчання з питань підготовки семінарських занять. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

56.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання )

 з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

57.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

58.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів неюридичних спеціальностей (заочної форми навчання )

 з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

59.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

60.Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для самостійної роботи студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

 61.Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для підготовки семінарських занять студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

62.Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для самостійної роботи студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

63.Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для підготовки семінарських занять студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.

64.Присташ Л. Т. Юридичне оформлення анексії Буковини Румунією/Присташ Л. Т. /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Актупальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Зб. наук. Статей. – 2014. – Вип. – 35 с., 0,6 друк. арк.

65.Присташ Л. Т. Формування судової системи Західної Української Народної Республіки//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника :Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. Наук. Статтей. – 2014. – Вип. – 35 с, 0,6 друк.арк.

66.Присташ Л. Т. Наслідки фашистсько-німецької окупації України в період Другої світової війни// Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали науково-практичної конференції(7-8 листопада 2014р.)-Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2014-с. 24-30.

67.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять для студентів неюридичних спеціальностей денної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-95 с.

68.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів неюридичних спеціальностей денної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-21 с.

69.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять для студентів неюридичних спеціальностей заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-90 с.

70.Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів неюридичних спеціальностей заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-26 с.

71.Присташ Л.Т. Апарат управління та судівництва за гетьманування Богдана Хмельницького//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. статтей -2015.-Вип. 39. –с. 44-55.

72.«Правові засади діяльності суб`єктів господарювання на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини» /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей № 40

 

 Адамович Сергій Васильович

1997

 1. Адамович С. Діяльність товариства “Бойківщина” на Рожнятівщині // Матеріали II Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. – Коломия: Вік, 1997. – С.54-55.

1998

 1. Адамович С., Великочий В. Марки ЗУНР як джерело до вивчення її історії // Нова політика. – 1998. – №5. – С.13-17.

1999

 1. Адамович С.В. Співпраця Союзу визволення України з українськими громадсько-політичними організаціями і партіями Галичини // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1999. – Вип. ІІ. –С.46-50.

2000

 1. Адамович С. Ідея соборності України в діяльності Союзу визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип.6. – Львів, 2000. – С.120-123.
 2. Адамович С., Дерев’янко С. Союз визволення України і Д.Донцов // Українознавчі студії. – 2000. – №2. – С.241-247.

2001

 1. Адамович С. Інформаційно-дипломатична діяльність Союзу визволення України серед слов’янських народів // Галичина. – 2001. – №5-6. – С.174-179.
 2. Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України зі слов’янськими народами // Людина і політика. – 2001. – №4. – С.49-57.
 3. Адамович С.В. Митрополит А.Шептицький і Союз визволення України // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2001 – Вип. ІV-V. – С.38-43.

2002

 1. Адамович С.В. Діяльність Союзу визволення України у справі захисту населення Галичини і Буковини в умовах Першої світової війни // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2002. – Вип.1(2). – Ч.1. – С.9-14.
 2. Адамович С. Періодичні видання Союзу визволення України на західноукраїнських землях (1914 – 1918 рр.) // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – С.271-274.
 3. Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць / За ред. П.М.Чернеги. – Київ-Краків: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – С.28-31.
 4. Адамович С. Українсько-турецьке військове співробітництво в роки Першої світової війни // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 2002. – Вип.2. – С.114-118.
 5. Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Історія в школі. – 2002. – №5-6. – С.10-12.
 6. Адамович С.В. Зовнішньополітична орієнтація українців Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Україна між минулим і майбутнім: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Вид-во Національної академії внутрішніх справ України, 2002. – С.47-51.
 7. Адамович С.В. Стосунки наддніпрянської політичної еміграції з Головною Українською Радою: спроба консолідації українського національного руху (1914 – 1915 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2002. – Вип. VІ. – С.61-70.

2003

 1. Адамович С.В. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.): Автореф. дис…канд. істор. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – 19 с.
 2. Адамович С. Українська наддніпрянська політична еміграція в Австро-Угорщині про українців Закарпаття // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С.131-133.
 3. Адамович С. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 –1918 рр.). – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003. – 148 с.
 4. Нагорняк М.М., Адамович С.В. Міжнародні зв’язки навчальних закладів МВС України з відомчими освітніми центрами країн Європи (1991 – 2002 роки) // Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во НАВСУ, 2003. – С.43-45.

