Остап’як Микола Михайлович

 

Остап’як Микола Михайлович

викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

З 2001-2012 рр. Черніївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району Івано-Франківської області .

2018р. закінчив Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Право», здобувши кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр.

2018 р. поступив на навчання в аспірантуру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 081 –  «Право»

Січень-грудень 2019 р. навчання на тренінгах в рамках проєкту «Свторення проєктно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні». Проєктно-освітній центр «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Місця роботи, професійний досвід

З вересня по грудень 2017 року проходив стажування в юридичній компанії «Lex Consulting» (м. Івано-Франківськ).

З 2018 року по теперішній час працює фахівцем 2 категорії Юридичної клініки Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Березень-квітень 2021р. проводив наукове дослідження в рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки (National Scholarship Programme of the Slovak Republic) на базі Юридичного факультету Трнавського університету в м. Трнава (Словацька Республіка). Тема дослідження: «Європейська процедура розгляду дрібних справ в Словацькій Республіці».

01.10.2022 р. викладач кафедри теорії та історії держави і права Юридичної клініки Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

  1. Остап’як М.М. Особливості спрощеного провадження в цивільному судочинстві Польщі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:Право. 2019. № 55.С. 139-142.
  2. Остап’як М.М. Участь третіх осіб у спрощеному позовному провадженні: практичний ракурс. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. Вип 52.
  3. Ostapyak M.M. The quintessence of the European small claims procedure. International journal «Law & Society».Issue 2. 2020. 67-78.
  4. OSTAPIAK, M. M. European Small Claims Procedure in Slovakia. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, vol. 9, no. 2, pp. 114-135 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/114-135.
  5. Ostapiak M.M. Simplified proceedings for small cases in Slovakia. «Law & Society». 2021, № 3.
  6.  Ostapyak M.M. «Small cases in the civil process of Ukraine». International conference «Evolution of Private Law». Katowice, Poland. 2020. p. 143-150.
  7. Остап’як М.М. Дефініція спрощеного позовного провадження. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (м. Івано- Франківськ, 3-4 травня 2019 р.). Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 108–111.
  8.  Остап’як М.М. Особливості спрощення позовного провадження в цивільному судочинстві України і Німеччини. Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів за 2019 рік.
  9. Остап’як М.М. Проблеми спрощеного позовного провадження в державах-членах ЄС. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів та студентів за 2021 рік.
  10. Остап’як М.М. Особливості спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві Німеччини та Австрії. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» (16 травня 2022р.).

Наукова діяльність

Займається написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». Тема дисертації «Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві України і країн ЄС».

Навчально-методична діяльність

Викладає навчальну дисципліну: «Правознавство», Теорія держави і права (англійською мовою).