Науково-дослідна тематика кафедри

       Науково-дослідна тематика кафедри

здійснюється в межах затвердженої теми науково-дослідної роботи:

“Державотворчі процеси в Східній Галичині в ХХ столітті”

(номер державної реєстрації 0121U114063)

  1. науковий керівник: д.і.н., професор Адамович С.В.;
  2. терміни виконання: 1.12.2021-1.12.2031 рр.;
  3. галузь застосування: дослідження та розробки в галузі суспільних наук.