Присташ Лідія Тихонівна

Присташ Лідія Тихонівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1988-1993 р. р. – Львівський державний університет імені Івана Франка (спеціальність – “Правознавство”, кваліфікація – «юрист»).

1999 р.- – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

2002р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

Місце роботи, професійний досвід

Трудову діяльність розпочала у 1968 році начальником цеху Стрийського виробництва взуття.

З 1984 року по 1998 рік працювала у Стрийському міськвиконкомі завідувачем організаційного відділу.

З квітня 1998 року працювала викладачем юридичних дисциплін на спецправничому факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 1999 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З  2006 по 2020 рік – завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника.

Напрям наукової діяльності – історія держави і права на західноукраїнських землях.

 

 1. Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після Першої світової війни // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали І регіональної науково-практичної конференції (лютий 1995р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1995. –С. 52 – 54 с.

      2.Присташ Л.Т. Органи правосуддя в Західній Україні (1921-1939 р.р.).//  Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:  Матеріали ІІ                  регіональної науково-практичної конференції (лютий 1996р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1996. – С. 65 – 66

       3.Присташ Л.Т. Самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польської дежави (1921-1939р.р.).// Вісник Академії правових наук України .-                Харків.- 1996. – Випуск 4. – С.-48-55. ,

      4.Присташ Л.Т. Місцеві органи урядової адміністрації на західноукраїнських землях (1921 – 1939 р.р.) // Проблеми державотворення і захисту прав                     людини в Україні: Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції (лютий 1997р.) – Львів: Юрид. фак. ЛНУ, 1997. – С. 69 – 71.

     5.Присташ Л.Т.Структура центрального державного апарату Польщі за Конституцією 1921р.// Право України. – 1998. – №9. С. 79 – 85.

 1. Присташ Л.Т.Центральні органи влади і управління за Конституцією Польщі 1935 року. // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 1999.- Вип.34.- С. 52-55

     7,Соціально-економічне становище Західної України в складі Польщі (1921-1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства                    України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – Вип. 2. – С. 18 – 51.

 1. Присташ Л.Т. Виникнення і розвиток сімейного законодавства України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей.-Івано-Франківськ: Плай, 2000. – Вип 3. – С.13-19.
 2. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн (методичні рекомендації до проведення семінарських занять) // Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 38с.
 3. Присташ Л.Т. Історія держави і права України (методичні рекомендації до проведення семінарських занять) // Івано-Франківськ: Плай, 2001.- 60с.
 4. Присташ Л.Т.Репресивна політика органів юстиції та поліції Польщі на західноукраїнських землях (1921-1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей.-Івано-Франківськ: Плай, 2001 – Вип 7 – С.12 – 20.
 5. Присташ Л.Т. Староство // Довідник з історії України. – К.: Вид-во “Генеза”, 2001. – С. 58 – 59.
 6. Присташ Л.Т.Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921 – 1939 р.р.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 88 – 92.
 7. Присташ Л.Т. Шовіністична політика крайової шкільної Ради в Галичині (1867 – 1918 р.р.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 116 – 120.

    15.Присташ Л.Т. Особливості правової регламентації діяльності органів місцевого самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1921 –      1939р.р.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – Вип. 9. – С. 3 – 9

    16.Присташ Л.Т. Роль М. Грушевського в боротьбі за незалежність України:// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб.       наукових статей .-Івано-Франківськ, 2002.-Вип. 10.-С.13-16

