Тематика дипломних робіт

тематика-магістерських-станом-на-21.12.2020

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Запобігання плагіату

Відповідно до розпорядження «Про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури та їх керівників консультантів у 2019-2020 навчальному році» дипломні роботи повинні бути здані на кафедру теорії та історії держави і права до 20 листопада 2020 року.