2004

 1. Історія України: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів Юридичного інституту / Уклав С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 28 с.
 2. Методика і техніка політологічних досліджень: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів історичного факультету (спеціальність 6.040300 – політоло­гія). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 28 с.
 3. Адамович С.В. Проблема автономії Закарпаття в період незалежності України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Вип.XII. – С.3-14.
 4. Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України із слов’янськими народами // Українські проблеми. – 2004. – №22. – С.120-126.
 5. Адамович С. В. Еволюція ідейно-теоретичних поглядів наддніпрянської соціал-демократичної еміграції в Австро-Угорщині (1908 – 1914) // Наше гасло. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – 2004. – №3. – C.69-74.
 6. Адамович С. Проблема автономії Закарпаття та політичне русинство у незалежній Україні // Людина і політика. – 2004. – №4. – С.10-19.
 7. Адамович С., Монолатій І. Ленкавський С. Український націоналізм. Твори / За редакцією О.Сича (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – Т.1. – 600 с.; 2003. – Т.2. – 524 с.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. – Вип.10. – С.249-250.
 8. Адамович С., Жерноклеєв О. Співпраця наддніпрянської політичної еміграції в Австро-Угорщині з Українською соціал-демократією Галичини та Буковини (1914 – 1918 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск ІV. – Рівне, 2004. – С.67-70.
 9. Адамович С.В. Екологічна безпека в контексті боротьби із сепаратистськими та дестабілізаційними процесами в Україні // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” (Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року). – Івано-Франківськ, 2004. – С.21-23.
 10. Адамович С. Діяльність “Львівського комітету Союзу визволення для помочи поло­неним-українцям в Галичині” у роки Першої світової війни // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність. Наукові праці викладачів та студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету Миколая Коперника в Торуні. Серія: Історія, Міжнародні системи і глобальний розвиток. / Під ред. І.Срібняка і З.Карпуса. – Київ-Торунь, 2003-2004. – №2-3. – С.80-82.

2005

 1. Адамович С. Проблема соборності у суспільно-політичному житті Галичини (1991 – 2004 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. – 52 с.
 2. Адамович С. Проблема автономії Закарпаття в 1991 р. // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. – С.1-2.
 3. Адамович С.В. Єврейське питання в політиці російської окупаційної адміністрації в Галичині та на Буковині (1914 – 1917 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Вип. ІХ. – С.23-27.
 4. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство”// Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 208 с. (с.24-28).
 5. Адамович Сергій. Донецький регіон у суспільно-політичному житті України (1991 – 2004 рр.) // Визвольний шлях. – 2005. – №6. – С.10-25.
 6. Адамович С., Нагорняк М.М. Роль Закордонної групи Партії соціалістів-революціонерів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С.10-12.
 7. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Народного Руху України // Народний Рух України: місце в історії та політиці: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції 16-17 вересня 2005 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.13-17.
 8. Басай В., Адамович С. Проблема соборності в діяльності Галицької асамблеї // Україна соборна: Зб. Наукових статей. – Київ, 2005. – Вип.2. – Ч.3. – С.441-450.
 9. Адамович С. “Новоросійство” Півдня України в умовах становлення незалежності України (1990 – 2004 рр.) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т.ІІІ. – Чернівці: Рута, 2005. – С.180-192.
 10. Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності українських політичних партій (1991-2004 рр.) // Соборність України: історична спадщина і виклики часу. Збірник наукових статей. Випуск 3. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С.5-12.
 11. Адамович С. Соборність і децентралістські ідеї в суспільно-політичному житті західних областей України (1991 – 2004 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 1: Історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – С.336-342.
 12. Адамович С. Національно-державницька позиція галичан в період розпаду СРСР // Гуманітарний журнал.—Дніпропетровськ, 2005.—№3 (27).—С.24-30.

2006

 1. Адамович С. Донбас в супільно-політичному житті України (1991 – 2005 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 72 с.
 2. Адамович С.В. Просвітницькі “десанти” інтелігенції наприкінці ХХ – на початку ХХІ с. у контексті єднання України // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип.6. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.8-12.
 3. Адамович С. Харківщина у суспільно-політичному житті України // Визвольний шлях. – 2006. – №1. – С.24-37.
 4. Адамович С.В. Проблеми соборності у суспільно-політичному житті Галичини у 1990 – 1991 рр. // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє: Матеріали Всеукраїнської конференції, Луганськ, 25-26 травня 2006 р. / Наук. ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ: Знання, 2006. – С.264-281.
 5. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Партії демократичного відродження України (1990-1996 рр.) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки—2006”. Том 24. — Політологія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. — С.54-56.
 6. Адамович С. Проблема соборності в процесі національно-демократичного відродження Галичини у кінці 80-х—на початку 90 х рр.. ХХ ст. // Визвольний шлях. – 2006. – №1. – С.14-33.
 7. Басай В., Адамович С. Єднання Донеччини і Галичини у боротьбі за незалежність України у 1991 році // Українознавчі студії.—2005-2006.—№6-7.—С.293-299.
 8. Адамович С. Ідея економічного регіоналізму в суспільно-політичному житті Донбасу (1991-2004) // Вісник Прикарпатського університету. Політологія.—2006.—Вип.1.—С.56-63.
 9. Адамович С., Яценюк Т. Ідея соборності в ідеології та діяльності націоналістичних українських партій (1990-2005 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави. Матеріали міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р. / Наук. ред. О.М.Сич.— Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006.—С.5-13.
 10. Адамович С.В. Погляди В’ячеслава Чорновола на державний устрій України // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсь­кого. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука.—Вінниця, 2006.—С.380-383.
 11. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство”// Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 253 с. (с.28-34).
 12. Адамович С., Яценюк Т. Загальна українська культурна рада (1915—1918 рр.): мало­відома сторінка з історії українських культурно-освітніх організацій // Питання історії України. Збірник наукових статей.—Чернівці: Зелена Буковина, 2006.—Т.9.—С.52-55.
 13. Адамович С. Чернівецька область в контексті ідеї соборності України (1990—2005 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.—Вип.323-324.—Чернівці: рута, 2006.—С.28-33.
 14. Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: використання досвіду в Україні // Ucrainica Polonica. Наукове видання. – Т. – Київ-Житомир: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С.190-196.