 1. Присташ Л.Т. Галицьке намісництво // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. – С. 90 – 94.
 2. Присташ Л.Т. Організація управління міста Львова за власним Статутом 1870 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції.(5-6лютого 2004р.– Львів 2004.- С.104-105
 3. Присташ Л.Т. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини і Буковини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005р.). – Львів: Юрид. фак. ЛНУ.- 2005. – С. 61 – 62
 4. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник. – Івано-Франківськ 2005р. 44с.
 5. Присташ Л.Т. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”.- Івано-Франківськ, 2005 – 38с.
 6. Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України.- Івано-Франківськ, 2005 – 79с.
 7. Присташ Л.Т. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство” // Івано-Франківськ, 2005. – С.24-28.
 1. Присташ Л.Т. Загальнодержавна Конституція Австрії 1849року та крайова Конституція Галичини 1850 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006р.). – Львів, 2006.- С.88
 2. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2006р. – 44с.
 1. Присташ Л.Т. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник / колектив авторів під заг. редакцією Б.Й.Тищика /Львів: Видавництво “Світ”; 2006, 695с
 1. Присташ Л.Т. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”. – Івано-Франківськ, 2006р. – 38с.
 2. Присташ Л.Т. Організація державної влади та територіальний устрій в західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наукових статей – Івано-Франківськ , 2006.- Вип XVI.- С. 27-31
 3. Присташ Л.Т. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “Правознавство” (Колектив авторів за редакцією проф.Басая В.В.) // Івано-Франківськ: “Плай”, 2006.- 208 с.- С.24-28
 1. Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України. – Івано-Франківськ, 2006р. – 79с.
 2. Основи правознавства: зразки тестових завдань для вступних випробувань на спеціальність “правознавство” / Колектив авторів, за редакцією проф. Басая В.Д. -Івано-Франківськ: Плай, 2007. – 270 с. – С.27-37.
 3. Присташ Л.Т. Плани семінарських занять та методичні вказівки з Історії держави і права України для студентів Юридичного інституту. – Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника . – Івано-Франківськ, 2007 – 68с.
 4. Присташ Л.Т., Книш В.В. Історія держави і права зарубіжних країн: методичний посібник -Івано-Франківськ, 2007. – 112с. (5 друк.арк)
 5. Присташ Л.Т. Підготовка адміністративно-судових кадрів Козацько-гетьманьської держави // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С 110-111( 0,2 др.арк.).
 6. Присташ Л.Т. Повноваження президента за Конституцією Польщі 1935 року // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 19. – Івано-Франківськ, 2008 – С. 29-32.
 7. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: методичний посібник для студентів з питань підготовки та контролю самостійної роботи. – Івано-Франківськ. 2008. – 44 с. (2.75 друк. арк.)
 8. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: методичний посібник для студентів заочної форми навчання з питань підготовки та контролю самостійної роботи. – Івано-Франківськ. 2008. – 11 с. (0.7 друк. арк.)
 9. Присташ Л.Т. Порядок формування органів міського самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ( Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 20. – Івано-Франківськ,2008 – С.25-29, друк.арк 0,25.
 10. Присташ Л.Т. Регулювання воєводського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ( Збірник наукових статей викладачів Юридичного інституту). – Випуск 21 – Івано-Франківськ,2009 – С.55-60, друк арк.. 0,31.
 11. Присташ Л.Т. Історія держави і права України: Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів Юридичного інституту – Івано-Франківськ. 2009. – 40 с., друк. арк.. 2,5.

   41 Присташ Л.Т. Судова система в Галичині у складі Австро-Угорщини Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХII. – 49-54 с., 0,35 друк.арк.

 1. Присташ Л.Т. Політико-правовий статус Західної України в складі Польщі (1918-1939 р.р.)//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2010. – Вип. XХIII. – 54-60с., 0,43 друк.арк.
 2. Присташ Л.Т., Журавльова О.М. Основи права: для студентів неюридичних спеціальностей навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2010. – 40с., 2,8друк.арк.

      44.Присташ Л. Т. Роль О. Безбородька у збереженні правової системи України//Правова політика Української держави . Том 1:Матеріали міжнародної           науково-правтичної конференції(19-20 лютого 2010р.)-Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника,2010.- С. 80-83

