Денна форма навчання

Філософія права та методологія наукових досліджень

Народовладдя в державно-правовому будівництві України

Виборчий процес

Юридична техніка

Юридичне тлумачення

Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні

Порівняльне правознавство

Верховенство права та проблеми його реалізації