Програмові вимоги

Історія держави і права зарубіжних країн (Міжнародне європейське право)

Історія держави і права зарубіжних країн (Право)

Програмові вимоги Правові системи сучасності ( ОПП “МЄП”)

Програмові вимоги Теорія держави і права (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Програмові вимоги Історія вчень про державу і право (спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Юридична деонтологія та професійна етика ( спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Юридична деонтологія та професійна етика ( спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Програмові вимоги Теорія держави і права ч.1 (спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Теорія держави і права ч.2 (спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Ораторське мистецтво ( спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Ораторське мистецтво ( спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Програмові вимоги Історія держави і права України ( спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Історія держави і права України ( спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Програмові вимоги Права, свободи та обовязки людини та громадянина (гендерний ракурс) (спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Загальні навчальні правничі компетентності (спеціальність “Право”)

Програмові вимоги Загальні навчальні правничі компетентності (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)