2007

 1. Адамович С. Соборницька позиція галичан у період помаранчевої революції // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.—Харків: Майдан, 2007.—Вип.25-26.—С.96-98.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчально-методичні рекомендації та тестові завдання для студентів Юридичного інституту—Івано-Франківськ: Плай, 2007 – 24 с.
 3. Адамович С. Крим у суспільно-політичному житті України (2004 р.) // Визвольний шлях. – 2007. – №1. – С.15-22.
 4. Адамович С. В. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І.Ф. Кононов.— Луганськ: Знання, 2007.—С.10-20.
 5. Адамович С. Участь Союзу визволення України в розбудові українського січового стрілецтва // Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті організатора січово-стрілецького руху в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу, голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського, 17 травня 2007 р. / Упор., ред. І. Монолатія.—Колимия: Вік, 2007.—С53-62.
 6. Adamowycz S. Zgromadzenie Halickie. Zagadnienie jednosci regionu i panstwa, 1990-1991 // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne.—Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, 2006.—№—S.37-53.
 7. Адамович С.В., Шавлак С.В. Формування моделі державного устрою України в конституційному процесі (1990-1996 рр.) // Держава і закон: теорія, практика, методика: Збірник наукових праць.—Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьДУВС.—Вип.ІІ.—2007.—С.70-82.
 8. Адамович С. Ціннісно-смислові виміри феномену соборності у контексті розбудови Української держави // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 2007. / Наук. ред. О.М.Сич.—Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007.—С.23-27.
 9. Адамович С. Білоруська державність у зовнішньополітичній концепції Союзу визволення України (1914-1918 рр.) // Ми—українці, ми—українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції, Чернівці, 2 листопада 2007 р.—Чернівці-Вижниця: Черемош, 2007.—С.143-145.
 10. Адамович С. Галицька асамблея 1991 р. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. Вип.13. /Гол. ред. Ю.І.Терещенко. – К.: Вид центр КНЛУ, 2007. – С.71-78.
 11. Адамович С.В. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні (1990-2005 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2007. – Вип. ХІІ—ХІІІ. – С.51-58.
 12. Адамович С.В. Демократія і концепції децентралізації в Україні (1990-2005 рр.) // Розвиток демократії і демократична освіта: Збірник матеріалів IV міжнародної наукової конференції 28-30 вересня. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.298-303.

2008

 1. Адамович С. В. Роль громадських організацій України в процесі єднання України у 2005-2007 рр. // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.—Харків: Майдан, 2008.—Вип.29-30.—С.156-158.
 2. Адамович С. Українська греко-католицька церква в маніпулятивних політтехнологіях ідеологів розколу України // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць.—Вип.1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. д. філос.н. А.Колодного (гол. ред.).—Івано-Франківськ—Київ, 2008.—С.159-161.
 3. Адамович С. Консолідаційна діяльність Загальної Української Ради // Історія України.—К.: благод. фонд “Перше вересня”, 2008.—квітень.—№14.—С.1-6.
 4. Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: використання досвіду в українських реаліях // Українознавчі студії.—2007-2008.—№8-9.—С.316-322.
 5. Адамович С. Історико-етнографічні регіони як фундамент майбутньої адміністративно-територіальної реформи в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць.—Випуск 6.—К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.—С.69-74.
 6. Адамович С. Дезінтеграційні ризики та мовна політика в Україні (1991-2007 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – Вип.1. – С.272-278.
 7. Адамович С. Помаранчева революція: розкол суспільства чи пошук національної ідеї // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004 – 2007 рр.”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Випуск 3. – 2008. – С.44-48.
 8. Адамович С. Комуністична партія України та сепаратистські тенденції в республіці (1989 – 1991 рр.) / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.376-377. – С.178-182.
 9. Адамович С.В. Формування національною інтелігенцією єдиних поглядів на історію України / С.В.Адамович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІV. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука.—Вінниця, 2008.—С.303-306.
 10. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української республіканської партії / С.В.Адамович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. –2008. – №15 (154). – С.123-130.
 11. ЗУНР, 1918 – 1923: Ілюстрована історія. / Упор. М.Кугутяк. – Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт–Львів, 2008. – 534 с.; іл. (с. 82-117).
 12. Ідея соборності в програмових документах ОУН і її репрезентація в діяльності сучасних політичних партій / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч.14. – С.420-426.
 13. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Демократичної партії України / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2008. – Вип. ХІV. – С.67-71.