 1. Присташ Л.Т. Політика полонізації шкільної та вищої освіти в Галичині у складі Польщі (1867-1918рр.)// Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. XХV. – 28-31 с., 0,35 друк.арк.
 2. Присташ Л.Т. «Історія держави і права України» Навчально-методичний посібник для студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2011. – 80с., 5 друк.арк.
 3. Присташ Л.Т. «Історія держави і права України» Навчально-методичний посібник для студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського націрнального університету ім.В.Стефаника, 2011. – 75с., 4,7 друк.арк.
 4. Присташ Л.Т. Розвиток митної справи на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. XХVІ. – 31-36 с., 0,31 друк. арк.
 5. Присташ Л.Т., Бойко Н.М., Ганкевич-Журавльова О.М. Тести для поточного контролю знань з «Основ права» для студентів неюридичних спеціальностей – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2011. – 90 с., 5,6 друк. арк.
 6. Присташ Л.Т. Каральна діяльність радянських органів внутрішніх справ у західних областях УРСР (1939-1941 рр.) // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2012. – Вип. XХVІІІ. – 30-36 с., 0,31 друк. арк.
 7. Присташ Л.Т. Органи повітового самоврядування в Буковині (1918-1940 рр.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2012. – Вип. XХІХ. – 26-33 с.
 1. Присташ Л. Т. Громадська та політична участь: аналіз та тенденції впливу на суспільно-політичне житття у сучасній Українській державі.//Національна революція:загальноєвропейська традиція та український контекст: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю(2-3 березня 2012р.)- Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. С.443-449
 2. Присташ Л. Т. Самоврядування у міських та сільських громадах у Буковині (1918-1940рр.)// Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2013. – Вип. XХХІ. – 55-63 с.
 3. Присташ Л. Т. Система органів управління Буковиною після адміністративної реформи 1925 р. у Румунії //Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Зб. наук. статей. – 2013. – Вип. XХVІІІ.
 4. Присташ Л. Т., Адамович С. В. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів 1-го курсу денної форми навчання з питань підготовки семінарських занять. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.
 5. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.
 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.
 2. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів неюридичних спеціальностей (заочної форми навчання )

з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.

 1. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентів неюридичних спеціальностей (денної форми навчання ) з курсу «Основи права» Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2013.
 2. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для самостійної роботи студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.
 1. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для підготовки семінарських занять студентів І-го курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.
 2. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для самостійної роботи студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.
 3. Присташ Л. Т. Методичні вказівки з курсу «Історія держави і права України» для підготовки семінарських занять студентів І-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність: «Правознавство» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. 2014.
 4. Присташ Л. Т. Юридичне оформлення анексії Буковини Румунією/Присташ Л. Т. /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Актупальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Зб. наук. Статей. – 2014. – Вип. – 35 с., 0,6 друк. арк.
 5. Присташ Л. Т. Формування судової системи Західної Української Народної Республіки//Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника :Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. Наук. Статтей. – 2014. – Вип. – 35 с, 0,6 друк.арк.
 6. Присташ Л. Т. Наслідки фашистсько-німецької окупації України в період Другої світової війни// Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: Матеріали науково-практичної конференції(7-8 листопада 2014р.)-Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2014-с. 24-30.
 7. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять для студентів неюридичних спеціальностей денної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-95 с.
 8. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів неюридичних спеціальностей денної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-21 с.
 9. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять для студентів неюридичних спеціальностей заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-90 с.
 10. Присташ Л. Т., Ганкевич О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів неюридичних спеціальностей заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи права» – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015.-26 с.

     71.Присташ Л.Т. Апарат управління та судівництва за гетьманування Богдана Хмельницького//Прикарпатський національний університет імені Василя             Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. статтей -2015.-Вип. 39. –с. 44-55.

     72.«Правові засади діяльності суб`єктів господарювання на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини» /Прикарпатський національний                       університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2016.- .-Вип. 40. –с. 13-16.

 1. Присташ Л.Т. “Організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ СРСР на західноукраїнських землях” /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2017.- .-Вип. 44. –с. 204-213.
 2. Присташ Л.Т. “Формування неурядової старшини Гетьманщини” /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей Зб. наук.статей -2018.- .-Вип. 46–с. 26-34.
 3. Присташ Л.Т. Українське представництво у Галицькому крайовому сеймі: правовий статус та повноваження- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2020.- .-Вип. 54.ст.181-189.
 4.  Присташ Л.Т.  Судові органи Запорізької Січі: система судів, злочини та покарання – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2021.- .-Вип. 55.ст.39-48.
 5. Присташ Л.Т. Ризький мирний договір 1921 р. і державно-правовий статус Східної Галичини. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук.статей -2022.- .-Вип. 58.ст. 100-110

Організаційна діяльність

Відповідно до функціональних обов’язків забезпечує проведення семестрових екзаменів з «Історії держави і права України».Також  виконує доручення як член Вченої Ради інституту, Вченої Ради університету.

Стажування

Львівський національний університет ім.І.Франка, 02.04.2018-07.05.2018р.,, довідка від 17.05.2018р., тема:”Держава і право на західноукраїнських землях” 180 год., 6 кредитів ЄКТС