Кафедра сьогодні

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Завідувач кафедри: доц., к.ю.н. Присташ Л.Т.

На кафедрі працюють 5 штатних викладачів, а саме: доц. Присташ Л.Т., проф. Адамович С.В., доц. Андріюк В.В.,  викл. Саветчук Н.М., доц.Питльована В.П.  Також навчальний процес забезпечують 4 викладачів-сумісників: проф. Сворак С.Д.., викл.  Шиманська Н.С., доц. Шинкарук Я.І., викл. Данилюк М.Б.

Кафедра забезпечує читання  навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності 081 “Право” в Навчально-науковому юридичному інституті, зокрема: «Історія держави і права України», «Теорія держави і права», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу і право», «Ораторське мистецтво», «Правова статистика»  для студентів освітнього ступеня “Бакалавр”, «Філософія права та методологія наукових дсліджень», «Виборчий процес», «Народовладдя в державно-правовому будівництві України», «Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні», «Юридична техніка», «Порівняльне правознавство» – для студентів освітнього ступеня “Магістр” , а також забезпечується викладання навчальної дисципліни “Правознавство” для неюридичних спеціальностей.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Враховуючи, що в Навчально-науковому юридичному  інституті, окрім загально університетської наукової бібліотеки відкрито бібліотеку фахової юридичної літератури, то викладачі кафедри приймають участь у поповненні та оновленні інститутської бібліотеки найновішими законодавчо-нормативними актами, навчально-методичною літературою, навчальними посібниками, монографіями тощо.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються доповіді на університетські студентські конференції.

 

 

Викладацький склад кафедри теорії та історії держави і права

 

Штатні працівники кафедри:

 

1. Присташ Лідія Тихонівна   завідувач кафедри, доцент, кандидат юридичних наук

 

2. Адамович Сергій Васильович – доктор історичних наук, професор

 

3. Андріюк Володимир Володимирович- доцент, кандидат юридичних наук

 

4. Саветчук Наталя Михайлівна  –  викладач кафедри

 

5.  Питльована Вікторія Павлівна –  доцент кафедри, кандидат юридичних наук

 

 

 

Сумісники:

6. Шинкарук Ярослав Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

 

7. Шиманська Наталя Станіславівна – викладач кафедри 

 

8Сворак Степан Дмитрович доктор юридичних наук , професор

 

9. Данилюк Марина Богданівна -викладач кафедри, кандидат юридичних наук.