2009

 1. Адамович С. В. Відзначення злуки УНР і ЗУНР як засіб єднання українського народу в 1989–1990 рр. // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Планета-Прінт, 2009. – Вип.34. – С.144-146.
 2. Адамович С.В. Діяльність Народного Руху України в Донбасі в умовах здобуття Україною незалежності / С.В.Адамович // Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю НРУ, 28-29 травня 2009 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.12-16.
 3. Адамович С. Соборність України та дезінтеграційний потенціал регіонів (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 2. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2009. – С.8-10.
 4. Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України / C.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 884 с.
 5. Адамович С. Привид “галицької осібності” як реакція на суспільно-політичну нестабільність в Україні / Сергій Адамович // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю “Гуцульщина як історико-культурний феномен” / Упорядкування і загальна наукова редакція Івана Монолатія. – Коломия: Вік, 2009. – С. 6-9.
 6. Адамович С.В. Формування національної історії в незалежній Україні / С.В.Адамович // Соціологія Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу: зб. наук. праць / Наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С.222-229.
 7. Адамович С.В. Угорський пам’ятник на Верецькому перевалі – між символом дружби і знаком домінування угорців на Закарпатті / С.В.Адамович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. –2009. – №20 (183). – С.155-161.
 8. Адамович С. Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині “Руська Бесіда” (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези, / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.170-172.
 9. Адамович С. Ідея соборності у творчій спадщині С.Бандери та її репрезентація у програмах і діяльності сучасних політичних партій / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч.15-16. – С.701-708.
 10. Адамович С.В. Українська інтелігенція у виборчих кампаніях 1989–1991 рр. / С.В. Адамович // Інтелігенція і влада. Матеріали П’ятої всеукраїнської наукової конференції (24-25 грудня 2009 р., м. Одеса). Ч.3. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.6-11.
 11. Адамович С. Дезінтеграційні ризики в умовах національного відродження і здобуття Україною незалежності (1989-1991 рр.) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2009. – №10. – С.149-160.
 12. Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті / С.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Вип. ХVІ. – С.17-28.
 13. Адамович С. ЗУНР у маніпулятивних технологіях сучасних громадсько-політичних організацій і партій / С.Адамович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип.18. – Львів, 2009. – С.93-98.

 

2010

 1. Адамович С.В. Галицьке месіанство в процесі становлення сучасної Української держави / С.В.Адамович // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів / 23 квітня 2010. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С.5-8.
 2. Адамович С. Між унітаризмом та федералізмом: зарубіжний досвід регіонального розвитку / С.Адамович // Політологічні та соціологічні студії. Зб. наукових праць. – Т.IX. – Чернівці: Букрек, 2010. – С.39-54.
 3. Адамович С. Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) / Сергій Адамович // – Питання історії України. Збірник наукових праць. – Т.13. – Чернівці: Технодрук, 2010. – С.100-104.
 4. Адамович С. Проблема єдності країни в програмових засадах та діяльності Народного Руху України / Сергій Адамович // Україна. Нація. Державність. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Народного Руху України. Івано-Франківськ, 29 жовтня 2009 – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – С.117-130.
 5. Адамович С.В. Павло Роберт Магочій – ідеолог політичного русинства / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Вип. 18. – С.78-84.

2011

 1. Адамович С.В. Одещина в умовах революції 2004 р. та в постпомаранчевий період // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2011. – Вип.41. – С.235-240.
 2. Адамович С. Соціально-економічна і політична криза в Україні на початку 90-х років ХХ ст. як фактор дезінтеграції держави / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2010-2011. – №11-12. – С.234-241.
 3. Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. іст. наук: спец. 07.00.01 “історія України” / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с.
 4. Адамович С.В. Політична боротьба в Україні за перерозподіл повноважень між гілками влади в 1999 – 2004 рр. / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 19. – С.43-50.
 5. Adamovych S. The Halychyna Assembly.The issue of regional and state unity (1990–1991) / Adamovych // New Ukraine. Journal of History and Politics. – Kraków-Przemyśl Rzeszów – 2011. – №11. – S.73-88.
 6. Адамович С. Програма державного устрою України у програмових засадах і діяльності Української гельсінської спілки у 1988 – 1990 рр. / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей: Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип.583-584. – С.183-186.
 7. Адамович С. Cтаниславів у часи лихоліть Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – Ч.18-19. – С.43-54.
 8. Адамович С.В. Проблема державного устрою України в програмових засадах і діяльності лівих партій (1991 – 2010 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С.119-126.

