Денна форма

Історія держави і права зарубіжних країн ( спеціалізація “Міжнародне та європейське право”)

 Юридична деонтологія та професійна етика ( Право)

 Юридична деонтологія та професійна етика (спеціалізація “Міжнародне та європейське право”)

_Історія держави і права зарубіжних країн

Ораторське мистецтво

Історія держави і права України

Загальні навчальні правничі компетентності

Теорія держави і права

Правова статистика

 Історія вчень про державу і право

 Права, свободи і обов”язки людини і громадянина (гендерний ракурс)

 Юридична деонтологія

Правознавство( середня освіта) для неюридичних спеціальностей