Саветчук Наталія Михайлівна

 

Саветчук  Наталія

Михайлівна

викладач

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

    1993 р. –  Прикарпатський університет   імені Василя Стефаника                      (філологічний факультет).

2000 р. – Прикарпатський  університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист».

2008-2009 р. – навчання в Спільній заочній докторантурі Міжнародної Кадрової Академії управління персоналом та Міжнародного Відкритого Університету за спеціальністю «право».

2009 р. – доктор філософії в галузі права.

Місця роботи, професійний досвід

З 1993 р. по 2006 р. працювала в загальноосвітній школі-ліцеї № 23 на посаді вчителя.

З 2002 р. по 2007 р. працювала за сумісництвом на кафедрі теорії та історії держави і права  Юридичного інституту Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника на посаді викладача.

З 2006 р. по 2010 р. працювала в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ на кафедрі господарського та екологічного права, а потім на кафедрі конституційного та міжнародного права на посаді старшого викладача.

З  вересня 2010 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 

1.Саветчук Н.М. Великий мислитель утомленої праці. (Суспільно-політичні погляди Г.Сковороди). Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному  університеті ім. В. Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2002-2003 р., № 4-5. С.202–210

 1. Саветчук Н.М. Державно-правова думка І.Франка в контексті прав людини. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року).Івано-Франківськ. 2006. С.45-48
 2. Саветчук Н.М. Державно-правові погляди І.Франка. Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника.  м. Івано-Франківськ. 2005-2006, № 6-7. С. 316-328
 3. Саветчук Н.М. Еволюція поглядів І.Франка на державу і право від соціалістичної методології до національно-демократичних ідей. Верховенство права у правозастосовчій діяльності: матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2007 року).Івано-Франківськ, 2007. С.40-44
 4. Саветчук Н.М. І.Франко про національний ідеал. Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали III міжнародної наукової конференції (м. Івано-Франківськ,   17-18 листопада 2007 року).Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. С.554-561.
 5. Саветчук Н.М. І.Франко про конституціоналізм. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2008. Випуск ХIX. С.32-38.
 6. Саветчук Н.М. Ідея соборності України в еволюції державно-правових поглядів І.Франка. Інтеграційні процеси в історії права, держави, юридичної думки та правоохоронної діяльності: матеріали ХІХ Міжнародної історико-правової конференції (с. Гута, резиденція «Синьозора»,15-18 травня 2008 р.). м. Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. С.104-107.
 7. Саветчук Н.М. Філософське осмислення І.Франком державної влади.  Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (11 квітня 2008 р., м. Івано-Франківськ ). Івано-Франківськ. 2008.С.28-30.
 8. Саветчук Н.М. Правова культура: шляхи формування та розвитку. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю проголошення Загальної Декларації прав людини, (м. Івано-Франківськ, 28 листопада 2008р.) Івано-Франківськ, 2008. С.276-282
 9. Саветчук Н.М. Філософсько-правові погляди І.Франка. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей.2008. Випуск ХХ.  С. 29-36
 10. Саветчук Н.М. Ідеї свободи, рівності та справедливості в державно-правових поглядах І.Франка. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої проголошенню Загальної Декларації прав людини, (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. С.118-123.
 11. Саветчук Н.М. Основоположні засади правової політики в державно-правовій думці М.Драгоманова. Правова політика Української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. (19-20 лютого 2010 року Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 2010. С.95-98.
 12. Саветчук Н.М. Філософське осмислення права і державної влади в творчості І.Франка. Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: матеріали третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 23 квітня 2010 р.). Київ: Київський національний університет внутрішніх справ, 2010.
 13. Саветчук Н.М. Моральні засади конституціоналізму І.Франка. Моральні основи права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.).Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. С.279-282
 14. Саветчук Н.М. Оригінальні ідеї державотворення в державно-правовій думці М.Драгоманова та І.Франка. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 25. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. С.31-34
 15. Саветчук Н.М. Історія вчень про державу і право: навчально-методичний посібник для студентів ІІ- го курсу денної та заочної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. 132 с.
 16. Саветчук Н.М. Поняття поступу в творчості І.Франка. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 квітня 2011 року.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 2011. С.8-11
 17. Саветчук Н.М. Наум М.Ю. Питання суспільного поступу у науково-теоретичній спадщині М.Драгоманова та І.Франка. Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст: матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2912 р. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012.С.399-408

19.Саветчук Н.М.  І.Франко про громаду і місцеве самоврядування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. С.16-19

 1. Саветчук Н.М. Становлення І. Франка як політичного і соціального мислителя. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 30.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. С.10-20
 2. Саветчук Н.М. І.Франко про сутність держави. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С.12-16
 3. Саветчук Н.М. І.Франко про сутність права. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (16 травня 2014 року).Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С.14-17
 4. Саветчук Н.М. Проблеми формування правової культури в умовах розбудови Української держави. Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів: матеріали науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.С.107-115
 5. Саветчук Н.М. Державно-правові ідеї І.Франка в процесі сучасного державотворення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 36.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С.47-54
 6. Саветчук Н.М. Роль правосвідомості в умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: матеріали науково-практичної конференції ( м. Харків, 4-5 грудня 2015 р.). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. С.21-22
 7. Саветчук Н.М. Питання прав людини в державно-правових поглядах І.Франка. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (13 травня 2016 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 20-23

27.Саветчук Н.М. Роль правового виховання в процесі формування правової культури.   Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.213-223

 1. Саветчук Н.М. Поняття місцевого самоврядування як праоснови магдебурзького права в державно-правових поглядах І.Франка. Покуття – колиска українського національного державотворення: матеріали VII наукової краєзнавчої конференції (м.Тисмениця 14 вересня 2018 р.). Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С.307-312
 2. Саветчук Н.М. Поняття та сутність судового прецеденту як джерела права:
  загальнотеоретичні основи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 52. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. С. 178-191
 3. Саветчук Н.М. Роль професійної культури юриста у  правничій практичній діяльності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 60. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022.

 

 

Наукова діяльність

Тема дисертації: Філософсько-правові погляди Івана Франка. Дисертація захищена в 2009 р. та рішенням Спеціалізованої Вченої ради Міжнародної Кадрової академії та Міжнародного Відкритого Університету  присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі права (м. Київ).

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Академнаставник.

Проводить профорієнтацію.

Виконує обов’язки модератора з дистанційного навчання від Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стажування

Пройшла підвищення кваліфікації без відриву від основної роботи на кафедрі  теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка у період з «02» травня  по «20»  червня 2022  року. 180 год., 6 кредитів ЄКТС.

Довідка № В-153 від 29.04.2022р. Тема стажування:Інноваційні форми проведення семінарських та лекційних занять у вищих навчальних закладах.