ОП Право

Історія держави і права зарубіжних країн

Юридична деонтологія та професійна етика

Теорія держави і права (І семестр)

Теорія держави і права (ІІ семестр)

Ораторське мистецтво

Загальні навчальні правничі компетентності

Історія держави і права України

Права, свободи та обовязки людини та громадянина (гендерний ракурс)