ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

           І семестр

Філософія права та методологія наукових досліджень

Юридична техніка

Законотворчість та нормотворчий процес в Україні

Народовладдя в державно-правовому будівництві України

Виборчий процес

     ІІ семестр

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Порівняльне правознавство