Наукові праці викладачів

Кафедра теорії та історії держави і права активно здійснює наукову діяльність . Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  навчально – методичних посібниках , збірниках та хрестоматіях.

  1. С.Д. Сворак “ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА УКРАЇНИ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ ПРО НАРОДОВЛАДДЯ”
  2. С.Д. Сворак “НАРОДОВЛАДНИЙ УСТРІЙ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  3. Адамовиич С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України    http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/6823
  4. Адамовиич С. В.  Нереабілітована пам’ять Ч.1.      http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/4337
  5. Адамовиич С. В.  Нереабілітована пам’ять Ч.2     http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/10723
  6. Адамовиич С. В.  Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 –1918 рр.) http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7700
  7. Адамовиич С. В.  Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914 – 1918 рр.)     http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7978