2012

 1. Адамович С.В. Революція на граніті 1990 р. та Помаранчева революція 2004 р.: у пошуках ідеї соборності / С.В. Адамович // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея –НВ, 2012. – С.9-18.
 2. Адамович С.В. Дезінтеграційні ризики як наслідок зростання міграційних процесів в Україні / С.В. Адамович // Заробітчани Івано-Франківщини: минуле і сьогодення. Матеріали науково-практичного семінару; м. Івано-Франківськ, 20 лютого 2012 р. / За ред. проф. Д.І.Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2012. – С.66-70.
 3. Адамович С., Реєнт О. У роки Першої світової війни (1914 – 1918) / C. Адамович, О.Реєнт // Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350- річчя Івано-Франківська) : монографія / Кер. авт. колективу, гол. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С.46-57.
 4. Адамович С.В. Між унітаризмом і федералізмом: досвід Російської Федерації / С.В. Адамович // Збірник наукових праць викладачів Юридичного інституту [текст]:. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С14-19.
 5. Адамович С.В. Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст / С.В. Адамович // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип.24. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2012. – С.233-235.
 6. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичний посібник для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 33 с.
 7. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичний посібник для підготовки до семінарських занять (для студентів заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 12 с.
 8. Адамович С. Співпраця В.Липинського з наддніпрянською політичною еміграцією в Австро-Угорщині напередодні Першої світової війни / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – Ч.20-21. – С.382-388.
 9. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності політичної партії «Наша Україна» / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 21. – С.78-83.
 10. Адамович С. Соборність і децентралістські ідеї в суспільно-політичному житті Галичини в умовах незалежності України / C. Адамович // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, 2012. – №1 – S. 51-61.
 11. Адамович С.В. Соборність незалежної України: дезінтеграційні ризики та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2012. – №3 (19). – С.188-195.
 12. Адамович С.В. Фактор Чорноморського флоту Російської Федерації в суспільно-політичному житті України (1991–2012 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 22. – С.66-76.

2013

 1. Адамович С. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914 – 1918 рр.) / С. Адамович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 79 с.
 2. Адамович С. Антисемітизм у діяльності російської окупаційної влади в Східній Галичині (1914 – 1917 рр.) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2012-2013. – №13-14. – С.146-153.
 3. Адамович С. В. Формування штучного етносу “новоросів” з метою дезінтеграції Півдня України (1990 – 2004 рр.) / С.В.Адамович // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 14-15 червня 2013 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С.7-19.
 4. Адамович С.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 18 с.
 5. Адамович С.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для підготовки для підготовки до семінарських занять (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 14 с.

Адамович С.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для підготовки для підготовки до семінарських занять (для студентів заочної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 6 с.

 1. Адамович С.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 10 с.
 2. Адамович С.В. Спроби реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (1990 – 2012 рр.) / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2013. – №3 (23). – С.9-20.
 3. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода» / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23-24. – С.136-141.
 4. Адамович С. Болгари на Одещині в період українського національно-державного відродження (1988-1991 рр.) / С.Адамович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей: Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип.676-677. – С.158-162.
 5. Адамович С. Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – Ч.24. – С.42-44.

2014

 1. Адамович С. Значення В.Чорновола у створенні й діяльності Галицької асамблеї / С.Адамович // Другі Чорноволівські читання: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 30 березня 2013 р.) / упоряд. В.Деревінський. – Тернопіль, 2014. – С.18-33.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) [текст] / Сергій Васильович Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 36 с.
 3. Адамович С.В. Соборність незалежної України : дезінтеграційні чинники та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі / С.В.Адамович // Соборність України : історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє : матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2014 р. [Текст]. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2014. – С.10-13.
 4. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА-УНСО) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С.3-8.
 5. Адамович С. Політична складова відзначення пам’ятних дат ЗУНР у незалежній Україні / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2014. – Ч.25-26. – С.386-390.
 6. Adamowycz S. Współczesne sąsiedztwo Ukrainy z Polską i Rosją na tle ideologii

oraz działalności ukraińskich nacjonalistów / S. Adamowycz // Polityka i Bezpieczeństwo. T.5.  – Piotrków Trybunalski: Instytut stosunkow miedzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2014. –  S.101-112.

