Тематичний план

Правові системи сучасності (ОПП “МЄП”)

Права, свободи та обов”язки людини та громадянина (гендерний ракурс) ( спеціальність “Право”)

Історія вчень про державу і право ( спеціальність “Право”)

Загальні навчальні правничі компетентності д.ф.н. ( спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Загальні навчальні правничі компетентності д.ф.н ( спеціальність “Право”)

Загальні навчальні правничі компетентності з.ф.н. ( спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Загальні навчальні правничі компетентності з.ф.н. ( спеціальність “Право”)

Теорія держави і права д.ф.н.( спеціальність “Право”)

Теорія держави і права з.ф.н. ( спеціальність “Право”)

Ораторське мистецтво (спеціальність “Право”)

Ораторське мистецтво (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Юридична деонтологія та професійна етика (спеціальність “Право”)

Історія держави і права України з.ф.н.(спеціальність “Право”)

Історія держави і права України д.ф.н.(спеціальність “Право”)

Історія держави і права України д.ф.н (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Історія держави і права України з.ф.н. (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Історія держави і права зарубіжних країн (спеціальність “Право”)

Історія держави і права зарубіжних країн (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)