ОП Право

Юридична деонтологія та професійна етика

Історія держави і права України

Ораторське мистецтво

 Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Права, свободи та обов”язки людини і громадянина (гендерний ракурс)