Освітньо-професійна програма

На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 Навчально-науковому Юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

«Публічна служба» – одна із спеціалізацій, за якою здійснюватиметься навчальний процес за магістерським рівнем на основі відповідної освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма із спеціалізації «Публічна служба»передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

1. ПРОФІЛЬНІ КУРСИ

І семестр

Виборчий процес

Народовладдя у державно-правовому будівництві України

Правові засади публічного контролю

ІІ семестр

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Конституційна юрисдикція

Право Європейського Союзу (анг.мовою)

ІІІ семестр

Законотворчість і нормотворчий процес в Україні

Парламентське право

2. КУРСИ НА ВИБІР

І семестр

Проблеми антикорупційної процедури / Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Проблеми реформування правоохоронних органів України / Організація роботи прокуратури

Юридична техніка / Юридичне тлумачення

ІІ семестр

Військова та альтернативна (невійськова) служба в Україні / Служба в органах місцевого самоврядування

Порівняльне правознавство / Верховенство права та проблеми його реалізації

Правові основи дипломатичної служби / Бізнес і права людини: публічне міжнародно-правове регулювання

ІІІ семестр

Бюджетне право / Актуальні питання публічного управління

Державна служба в Україні / Право збройних конфліктів