 

2015

 1. Адамович С.В., Адамович Г.М. Значення «Історії України» для національно-патріотичного виховання сучасної молоді / C.В. Адамович, Г.М. Адамович // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С.156-159.
 2. Адамович С.В., Адамович Г.М. Роль суспільних дисциплін у національно-патріотичному вихованні студентської молоді / C.В. Адамович, Г.М. Адамович // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали науково – практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2015 . – С.31-36.
 3. Адамович С. Що робити з їжачком? / С.Адамович. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2015. – 136 с.
 4. Адамович С. Висока ціна відродження українства /С.Адамович // Горять свічки на серці України. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.4-6.
 5. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (1999-2014 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 26. – С.55-60.
 6. Адамович С.В. Небезпеки та переваги утворення об’єднаних територіальних громад / С.В.Адамович // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24-25 листопада 2015 р.). – Київ-Тернопіль: Астон, 2015. – С.85-87.
 7. Адамович С.В. Сучасні виклики і загрози для Української соборності // Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє: матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2015 року / М. Горідько, Т. Коломоєць, В. Мільчев, М. Іванов, Т. Лушагіна, Є. Цокур, С. Адамович, Б. Волошинський, Р. Сливка, В. Бойко, Т. Демченко. – Чернігів: ЦППК, 2015. – C.16-17.

2016

 1. Адамович С.В. Ревіталізація палацу Потоцьких у Івано-Франківську // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 25 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2016. – С.126-128.
 2. Адамович С. Російський слід у формуванні «новоросійства» з метою дезінтеграції Півдня і Сходу України (1990-2016 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – С.168-181.

2017

 1. Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Конгресу українських націоналістів (1993-2015 рр.) / С.В.Адамович // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – Вип. 27. – С.39-43.
 2. Адамович С.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки для підготовки та контролю самостійної роботи (для студентів спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання) [текст] / С.В.Адамович. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. – 40 с.
 3. Адамович С.В. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави / С.В.Адамович // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2016. – №3 (35). – С.39-45.
 4. Адамович С. Міжнаціональна ситуація в Україні напередодні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С.Адамович // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – Ч.28. – С.69-72.
 5. Адамович С. В. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. ХХ ст. / С.В.Адамович // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-ій річниці УПА. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – С.7-15.
 6. Адамович С. Cолідаризація колективної пам’яті євреїв та українців / С. Адамович // Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні меншини і колективна пам’ять титульних націй: дилеми (не) забуття» (м. Рівне, 30–31 березня 2017 р.). – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Adamovych_S.pdf (дата звернення: 31.07.1). – Назва з екрана.
 7. Adamovyč Serǧij Tendencije prema jedinstvu u društveno-političkom životu Ğalyčyne 1990–2008.g. / Serǧij Adamovyč // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer.– Zagreb: Nakladnik Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. – S.122-134.
 8. Адамович С. Освіта міста Станиславова в період Першої світової війни (1914 – 1918 рр. ) / С.Адамович // Українознавчі студії. – 2016-2017. – №17-18. – С.146-153.
 9. Адамович С. В. Становлення Української державності та фактор ядерної безпеки // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія: за заг. ред. В.І.Розвадовського / C.В. Адамович. – Івано-Франківськ: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2017. – С.7-48.
 10. Адамович С. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави / С.Адамович // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 1 (87). – С.64-72.
 11. Адамович С. В. Фактор ядерної зброї в процесі становленняУкраїнської державності / C.В. Адамович // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С.167-182.
 12. Адамович С.В. Злочинні наслідки зловживання алкоголем працівниками правоохоронних органів у західних областях УРСР після Другої світової війни / C.В. Адамович // Тверезість – умова збереження та розвитку народу України: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 15 грудня 2017 р.). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2017. – С.5-10.

2018

 1. Адамович С. Олександр Карпенко – дослідник Західно-Української народної республіки / C.В. Адамович // Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (ХVІІІ-ХХ ст.) [текст] : Матеріали круглого столу, присвяченого 25-річчю створення навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – С.73-79.
 2. Адамович С., Кобильник Р., Щербін Л. Нереабілітована пам’ять / Відповідальний редактор Сергій Адамович. – Ч.1. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – 208 с.
 3. Адамович С. Шлях боротьби упівця Ореста-Методія Дичковського (1930 – 2009 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч.29-30. – С.112-115.
 4. Адамович С. Ідеологічно-військове протистояння між винищувальними батальйонами та підрозділами УПА на Прикарпатті в 40-х рр. ХХ ст. / С.Адамович // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”): Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 8 грудня 2016 р. / Упоряд.: Б. Б. Біляшівський, Т. Л. Шептицька. – К., 2017. – С.163-167.
 5. Адамович С. Вячеслав Чорновіл – інтелектуал, політик, творець новітньої Української державності / С.Адамович // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: Бескиди, 2018. – С.10-13.
 6. Адамович С. Соборність в ідеології та діяльності Народного руху України / С.Адамович // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В.Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: Бескиди, 2018. – С.14-30.

Адамович С.В. Державний устрій та місцеве самоврядування в конституційних проектах українських політичних партій (1991 – 1996 рр.) / С.В. Адамович // Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали круглого столу (м. Івано- Франківськ, 22 грудня 2017 року) / упорядник В.І. Розвадовський /. – Івано- Франківськ, 2018. – С.12-17.

