ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

           І семестр
Виборчий процес

Філософія права та методологія наукових досліджень

Народовладдя в державно-правовому будівництві України

Законотворчість та нормотворчий процес в Україні

Юридична техніка

Юридичне тлумачення

     ІІ семестр

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні 

Порівняльне правознавство

Верховенство права та проблеми його реалізації