Аналіз результатів опитування студентів за підсумками вивчення екзаменаційних навчальних дисциплін кафедри в ІІ семестрі 2021-2022 н.р

22 червня 2022 року відбулося планове засідання кафедри теорії та історії держави і права на якому було проведено аналіз результатів опитування студентів за підсумками вивчення екзаменаційних навчальних дисциплін кафедри в ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

Доповідав зав. каф. Адамович С.В., який здійснив аналіз результатів опитування студентів на системі дистанційного навчання щодо якості організації навчального процесу в університеті:

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права України» (доцент Андріюк В. В.)  – з оцінкою «Повністю погоджуюсь» з питаннями % коливаються від 87,37% до 97, 78%;

Навчальна дисципліна «Загальні навчальні правничі компетентності» (доцент Андріюк В. В.)  – з оцінкою «Повністю погоджуюсь» з питаннями – % коливаються від 87,8% до 100%;

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» (професор Адамович С. В.)  – з оцінкою «Повністю погоджуюсь» з питаннями – % коливаються від 77,78% до 100%;

Навчальна дисципліна «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (гендерний ракурс)» (викладач Саветчук Н. М.)  – з оцінкою «Повністю погоджуюсь» з питаннями – % коливаються від 42, 86% до 62, 96%;

Також завідувач кафедри Адамович С. В. наголосив, що викладачам кафедри потрібно звернути увагу на такі пункти:

– інформування студентів про критерії оцінювання знань та навичок;

– теоретичні знання подавати студенту у поєднанні з практикою;

– різними способами пояснювати студенту, що отримані знання з курсу є важливими для його майбутньої професійної діяльності та громадянської позиції.

Було ухвалено рішення, що всі викладачі кафедри мають взяти до уваги інформацію і здійснювати заходи щодо активізації роботи в межах зазначених пунктів.