Андріюк Володимир Володимирович

1. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні аспекти співвідношення соціального та правового прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. -Івано-Франківськ: Плай, 2001.-Випуск VI. -с. 15-22.

2. Андріюк В.В. Види і типи правових прогнозів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. -Івано-Франківськ: Плай, 2001.-Випуск VII. – с.35-42.

3. Андріюк В.В. Принципи перспективного правового прогнозування // Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. -К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. -Вип. 14.-с. 55-62.

4. Андріюк В.В. Нормативне прогнозування в юридичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2001.-с. 17-21.

5. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування // Право України. -2002.-No10.-с. 15-19.

6. Юридичне прогнозування: поняття, ознаки, структура // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. -Івано-Франківськ: Плай, 2002.-ВипускІХ.-с. 19-25.

7. Андріюк В.В. Методологічні проблеми юридичного прогнозування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. -Івано-Франківськ: Плай, 2003.- Випуск Х.-С.З-12.

8. Андріюк В.В. Проблеми методології юридичного прогнозування // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнародної наукової конференції. -Харків.: Право, 2003. -с. 379-381.

9. Андріюк В.В. Проблеми застосування екстраполяції в юридичному прогнозуванні // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня   2006 р.). -Івано-Франківськ, 2006.-       с. 3-5.

10. Андріюк В.В. Експертні оцінки в юридичному прогнозуванні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – Ужгород, 2006.-Вип. 5.- с. 51-55.

11. Андріюк В.В. Юридична прогностика в системі наукового знання: деякі теоретичні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наукових статей. -Івано-Франківськ, 2006.-Вип. XVI.-с. 3-9.

12. Андріюк В.В. Проблеми застосування методів екстраполяції та моделювання в юридичному прогнозуванні  // Держава і право: 36. Наукових праць: Юридичні і політичні науки. -К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008.-Вип. 41.-с. 40-47.

13. Андріюк В.В. Принципи юридичного прогнозування: деякі методологічні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наукових статей. -Івано-Франківськ: Плай, 2008.-Вип. XX.-с. 3-12.

14. Андріюк В.В. Перспективний підхід в юридичному прогнозуванні: деякі методологічні проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наукових статей. -Івано-Франківськ: Плай, 2009. – Вип. XXI.-       с. 3-13.

15. Андріюк В.В. Часовий фактор в юридичному прогнозуванні // Вісник прокуратури. -2009. – No 8. -с. 104-110.

16. Андріюк В.В. Єдність перспективного та нормативного підходів в юридичному прогнозуванні // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 р.). – Івано-Франківськ,2009. – с. 3-4.

17. Андріюк В.В. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування // Держава і право: 36. наукових праць: Юридичні і політичні науки. -К.: Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького НАН України, 2009.-Вип. 44. – с. 37-44.

18. Андріюк В.В. Правова політика як об’єкт юридичного прогнозування // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. – Івано-Франківськ. Прикарпанський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – с. 74-79

19. Андріюк В.В. Стадії юридичного прогнозування: питання методології // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2010. -Вип.ХХІУ.-с. 6-11.

20. Андріюк В.В. Проблеми застосування математичних методів в юридичному прогнозуванні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України:          36. наукових статей. –      Івано-Фран ківськ:    Прикар патський    націо нальний   універ ситет імені Василя Стефани-ка, 2010. – Вип. ХХІУ.-с. 3-11.

21. Андріюк В. В. Когнітивні параметри, межі та фактори юридичного прогнозування// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. Наукових статей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012.- Вип.. ХХХ. – с. 3-12.

22. Андріюк В. В. Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права: постановка проблеми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. ХХXІІІ. – с. 3-12.

23. Андріюк В. В. Історичні витоки вимог принципу верховенства права щодо судової влади // Університетські наукові записки: Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – № 8. – с. 45-52.

24. Андріюк В. В. Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права: постановка проблеми: Збірник наукових статей / В. В. Андріюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 36. – С. 3-17.

25. Андріюк В. В. Теоретико-правові проблеми підготовки професійних суддів в Україні / В. В. Андріюк // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: матеріали науково-практичної конференції 7-8 листопада 2014 року. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 97-101.

26. Андріюк В. В. Співвідношення публічного та приватного права: динамічний аспект: Збірник наукових статей / В. В. Андріюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – Вип. 39. – С. 3-14.

27. Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання: Монографія / [Андріюк В.В., Книш В.В., Розвадовський В.І. та ін.] / За заг. ред. В.І. Розвадовського. – К., 2015 – 176 с.

