Наукова робота студентів

План роботи наукового гуртка

“Проблеми державотворення і правотворення в Україні”

на І семестр 2019-2020 н. р.

 

 

Час проведення

 

Заходи

вересень 2019 р. Організаційна зустріч з оновле­ним складом гурт­ка. Інформування учасників гуртка про зміст і форми наукової діяльності студентів та основні принципи академічної доброчесності. Лекція на тему: “Методологія та організація наукового дослідження”
вересень 2019 р. Обговорення дискусійних питань теми: “Основні джерела та пам’ятки права в період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства”
жовтень 2019 р. Обговорення дискусійних питань теми: “Сутність та походження держави”
жовтень 2019 р. Обговорення дискусійних питань теми: “Особливості розвитку Магдебурзького права на українських землях ”
листопад 2019 р. Дослідження дискусійних питань форми держави та функціонування держави
листопад 2019 р. Обговорення дискусійних питань теми: “Судочинство на українських землях в складі Речі Посполитої”, “Проблеми державотворення на українських землях під владою іноземних загарбників”
грудень 2019 р. Обговорення дискусійних питань тем: “Проблеми сучасного праворозуміння”, “Правова держава та верховенство права в Україні”
грудень 2019 р. Обговорення дискусійних питань теми: “Законодавча діяльність Центральної Ради, гетьмана П. Скоропадського, Директорії”.

 

 

Графік роботи наукового гуртка

 

17.09.19 13:30
24.09.19 13:30
08.10.19 13:30
22.10.19 13:30
05.11.19 13:30
19.11.19 13:30
03.12.19 13:30
17.12.19 13:30

 

Керівники гуртка «Проблеми

державотворення і правотворення в Україні»

 

доцент кафедри теорії та історії держави і права                                           доц. Андріюк В.В.

 

доцент кафедри теорії та історії держави і права                                       к.ю.н. Питльована В.П

 

План роботи наукового гуртка

“Проблеми державотворення і правотворення в Україні”

на ІI семестр 2019-2020 н. р.

 

Час проведення Заходи
лютий 2020 р. Обговорення дискусійних питань теми:

«Утворення суть та розвиток держави в Спарті»

“Етапи та особливості державно-правового розвитку Візантії ”.

лютий 2020 р. Обговорення дискусійних питань тем: “Походження та історичний розвиток права”, “Cутність, цінність та принципи права”
березень 2020 р. «Чартистський рух в Англії»

«Судова система Англії в XVIII-XIXст.»

березень 2020 р. Обговорення дискусійних питань тем: “Норма права”, “Джерела права в Україні”.

Дослідження складних та дискусійних питань щодо поняття, структури, видів, зовнішнього вираження правових норм.

Порівняльно-правовий аналіз джерел права в різних країнах світу

березень-квітень 2020 р. Участь членів гуртка в роботі звітно-наукової конференції студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
березень-квітень 2020 р. Участь членів гуртка в сту­дентських науко­вих конференціях
квітень 2020 р. «Джерела права об’єднаної Німецької імперії».

«Основні джерела та риси права сучасної Великобританії»

квітень 2020 р. Дослідження дискусійних питань щодо системних характеристик українського права

Обговорення дискусійних питань теми: “Правовідносини”.

Дослідження проблемних питань щодо поняття, структури, видів та динаміки правовідносин

 

травень 2020 р. «Основні джерела та риси права США на сучасному етапі»
травень 2020 р. Дослідження проблемних і дискусійних питань тлумачення, реалізації та застосування права”

 

 

Графік роботи наукового гуртка

 

12.02.20 15:15
25.02.20 15:15
11.03.20 15:15
24.03.20 15:15
14.04.20 15:00
29.04.20 15:00
12.05.20 15:00
29.05.20 15:00

 

 

Керівники гуртка «Проблеми

державотворення і правотворення в Україні»

 

доцент кафедри теорії та історії держави і права                                           доц. Андріюк В.В.

 

 

доцент кафедри теорії та історії держави і права                                       к.ю.н. Питльована В.П.