Програмові вимоги

Історія держави і права зарубіжних країн (ОП “МЄП”)

Історія держави і права зарубіжних країн

Правові системи сучасності (ОП “МЄП”)

Правознавство

Теорія держави і права (ОП “МЄП”)

Історія вчень про державу і право

Юридична деонтологія та професійна етика

Юридична деонтологія та професійна етика (ОП “МЄП”)

Теорія держави і права (І семестр)

Теорія держави і права (ІІ семестр)

Ораторське мистецтво

Ораторське мистецтво (ОП “МЄП”)

Історія держави і права України

Історія держави і права України (ОП “МЄП”)

Права, свободи та обовязки людини та громадянина (гендерний ракурс)

Загальні навчальні правничі компетентності

Загальні навчальні правничі компеентності (ОП “МЄП”)