Денна форма

Юридичний самозахист (для неюридичних спеціальностей)

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (для неюридичних спеціальностей)

Основи права (для неюридичних спеціальностей)

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн (ОП “Міжнародне та європейське право)

Юридична деонтологія та професійна етика

Юридична деонтологія та професійна етика (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Історія держави і права зарубіжних країн

Ораторське мистецтво

Ораторське мистецтво (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Історія держави і права України

Історія держави і права України (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Загальні навчальні правничі компетентності

Загальні навчальні правничі компетентності (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Теорія держави і права

Теорія держави і права (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Theory of state and law (International and European Law)

Правова статистика

Права, свободи і обов’язки людини і громадянина (гендерний ракурс)

Правознавство

Юридична деонтологія

Правові системи сучасності (ОП “Міжнародне та європейське право”)