ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

           І семестр

Філософія права та методологія наукових досліджень 

Програмові вимоги Народовладдя в державно правовому будівництві України

Програмові вимоги_Законотворчість і нормотворчий  процес в Україні

Програмові вимоги Виборчий процес

Юридична техніка

Юридичне тлумачення

     ІІ семестр

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Порівняльне правознавство

Верховенство права,та проблеми його реалізації