Науково-дослідна тематика кафедри

Науково-дослідна робота кафедри

здійснюється в межах затвердженої теми науково-дослідних робіт:

       

«Становлення і розвиток правової системи України»

(номер державної реєстрації 0110U006636)

1) науковий керівник: к.ю.н., доц. Присташ Лідія Тихонівна ;

2) терміни виконання: 03.2010-03.2020 р.р.;

3) мета: розробка новітніх підходів  щодо вдосконалення держави і права на основі історико-державного досвіду;

4)галузь застосування: дослідження та розробки в галузі суспільних наук