28. Андріюк В. В. Проблемні питання понятійного відображення співвідношення публічного та приватного права: Збірник наукових статей / В. В. Андріюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – Вип. 44. – С. 183-196

 

Саветчук Наталія Михайлівна

1.Саветчук Н.М. Великий мислитель утомленої праці (Суспільно-політичні погляди Г.Сковороди). // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному  університеті ім. В. Стефаника.– м. Івано-Франківськ. 2002-2003 р., No 4–5.– С.202–210 ( у співавторстві)

2. Саветчук Н.М. Державно-правова думка І.Франка в контексті прав людини // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року).– Івано-Франківськ. 2006.– С.45–48

3. Саветчук Н.М. Державно-правові погляди І.Франка // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному  університеті ім. В.Стефаника.– м. Івано-Франківськ. 2005–2006, No 6-7.– С. 316–328

4. Саветчук Н.М. Еволюція поглядів І.Франка на державу і право від соціалістичної методології до національно-демократичних ідей // Верховенство права у правозастосовчій діяльності : Матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2007 року).–Івано-Франківськ, 2007.–  С.40–44

5. Саветчук Н.М. І.Франко про національний ідеал // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали III міжнародної наукової конференції (м. Івано-Франківськ,   17–18 листопада 2007 року) / Наук. ред. О.М. Сич.– Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007.– С.554–561

6. Саветчук Н.М. І.Франко про конституціоналізм // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збірник наукових статей.– 2008.– Випуск ХIX. – С.32–38.

7. Саветчук Н.М. Ідея соборності України в еволюції державно-правових поглядів І.Франка // Інтеграційні процеси в історії права, держави, юридичної думки та правоохоронної діяльності: збірник матеріалів ХІХ Міжнародної історико-правової конференції (с. Гута, резиденція «Синьозора»,15–18 травня 2008 р.). –  м. Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С.104–107.

8.  Саветчук Н.М.  Філософське осмислення І.Франком державної влади // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (11 квітня 2008 р., м. Івано-Франківськ ).– Івано-Франківськ. 2008.– С.28–30.

9. Саветчук Н.М. Правова культура: шляхи формування та розвитку // Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні:  Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 60- річчю проголошення Загальної Декларації прав людини, (м. Івано-Франківськ, 28 листопада 2008р.) / під ред. В.І. Кафарського. – Івано-Франківськ, 2008.– С.276–282

10.  Саветчук Н.М. Філософсько-правові погляди І.Франка// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2008. – Випуск ХХ. – С. 29–36

11. Саветчук Н.М. Ідеї свободи, рівності та справедливості в державно-правових поглядах І.Франка// Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої проголошенню Загальної Декларації прав людини, (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010.– С.118–123.

12. Саветчук Н.М. Основоположні засади правової політики в державно-правовій думці М.Драгоманова// Правова політика Української держави[текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010.– С.95–98.

13. Саветчук Н.М. Філософське осмислення права і державної влади в творчості І.Франка // Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 23 квітня 2010 р.). – Київ: Київський національний університет внутрішніх справ, 2010.

14. Саветчук Н.М. Моральні засади конституціоналізму І.Франка // Моральні основи права: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.).– Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – С.279–282

15. Саветчук Н.М. Оригінальні ідеї державотворення в державно-правовій думці М.Драгоманова та І.Франка // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збірник наукових статей. Випуск 25.– Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011.– С.31–34

16. Саветчук Н.М. Історія вчень про державу і право [ текст ]:         Навчально-методичний посібник для студентів ІІ – го курсу денної та заочної форми навчання /  Наталія Михайлівна Саветчук. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – 132 с.

17. Саветчук Н.М. Поняття поступу в творчості І.Франка // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст ]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції / 29-30 квітня 2011 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С.8–11

18. Саветчук Н.М. Наум М.Ю.  Питання суспільного поступу у науково-теоретичній спадщині М.Драгоманова та І.Франка // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2912 р.– Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012.–С.399-408

19.Саветчук Н.М.  І.Франко про громаду і місцеве самоврядування // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012.– С.16-19

20. Саветчук Н.М. І.Франко про сутність держави//  Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.– С.12-16

21. Саветчук Н.М. І.Франко про сутність права //  Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів(16 травня 2014 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.– С.14-17

22. Саветчук Н.М. Проблеми формування правової культури в умовах розбудови Української держави // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів [текст]: Матеріали науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.– С.107-115

23. Саветчук Н.М. Державно-правові ідеї І.Франка в процесі сучасного державотворення// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збірник наукових статей. Випуск . – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.– С.12-18

24.Саветчук Н.М. Роль правосвідомості в умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави [текст]: Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії», м.Харків, 4-5 грудня 2015 р. – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С.21-22

25.Саветчук Н.М. Питання прав людини в державно-правових поглядах І.Франка// Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів(13 травня 2016 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016.

26.Саветчук Н.М. Роль правового виховання в процесі формування правової культури  //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збірник наукових статей. Випуск 44 . – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.213-223.