Силабуси

  • Денна:

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Виборчий процес

Філософія права та методологія наукових досліджень_

Народовладдя у державно-правовому будівництві України

Законотворчість і нормотворчий процес в Україні 

Верховенство права та проблеми його реалізації 

Юридичне тлумачення

Юридична техніка

Порівняльне правознавство

  • Заочна:

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Виборчий процес

Філософія права та методологія наукових досліджень

Народовладдя у державно-правовому будівництві України

Законотворчість і нормотворчий процес в Україні

Верховенство права та проблеми його реалізації

Порівняльне правознавство

Юридичне тлумачення

Юридична техніка